Hur ni kan säkra er kandidatupplevelse

Hur ni kan säkra er kandidatupplevelse


okt 26 2021
Hur ni kan säkra er kandidatupplevelse

En viktig aspekt av rekryteringsprocessen är att säkerställa att vi har en bra kandidatupplevelse. I den bästa av världar hade vi självklart önskat att vi kunde hålla en kontinuerlig och personlig kontakt med alla sökande. Men i vår verklighet handlar det om att hantera upp till 300 sökande kandidater per process, då är inte möjligt med en personlig återkoppling. Men det går ändå att säkerställa en bra kandidatupplevelse, även om det tyvärr är svårt att göra alla nöjda. 

Kommunikation och tydlighet är A och O. Det, och att alltid ge ett respektfullt och rättvist bemötande. Se till att informationen är tydlig från start. Nedan följer en rekommendation för att säkerställa en så bra kandidatupplevelse som möjligt.

LÄS MER: Så bygger du en optimal rekryteringsprocess

4 steg för en bättre kandidatupplevelse

1. Informera vid annonsering om hur processen kommer se ut

2. Ge information kring de olika metoder och verktyg som används
– Förklara varför test används. Säkerställa en objektiv, rättvis rekryteringsprocess där vi fokuserar på egenskaper som är kritiska för rollen med metoder som hjälper oss med det
– Förklara hur testerna fungerar och vad kandidaten kan förvänta sig
– Förklara vilken typ av återkoppling de kommer få
– Ge tydlig information om hur de tar sig an testerna på bästa sätt (sitta lugnt och ostört, avsätta gott om tid, läsa instruktionerna noggrant)

3. Kontinuerligt informera kandidaterna under processen om var de är i processen och vad som är nästa steg

4. Ge återkoppling – automatisk räcker gott och väl så länge du kommunicerat det tidigare i processen så att du hanterar förväntningar på rätt sätt.

”Vi får aldrig glömma att det för kandidaterna handlar om något mycket viktigare än för oss.”
– Malin Freiman Moezzi, leg. psykolog & Customer Success Manager på Assessio

Vi kan inte veta hur processen för den enskilda kandidaten ser ut. Kanske handlar det om att som ung starta sin karriär eller mitt i livet våga byta karriär, kanske är det 5:e gången personen söker en liknande tjänst, eller så är det någon som nyligen behövt lämna allt för att börja om i ett nytt land där ens kunskaper och erfarenheter inte längre har samma värde. Oavsett varför så är det en viktig process för de sökande och ett ”Nej” kommer att vara en besvikelse. Därför är det viktigt att vara respektfull och att kunna bemöta frågor som eventuellt dyker upp under processens gång och validera deras upplevelse.

Varför är kandidatupplevelsen så viktig?

Undersökningar visar att upplevelsen under en rekryteringsprocess påverkar hur väl vi attraherar och i längden rekryterar nödvändig kompetens. Det påverkar kandidatens vilja att faktiskt tacka JA till jobbet, ifall man vid ett ”Nej” kommer att söka igen och hur en talar om organisationen till andra och på så sätt får ett gott rykte.

En annan viktig aspekt kring kandidatupplevelsen är den kan påverka huruvida kandidater i framtiden vill använda sig av ett företags produkter och/eller tjänster. Har man haft en bra kandidatupplevelse ökar viljan att köpa produkter eller tjänster av företaget, medan en sämre kandidatupplevelse minskar viljan att köpa produkter eller tjänster. Glöm inte – det är inte bara företagen som väljer sina kandidater, utan det är även kandidaterna som väljer sin arbetsgivare!

MALIN FREIMAN MOEZZI
Legitimerad psykolog & Customer Success Manager på Assessio
malin.moezzi@assessio.se

LÄS MER ARTIKLAR
Tips på nyårslöfte: Följ HR-trenderna för 2022
dec 19 2021
Assessio gör sitt andra förvärv på en månad: ”Vill stöpa om den europeiska rekryteringsmarknaden”
dec 09 2021
Kognitiva bias – fördomar som gör dig mänsklig
nov 23 2021
Är en kompetensbaserad rekryteringsprocess alltid fördomsfri?
nov 23 2021
Assessio förvärvar nederländskt techbolag – datadriven rekrytering bryter ny mark i Europa
okt 28 2021
Så bygger du en optimal urvalsprocess
okt 26 2021