3 saker alla arbetsgivare kan göra för ökad jämställdhet på arbetsplatsen

3 saker alla arbetsgivare kan göra för ökad jämställdhet på arbetsplatsen


jun 30 2021
3 saker alla arbetsgivare kan göra för ökad jämställdhet på arbetsplatsen

Fyra av fem börsbolag når inte upp till en jämn könsfördelning och vart femte börsbolag saknar helt kvinnor i ledningsgruppen, uppger stiftelsen Allbright i sin senaste jämställdhetsrapport från 2021. För att uppnå jämlikhet mellan könen på arbetsplatsen finns det en rad viktiga actions som varje organisation kan göra.

Arbetsgivaren har ansvar för att skapa en jämlik arbetsplats med en bra arbetsmiljö för alla medarbetare. I en undersökning som genomfördes i början av 2020 av Kroll, ett globalt styrnings- och riskrådgivningsföretag, svarade cirka 60 procent av de kvinnliga respondenterna att deras arbetsmiljö har påverkats av ojämlikhet mellan könen. Av respondenterna som svarade att deras arbetsmiljö har påverkats negativt av ojämlikhet uppgav 65 procent att de har lägre lön jämfört med sina manliga kollegor och 57 procent svarade att de har blivit avbrutna när de pratat inför en grupp eller exkluderats från sociala sammankomster.

LÄS MER: Därför är magkänslan vår största fiende på vägen mot en jämställd arbetsmarknad

Dr. Jason Wingard, dekanus emeritus och professor i Human Capital Management vid Columbia University School of Professional Studies (SPS) i USA och grundare samt ordförande för The Education Board, Inc., ett konsultföretag specialiserat på coaching och företagsutbildning, skriver i Forbes att återgången till arbetsplatserna efter coronapandemin utgör en bra möjlighet att ompröva vad jämställdhet på jobbet innebär. Han ger tre handfasta tips som riktar sig till hur manliga ledare kan främja en ökad jämställdhet på arbetsplatserna, i stället för att agera bromsklossar.

1. Satsa på databaserad mätning och objektiv rekrytering

Om ledare vill förbättra arbetsplatsen för kvinnor behöver de mäta kvinnors framsteg. En rapport från Mercer, ett amerikanskt kapitalförvaltningsföretag, visade att 81 procent av företagen svarade att de arbetade för att förbättra mångfald och inkludering, men bara 64 procent mätte den faktiska könsfördelningen inom företaget. Rapporten visade även att endast 42 procent av företagen hade dokumenterade, fleråriga strategier för sitt arbete med mångfald och inkludering och att bara hälften hade satt formella mål för sitt arbete med mångfald och inkludering.
Ett företag som ledare kan inspireras av är det globala företaget Unilever som år 2020 uppnådde könsbalans i sin globala ledning med 50 procent kvinnor och 50 procent män. År 2010 bestod den globala ledningsgruppen av 38 procent kvinnor. Jämlikheten i ledningsgruppen uppnåddes efter att Unilever genomfört en samordnad, datadriven insats som inkluderade en könsneutral rekryteringsprocess och mätning av hur många kvinnor som utnämns till chefer.

I ett pressmeddelande sa vd:n Alan Jope att ”Kvinnors jämlikhet är den enskilt största lösningen för social och ekonomisk utveckling globalt. Att ha en könsbalanserad arbetskraft bör vara givet, inte något vi strävar efter.”

2. Prioritera kompetens inom tech

Vissa experter tror att den teknologiska automatiseringen som sker inom vissa områden utgör ett större hot mot kvinnor jämfört med män. Det anser bland annat den amerikanska tankesmedjan New America, som i en analys uppgav att ”kvinnliga arbetare i USA för närvarande är sysselsatta i tjänster som löper högre risk för teknisk automatisering jämfört med manliga anställda”. Undersökningen visade att kvinnor står för 54 procent av de anställda inom den här typen högriskkyrken, till exempel sekreterare, administrativ personal, kassör och anställda inom snabbmatskedjor, trots att de utgör mindre än hälften av den totala arbetskraften. 

Företag som väntas möta teknologiska utmaningar i framtiden – och som vill främja jämställdhet på arbetsplatsen – bör därför stötta och uppmuntra sina kvinnliga medarbetare att fortbilda sig inom relevant teknik för att på så sätt säkerställa att medarbetarna har den kompetens som den teknologiska utvecklingen kräver.

Det finns företag att inspireras. Till exempel gick McDonald’s i USA år 2019 ut med att de inlett ett partnerskap med Microsoft och Colorado Technical University för att lära sina kvinnliga anställda datavetenskap, cybersäkerhet och artificiell intelligens.

3. Eliminera fördomar mot kvinnor på arbetsplatsen
Dagligen möts kvinnor av andra förutsättningar jämfört med män. Ett vanligt förekommande exempel är ”omtyckthets-faktorn”, där framgångsrika män tenderar att vara mer omtyckta medan framgångsrika kvinnor blir mindre omtyckta. För att minska effekterna av fördomar behöver vi utforma objektiva granskningar som mäter arbetsprestation.

Manliga ledare spelar en viktig roll när det kommer till att forma en mer jämställd arbetsplats. ”De måste stå upp för sina kvinnliga kollegor genom att omfamna databaserad mätning, bekämpa fördomar och uppmuntra till teknisk kompetensutveckling”, skriver Jason Wingard i Forbes. 

LÄS MER: Coronakrisen stoppar framstegen för jämställdhet i svenskt näringsliv

LÄS MER ARTIKLAR
Därför ser vi både talent waste och time waste på rekryteringsmarknaden idag
sep 06 2021
Assessio ny ramavtalsleverantör av tester för kommuner och regioner
sep 01 2021
Psykologen: Därför lönar det sig inte att fuska på testerna när du söker jobb
jul 15 2021
Emma Engebretzen: 3 anledningar till att du måste sluta rekrytera genom ditt nätverk
jul 07 2021
Psykologen: 9 anledningar till att era bästa medarbetare säger upp sig (och vad du kan göra åt det!)
jul 05 2021
Så känner du igen en narcissist
jun 30 2021