Riskbeteenden

När styrkor blir till svagheter. MAP-X är ett verktyg som ger en bild över en individs risktendenser kopplade till personlighet. 

Ladda ner produktblad

Kontakta oss

Om MAP-X

MAP-X detaljerar eventuella riskbeteenden som kan leda till kontraproduktiva beteenden på jobbet och identifierar de utmaningar som en individ kan ha. Verktyget är baserat på både organisations- och klinisk psykologi, som kan hjälpa individer att förstå hur de kan uppfattas av andra när de är kraftigt känslomässigt påverkade, stressade eller trötta.

Assessio Platform MAP

Vad skiljer oss från andra?

Innovativt och kundcentrerat

En modern plattform framtagen efter kundernas behov, utvecklad med vår expertis och innovationsanda.

Enkelt och allt på samma ställe

En användarvänlig plattform som förenklar och effektiviserar komplexa processer och beslut inom talent management.

Forskningsbaserat

Evidensbaserade metoder baserade på den senaste forskningen inom personlighetsvetenskap och arbetspsykologi.  

Datadrivna beslut

Omfattande data ger dig vägledning i beslutsfattande. Återanvänd data för att hitta toppkandidater och utveckla medarbetare. 

”Världen behöver det här testet eftersom alla människor har styrkor som överanvänds, eller överdrivna delar av din personlighet som sätter krokben för dig i din karriär, i synnerhet om du vill bli en chef eller ledare.”

map-x-skaparen-portrattbild-428-x-428-pixlar

Tomas Chamorro-Premuzic, professor i organisationspsykologi som har utvecklat MAP-X tillsammans med Assessio

MAP-X visar vem vi blir under press

Ett analysfilter som visar på extrembeteenden.

akram-huseyn-6yn-po2a6yk-unsplash

Alla har vi en brytgräns

Att vara detaljorienterad, fokuserad och målinriktad är i sig positiva egenskaper i de flesta sammanhang. Men att fastna i detaljer, bli så fokuserad på uppgiften att omgivningen glöms bort och sätta onåbara mål kan i vissa situationer kan bli direkt destruktivt. Ett positivt beteende övergår till ett negativt beteende om vi gör det för mycket, för ofta och med för hög intensitet. Men även en total avsaknad av beteende kan också få minst lika negativa konsekvenser som att inte ta till orden när det behövs eller agera när andra tvekar. Alla individer kan uppvisa riskbeteenden i extrema situationer, där de är stressade, pressade eller negativt påverkade på andra sätt. 

Boka en demo

En brygga mellan rekrytering och onboarding

MAP-X är ett verktyg avsett för att ge fördjupad information kring slutkandidaterna i en rekrytering. Det kan användas för en fördjupad intervju. Data från MAP-X kan också användas vidare in i onboardingen där rapporten fungerar som ett utmärkt verktyg för kandidaten själv men också rekryterande chef att titta närmare på för att tillsammans lära känna varandra. 

Kontakta oss

pexels-alena-darmel-7710111
mimi-thian-lp1akiuv3yo-unsplash

Extra viktigt i ett ledarskap

MAP-X kan ge den där extra informationen i rekryteringsprocessen som ofta saknas och som kan hjälpa oss att fatta ett så bra beslut som möjligt och att denna information blir ännu viktigare när vi ska anställa ledare eller personer med mycket inflytande eftersom de kommer ha större inverkan på andra.  

Boka ett möte

Södra

Södra och deras partnerskap med Assessio har framgångsrikt bidragit till att en traditionell rekryteringsprocess blivit en stark metodik för individ- och organisationsutveckling.
Kamilla Svensson Södra case
En utbildning i strukturerade intervjuer resulterade i insikten om att fördomar kunde påverka beslut, vilket skapade en önskan om att uppnå större objektivitet.
Kamilla Svensson, strategiledare inom HR på Södra

Unik resurs

Genom att låta testdata löpa som en röd tråd genom rekrytering, onboarding och utveckling så hjälper rekryteringsbolaget Unik Resurs sina kunder att öka effektiviteten i organisationen.
346683-1694522052
Allt vi gör med testresultaten handlar om att korta ledtiden till produktivitet. Det kan handla om att korta tiden det tar att hitta rätt person för jobbet, att onboarda en ny medarbetare eller hitta bra sätt för ett team att samarbeta.
Jonas Henrikson, Unik Resurs

Randstad

Med hjälp av arbetspsykologiska tester och ett stort kandidatfokus så brinner rekryteringsteamet på Randstad för att hjälpa människor att hitta rätt jobb och lösa sina kunders långsiktiga kompetensbehov.
358607-1694522524
En av de stora fördelarna med att använda tester tidigt är att du får ett tydligt beslutsunderlag och kan basera dina rekommendationer på fakta om kandidaterna.
Tomas Köhler, rekryteringskonsult Ranstad

Edisen

Efter att för första gången ha använt Assessios tester i rekryteringsprocessen så började bilden av dem förändras. Med hjälp av testresultaten fick Torbjörn Olofsson och hans team på Edisen helt nya insikter kring vad de faktiskt sökte efter.
358535-1694523009
Vi har fått insyn i hur mycket fördomar styr alla våra val. Vår lärdom är att man verkligen behöver den här typen av verktyg för att landa rätt. I mina ögon så är Nathan en topprekrytering. Sedan dag ett har han varit enormt omtyckt och uppskattad.
Edisen

Telia

Rekrytering utifrån kompetens och potential istället för magkänsla.
358463-1694530007
Kandidaternas cv:n är ganska likartade. Har du ingen annan data är det lätt att du använder magkänslan och gör urval utifrån fel parametrar, något som ökar risken för att kandidater kan bli diskriminerade.  Det ville vi komma bort ifrån.
Dennis Lundqvist, Telia
features-bg

Funktioner i plattformen 

Vår plattform innehåller data och verktyg du behöver för en mer effektiv organisation. Och den fortsätter ständigt att utvecklas, alltid i nära samarbete med dig som kund.

Personlighet (MAP)

Identifiera individers potential och utvecklingsområden med hjälp av MAP; ett personlighetstest som kartlägger personlighet och beteenden som är viktiga i arbetslivet.

Läs mer

Problemlösning (Matrigma)

Med det världsledande och icke-verbala begåvningstestet Matrigma kan du mäta intelligens, förmåga att se samband, abstrakt logisk förmåga och problemlösningsförmåga.

Läs mer

Riskbeteenden (MAP-X)

Identifiera riskbeteenden och individuella utmaningar. MAP-X ger dig underlag att använda i rekryteringsprocesser, ledarskapsfrågor och i utvecklingen av team.

Läs mer

Leadership Feedback

Stärk chefer i din organisation med hjälp av feedback från deras medarbetare. Leadership Feedback är baserat på modern forskning om ledarskap och bidrar till ledarskapsutveckling i rätt riktning.

Läs mer

Self-Awareness Insights

Öka självkännedom med hjälp av Self-Awareness Insights. Verktyget – och utbildningen – skapar medvetenhet kring styrkor och utmaningar och ger tips på utveckling.

Läs mer

Psykometriska linser

Med psykometriska linser kan du inspireras av data för att hitta ny talang. I verktyget skapar du en profil baserad på testdata från dina framgångsrika medarbetare, för att matcha mot nya rekryteringar och ge stöd i beslutsfattande.

Läs mer

FAQ om MAP-X

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Har du fler frågor?

Kontakta oss

Ett riskbeteende uppstår när en person gör för mycket eller för lite av ett i annat fall önskvärt beteende. Detta sker oftast när vi inte är oss själva som exempelvis när vi är trötta, hungriga, emotionellt påverkade eller när vi har blivit irriterade och frustrerade. Då är det mycket lättare att vår mur brister och vi beter oss på ett sätt som skadar oss själva eller vår omgivning.

Ett bra exempel för att belysa det här har vi i skalan målmedvetenhet i MAP. En person med hög grad av målmedvetenhet är sannolikt mer ambitiös, driven, detaljorienterad och strukturerad. Generellt sett beteenden som ofta efterfrågas i många roller. Men om dessa beteenden görs för ofta, i för många situationer och med för hög intensitet riskerar de att snarare uppfattas som att personen i fråga är överambitiös och sätter orealistiska mål, detaljfokuserad till den grad att projekt inte kan gå vidare för att allt måste vara perfekt och att strukturen som är uppsatt kväver kreativiteten. Samma grundbeteende men helt olika utfall. Vi kan också vända på skalan och ta exempel på en person som har en lägre grad av målmedvetenhet. Positiva egenskaper som är associerade med det är flexibilitet, möjlighet att snabbt kunna ändra fokus och en mer lättsam inställning till mål och struktur. Det här är beteenden som kan vara väldigt eftersträvansvärda i en föränderlig och nyckfull arbetskultur. Men, även här kan frekvens, intensitet och duration påverka hur dessa beteenden uppfattas av omgivningen. Den spontana, flexibla sidan kan övergå till att uppfattas som ostrukturerad, impulsiv och prokrastinerande. Med andra ord övergår ett beteende till riskbeteende om det görs för mycket eller för lite i relation till vad som är skäligt i kontexten.

Oftast så tenderar våra riskbeteende att vara nära knutna till de personlighetsegenskaperna som är mest framträdande hos oss. Med andra ord överanvänder vi oftast det vi redan har nära till beteendemässigt. Är jag en extravert person som ofta hanterar situationer eller löser mina problem genom att vara social, glad och trevlig så är det ofta det jag kommer använda i en situation där jag känner mig trängd eller stressad. Vi går till våra styrkor när vi behöver dem som bäst. Problemet blir när vi överanvänder dem och våra karismatiska och sociala egenskaper övergår till att bli uppmärksamhetssökande, dominanta och ytliga istället.

Viktigt att komma ihåg när vi jobbar med MAP-X är att de riskbeteenden som vi eventuellt ser hos våra kandidater eller medarbetare inte är beteenden vi kommer att se hela tiden varje dag. Snarare rör det sig sannolikt om väldigt få situationer och väldigt sällan. Det är trots allt ett riskbeteende och inget vardagsbeteende vi undersöker. Oftast uppkommer de i samband med situationer där vi slutar anstränga oss att uppvisa ett gott uppförande. När vi släpper vår garde. Det sker till exempel när vi är: 

·       Trötta och sovit dåligt      

·       Inte ätit tillräckligt mycket     

·       När vi är stressade och inte har resurser att hantera vår omgivning      

·       När vi är påverkade      

·       När vi är väldigt avslappnade och är ”oss själva”   

·       När vi är spända och förväntansfulla 

Då ökar risken för att våra riskbeteenden bubblar upp till ytan.  De kan också dyka upp när vi har orealistiska förväntningar på hur andra ska hantera oss – exempelvis en nybliven chef som har en bild av ledarskapet som inte går i linje med omgivningens och i den krocken kan det uppstå en förvrängd syn på verkligheten som kan leda till att vissa beteenden blir förstärkta.  

När vi tolkar resultaten måste vi ha detta i åtanke. Om en kandidat har ett utslag för ett riskbeteende så innebär det inte ATT personen kommer att agera så, det innebär att den KAN riskera att agera så om flera faktorer uppstår som gör att muren brister. 

Det som gör MAP-X unikt är att det helt och hållet bygger på data från MAP och kräver inget separat test. Det innebär att kandidater som tidigare besvarat MAP så finns också möjligheten att titta på MAP-X resultaten retroaktivt. Enkelt förklarat bygger MAP-X på en algoritm där vi har identifierat specifika påståenden, eller item som det kallas, i MAP som i större utsträckning korrelerar med eventuella riskbeteenden. På så sätt kan vi med hjälp av data från MAP bilda oss en uppfattning om en kandidats eventuella riskbeteenden. 

MAP-X är validerat och testat vilket gör att vi kan med större säkerhet uttala oss om eventuella risker. Algoritmen identifierar exakt hur en kandidat har besvarat unika påståenden och ger en riskprofil. 

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation. 

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.