Screening

Map Essence är det korta och snabba screeningtestet för dig med stora kandidatvolymer. Spara tid med enklare screening, samtidigt som du får de viktigaste insikterna. 

Ladda ner produktblad

Boka en demo

Om MAP Essence

MAP Essence är ett snabbt screeningtest baserat på ett urval av frågor från personlighetstestet MAP för att mäta integritet och serviceförmåga. Testet är utformat för att effektivisera och markant korta ner urvalsprocesser med ett stort antal sökande. Det hjälper dig att samla in relevant information om dina kandidater redan i ett tidigt skede för att ge dig ett objektivt beslutsunderlag för vilka som ska gå vidare till nästa steg.

2. Lens Library_screening filtered out

Vad skiljer oss från andra?

Innovativt och forskningsbaserat

En modern plattform framtagen efter kundernas behov, utvecklad med vår expertis och innovationsanda.

Enkelt och allt på samma ställe

En användarvänlig plattform som förenklar och effektiviserar komplexa processer och beslut inom talent management.

Forskningsbaserat

Evidensbaserade metoder baserade på den senaste forskningen inom personlighetsvetenskap och arbetspsykologi. 

Datadrivna beslut

Omfattande data ger dig vägledning i beslutsfattande. Återanvänd data för att hitta toppkandidater och utveckla medarbetare. 

Hur fungerar MAP Essence?

MAP Essence effektiviserar din rekryteringsprocess och behåller objektiviteten.

mimi-thian-zkbzlifgkgw-unsplash

Mät integritet och serviceförmåga

I MAP Essence finns det möjlighet att använda algoritmer för integritet och serviceförmåga, eller endast en av de två faktorerna. Serviceförmågan visar hur servicebenägen en kandidat är jämfört med normgruppen. Integritetsfaktorn mäter vilka förutsättningar personen har för att agera regelmedvetet och bedömer risken för skadliga beteenden på jobbet.

Boka en demo

Forskningsunderbyggt test

MAP Essence består av neutrala och kandidatvänliga frågor relaterade till personliga egenskaper som rör de fem väl beforskade faktorerna: extraversion, social stil, målmedvetenhet, balansoch öppenhet. Alla kandidater som genomför testet får en generell feedbackrapport kring de fem faktorerna efter genomfört test.

Få mer information

freestocks-vjvlne0twi-unsplash
pexels-los-muertos-crew-10041279

Effektivt för både kandidat och rekryterande bolag

MAP Essence är lämpligt att använda för rekrytering av tjänster där personliga egenskaper väger tyngre än tidigare arbetslivserfarenheter, till exempel för tjänster inom detaljhandel, lager, sälj, montering och produktion. När testet kopplas på tidigt i en rekryteringsprocess sparar det inte bara tid, utan blir även ett objektivt och icke-diskriminerande sätt att rekrytera på.

Kontakta oss

Eneco

Hur skapar man förutsättningar för en flexibel organisation som dessutom snabbt kan anpassa sin verksamhet efter kunders och partners snabbt förändrande behov? Eneco satte det hela på prov, med Learning Agility.
Eneco-Jonnemei.width-1440
Människor med hög learning agility anställer människor som också har det. Det fungerar som en strategi-accelerator.
Jonne-Mei Beetz, HR-utvecklingschef på Eneco Group

Södra

Södra och deras partnerskap med Assessio har framgångsrikt bidragit till att en traditionell rekryteringsprocess blivit en stark metodik för individ- och organisationsutveckling.
Kamilla Svensson Södra case
En utbildning i strukturerade intervjuer resulterade i insikten om att fördomar kunde påverka beslut, vilket skapade en önskan om att uppnå större objektivitet.
Kamilla Svensson, strategiledare inom HR på Södra

Unik resurs

Genom att låta testdata löpa som en röd tråd genom rekrytering, onboarding och utveckling så hjälper rekryteringsbolaget Unik Resurs sina kunder att öka effektiviteten i organisationen.
346683-1694522052
Allt vi gör med testresultaten handlar om att korta ledtiden till produktivitet. Det kan handla om att korta tiden det tar att hitta rätt person för jobbet, att onboarda en ny medarbetare eller hitta bra sätt för ett team att samarbeta.
Jonas Henrikson, Unik Resurs

Randstad

Med hjälp av arbetspsykologiska tester och ett stort kandidatfokus så brinner rekryteringsteamet på Randstad för att hjälpa människor att hitta rätt jobb och lösa sina kunders långsiktiga kompetensbehov.
358607-1694522524
En av de stora fördelarna med att använda tester tidigt är att du får ett tydligt beslutsunderlag och kan basera dina rekommendationer på fakta om kandidaterna.
Tomas Köhler, rekryteringskonsult Ranstad

Edisen

Efter att för första gången ha använt Assessios tester i rekryteringsprocessen så började bilden av dem förändras. Med hjälp av testresultaten fick Torbjörn Olofsson och hans team på Edisen helt nya insikter kring vad de faktiskt sökte efter.
358535-1694523009
Vi har fått insyn i hur mycket fördomar styr alla våra val. Vår lärdom är att man verkligen behöver den här typen av verktyg för att landa rätt. I mina ögon så är Nathan en topprekrytering. Sedan dag ett har han varit enormt omtyckt och uppskattad.
Edisen
features-bg

Funktioner i plattformen 

Vår plattform innehåller data och verktyg du behöver för en mer effektiv organisation. Och den fortsätter ständigt att utvecklas, alltid i nära samarbete med dig som kund.

Personlighet (MAP)

Identifiera individers potential och utvecklingsområden med hjälp av MAP; ett personlighetstest som kartlägger personlighet och beteenden som är viktiga i arbetslivet.

