Så används learning agility för att öka mångfald och innovation i svenska startups
sep 29 2020