7 sätt för ledare att skapa effektiva team 

7 sätt för ledare att skapa effektiva team 


jun 18 2021
7 sätt för ledare att skapa effektiva team 

Team blir inte effektiva av sig själva utan behöver få rätt förutsättningar. Som ledare behöver du vara tydlig med det gemensamma uppdraget, arbeta med feedback och skapa psykologisk trygghet i teamet.

Vad är det som gör att vissa team lyckas nå sina mål och andra inte? Det handlar inte om tur utan att det finns en struktur på plats med tydliga mål och roller, ett positivt samarbetsklimat samt hög tillit och trygghet bland medarbetarna i teamet. Det tar ofta tid för ett team att bli effektivt och högpresterande. Gruppen behöver gå igenom flera olika utvecklingsfaser för att nå dit – från den första tiden av att lära känna varandra och sätta rollerna till den sista fasen då alla har stor tillit till varandra och fullt fokus på uppgiften.   

LÄS MER: Chefens 4 vanligaste misstag och hur de kan undvikas

– Som chef är det viktigt att anpassa ledarskapet efter teamets behov. I vissa lägen behöver du vara mer styrande, i andra mer coachande, säger Karin Andrén, legitimerad psykolog, organisationskonsult samt ansvarig för Assessios kontor i Malmö.   

Hon har flera exempel på orsaker till att team inte är effektiva. 

”Ständiga omorganisationer kan leda till att medarbetare i ett team ofta byts ut, då är det svårt att känna arbetsro och kunna fokusera på den gemensamma uppgiften. Teamet kan också uppleva att målen är otydliga. Som chef kanske du upplever att vägen framåt är tydlig men det är inte säkert att dina medarbetare tycker det. Därför är det viktigt att ta upp teamets mål och uppdrag – inte bara vid ett tillfälle – utan löpande. ”
– Karin Andrén, leg. psykolog och ansvarig för Assessios kontor i Malmö

Så får du teamet att bli mer effektivt med Karin Andréns 7 bästa tips:  

1. Tydliggör teamets uppdrag  

För att ett team ska kunna fungera effektivt behöver uppdraget vara tydligt. Vad är det som teamet ska åstadkomma och hur ser vägen dit ut? Rollerna behöver också klargöras. Hur ska var och en bidra? Och hur ska samarbetet utformas för att de gemensamma målen ska kunna nås?  

2. Sätt tydliga mål  

Teamets mål behöver brytas ner för att det ska bli tydligt vad som förväntas av varje roll och individ. Först då vet medarbetarna om de har presterat bra och nått sina mål efter att ett projekt har avslutats.   

3. Var närvarande i ditt ledarskap  

En ledares viktigaste uppgift är att hjälpa teamet att nå sina mål men för att lyckas med det krävs det att du är engagerad och intresserad. Du behöver finnas nära dina medarbetare och följa upp hur arbetsveckan ser ut, vilka utmaningar de möter och vilken stöttning de behöver.  

4. Jobba med feedback  

Alla behöver feedback för att utvecklas och det ligger på chefens axlar att skapa en fungerande feedbackkultur. Det är inte bara viktigt att dina medarbetare får återkoppling, du behöver också få feedback på hur du fungerar som ledare. Assessio har nyligen utvecklat verktyget Leadership Feedback som hjälper chefer att bli mer effektiva genom att de får regelbunden feedback från sina medarbetare på de mest kritiska delarna av ledarskapet. Med hjälp av återkopplingen kan du som chef anpassa ledarskapet efter teamets behov. Läs mer om Leadership Feedback här [Länk till Leadership Feedbacks produktsida].  

5. Skapa psykologisk trygghet  

Företaget Google bestämde sig för att ta reda på varför vissa team fungerar bättre än andra. I sin studie kom de fram till att den viktigaste faktorn för att skapa ett framgångsrikt team är psykologisk trygghet. En grupp med hög psykologisk trygghet kännetecknas av att medarbetarna vågar säga vad de tycker och tänker och att alla bemöts med respekt. Som ledare kan du bidra till att skapa en sådan kultur genom att vara inkluderande, bygga relationer med dina medarbetare samt vara personlig och öppen.  

6. Fira framgångar  

Inga framgångar är för små för att fira. Tvärtom är det ett enkelt sätt att skapa positiv stämning och stärka vi-känslan i teamet. Det behöver inte vara kostsamt, ett glas bubbel eller tårta till kaffet kan räcka för att fira teamets, eller en medarbetares, framgångar.    

7. Hitta varje medarbetares motivation  

Ta reda på vad som driver var och en av dina medarbetare och skapa förutsättningar för att han eller hon ska kunna prestera så bra som möjligt. Ta också reda på hur varje medarbetare vill bli uppmärksammad när han eller hon har gjort något bra.   

LÄS MER ARTIKLAR
Psykologen: Därför lönar det sig inte att fuska på testerna när du söker jobb
jul 15 2021
Emma Engebretzen: 3 anledningar till att du måste sluta rekrytera genom ditt nätverk
jul 07 2021
Psykologen: 9 anledningar till att era bästa medarbetare säger upp sig (och vad du kan göra åt det!)
jul 05 2021
Så känner du igen en narcissist
jun 30 2021
3 saker alla arbetsgivare kan göra för ökad jämställdhet på arbetsplatsen
jun 30 2021
Problemet är inte kompetensbrist – problemet är hur vi ser på kompetens
feb 15 2021