Läs mer

Problemlösning (Matrigma)

Med det världsledande och icke-verbala begåvningstestet Matrigma kan du mäta intelligens, förmåga att se samband, abstrakt logisk förmåga och problemlösningsförmåga.

Läs mer

Riskbeteenden (MAP-X)

Identifiera riskbeteenden och individuella utmaningar. MAP-X ger dig underlag att använda i rekryteringsprocesser, ledarskapsfrågor och i utvecklingen av team.

Läs mer

Leadership Feedback

Stärk chefer i din organisation med hjälp av feedback från deras medarbetare. Leadership Feedback är baserat på modern forskning om ledarskap och bidrar till ledarskapsutveckling i rätt riktning.

Läs mer

Self-Awareness Insights

Öka självkännedom med hjälp av Self-Awareness Insights. Verktyget – och utbildningen – skapar medvetenhet kring styrkor och utmaningar och ger tips på utveckling.

Läs mer

Psykometriska linser

Med psykometriska linser kan du inspireras av data för att hitta ny talang. I verktyget skapar du en profil baserad på testdata från dina framgångsrika medarbetare, för att matcha mot nya rekryteringar och ge stöd i beslutsfattande.

Läs mer

FAQ om MAP Essence

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Hittar du inte svaret?

Kontakta oss

Att använda dig av screening i en rekryteringsprocess innebär att du redan innan sätter upp ett ramverk av kompetenser och beteenden som krävs för att lyckas i rollen för att snabbt avgöra vilka kandidater som direkt kan uteslutas ur processen och vilka som är kvalificerade nog att gå vidare.

Syftet med screening är att kraftigt korta ner och effektivisera rekryteringsprocesser genom att du i ett tidigt stadie säkerställer att de kandidater som går vidare har de grundförutsättningar som krävs. Screeningtester kan med fördel ersätta urval genom cv och personligt brev då de erbjuder ett inkluderande och icke-diskriminerande urval där alla kandidater behandlas på samma objektiva sätt. 

MAP Essence är en kortare version av Assessios personlighetstest MAP, som grundar sig i femfaktormodellen. MAP Essence kartlägger en individs personlighet utifrån frågor som mäter utåtriktning, samvetsgrannhet, öppenhet, stabilitet och social stil.

När kandidaten har gjort testet kan två screeningalgoritmer kopplas på för att utläsa resultatet. En algoritm mäter hur servicebenägen kandidaten är och en algoritm mäter integritetsfaktorn och kan beskriva hur samarbetsvillig, stresstålig och noggrann kandidaten är.

Ja, liksom ursprungsversionen MAP så är MAP Essence DNV-certifierat. Certifieringen är en garanti på att testet har hög validitet och reliabilitet och en väldokumenterad normgrupp. Det här ger dig som kund till Assessio en stor trygghet då du kan vara säker på att verktyget du köper lever upp till de hårt uppsatta kraven vad det gäller kvalitet.

DNV-GL är ett certifieringsorgan som oberoende exempelvis granskar arbetspsykologiska tester. De har ansvaret för testgranskning i Sverige sedan 2015. Deras certifieringar omfattar bland annat personlighetstester, kompetenstester och teamtester. DNV GL har EFPA-standarden för testutvärdering som grund för certifiering och granskningen görs av två oberoende experter.

Här kan du läsa mer om hur DNV GL certifierar arbetspsykologiska tester samt vilka testverktyg som är certifierade i Sverige!

Vid en rekrytering är det lätt att stirra sig blind på erfarenhet. Bara för att en kandidat har jobbat i en butik tidigare behöver inte det betyda att han eller hon är mer serviceorienterad jämfört med andra. Personlighetstest kan därför öppna upp yrkesvägar för en person som kanske har det som krävs men som saknar tidigare erfarenhet av att ha jobbat exempelvis i butik.  

Screeningalgoritmerna för integritet och service hjälper dig att få insikter i kandidaternas personliga lämplighet för serviceroller och andra jobb där integritet eller service är viktiga parametrar för att kunna göra ett bra jobb. Det passar bra att använda till tjänster med många sökande och där vissa specifika personliga egenskaper väger tungt, till exempel butikspersonal, lagerarbetare, säljare, montörer och tjänster inom produktion och tillverkning.

Genom att låta kandidaterna göra testet får jag information om vilka av dem som uppfyller grundkriterierna. Det gör att du kan vara säker på att de kandidater som du träffar har rätt grundegenskaper och därigenom är kvalitetssäkrade.

MAP Essence används med fördel tidigt i processen för att på ett objektivt och icke-diskriminerande sätt säkerställa att rätt kandidater går vidare. Genom att låta alla sökande göra testet så behandlas alla lika, oavsett tidigare erfarenheter, kön, ålder eller bakgrund.

Testresultatet visar vilka kandidater som har de avgörande egenskaper som krävs för att prestera bra i rollen. Det gör att du inte behöver träffa lika många kandidater utan istället fokusera på andra saker under intervjun, till exempel om kandidaten kommer att passa in i teamet eller företagets kultur i övrigt,

  • Det effektiviserar och automatiserar processen
  • Det är ett objektivt och icke-diskriminerande sätt att rekrytera på
  • Det ger en förbättrad kandidatupplevelse

Boka en demo

Vill du veta mer om vår plattform? Du får inblick i verktyget och hur det kan säkra hållbara processer för rekrytering och utveckling av medarbetare och ledare – och på så sätt också din organisation. 

newsletter-bg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om en mer hållbar rekrytering och utveckling.Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Assessio, orgnr. 556047-4255 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata