7 steg till att bygga en välfungerande ledningsgrupp Foto: Istock

7 steg till att bygga en välfungerande ledningsgrupp


feb 12 2020
7 steg till att bygga en välfungerande ledningsgrupp Foto: Istock

En ledningsgrupp har potential att vara en strategisk motor för hela företaget. Men brist på styrning, ineffektivitet och segdragna beslut gör att många inte lyckas med sitt uppdrag. Här är några klassiska misstag som ledningsgrupper ofta gör och tips på hur de kan undvikas. 

Det är inte riktigt så enkelt som att du kan sätta samman ett antal högpresterande individer i en grupp och förvänta dig toppresultat. Utan en samsyn kring rollfördelningen, vilka mål som ska uppnås och vägen dit är det svårt för ett team att nå sin fulla potential. I det avseendet skiljer sig inte ledningsgrupper från andra grupper.

Karin Andrén är legitimerad psykolog och organisationskonsult på Assessio. Ett av hennes uppdrag är att hjälpa ledningsgrupper att bli mer effektiva och välfungerande. Det är inte ovanligt att ledningsgrupper som tidigare varit välfungerande och effektiva stagnerar efter några år om de inte får in ny energi utifrån. Även det motsatta kan ske – att gruppen har fått in ett antal nya medlemmar och behöver svetsas samman på nytt.

LÄS MER: Därför är förändringsbenägna ledare just nu viktigare än någonsin

– Ett klassiskt misstag är att inte utnyttja potentialen i att ledningsgruppen kan vara en strategisk motor för hela företaget. Det läggs helt enkelt inte ner tid på hur man ska jobba tillsammans och få ut det bästa av varandra. Många ledningsgrupper präglas av ett silotänkande där cheferna bara tar ansvar för sina affärsområden i stället för att ta ett gemensamt grepp om helheten, säger Karin Andrén.

Så får du ledningsgruppen att fungera bättre – Karin Andréns sju bästa tips:

1. Lägg en gemensam grund

Det krävs en samsyn om ledningsgruppen ska lyckas med sitt uppdrag. Lägg ner tid på att prata igenom gruppens mål, syfte och era roller så att alla vet vad som förväntas, både av dem själva och av gruppen som sådan. Det här är inget som görs en gång utan det behöver ske regelbundet.

2. Skapa psykologisk trygghet

När Google i en studie undersökte varför vissa av företagets team fungerade bättre än andra kom de fram till att en av de viktigaste framgångsfaktorerna var psykologisk trygghet. Det som utmärker psykologiskt trygga grupper är att deltagarna vågar säga vad de tycker och tänker och att alla bemöts med respekt. Ingen dominerar gruppen utan taltiden är jämnt fördelad. För att skapa psykologisk trygghet behöver gruppmedlemmarna lära känna varandra utanför sina arbets-jag. Den som är ledare för gruppen kan sätta tonen genom att själv släppa prestigen och våga prata om misstag och vilka utmaningar han eller hon har.

LÄS MER: Därför är vissa ledare bättre på att hantera kriser

3. Tänk på helheten

Ledningsgrupper blir lätt ett rapporteringsorgan, där varje chef rapporterar om sitt område. Men om ledningsgruppen ska fylla sin funktion som företagets motor behöver ni samarbeta och fokusera på den gemensamma helheten i stället för på enskilda affärsområden.

4. Var inte rädd för konflikter

Arbetsrelaterade konflikter är i grunden positivt. Att olika perspektiv lyfts fram bidrar till bättre lösningar och beslut. Om alla i gruppen är öppna för varandras åsikter och kan ompröva sitt ställningstagande kommer konflikterna att leda till att gruppen utvecklas framåt. Det gäller dock att säkerställa att konflikterna handlar om sakfrågor och uppgifter och inte personer eller personlighet.

5. Lägg in tid för reflektion

I dagens stressade värld är det lätt att glömma en viktig del av varje grupps utveckling – nämligen lärandet. Det höga tempot gör att såväl ledningsgrupper som andra grupper går direkt från ett projekt till ett annat. Men för att vi ska lära oss av våra erfarenheter måste vi utvärdera: hur såg planen för projektet ut, hur blev resultatet, vad gjorde vi bra och vad kan vi göra annorlunda nästa gång? Alla grupper behöver tid för eftertanke och reflektion för att bli ännu bättre i sitt arbete.

LÄS MER: Learning agility: 5 kritiska förmågor som behövs på dagens arbetsmarknad

6. Dags för nystart

Om fler än hälften byts ut i ledningsgruppen krävs en nystart för att svetsa ihop alla. De nya och gamla i gruppen behöver lära känna varandra och ta reda på vilka kompetenser och unika perspektiv som var och en för med sig in. Här behöver ni återigen fokusera på att prata igenom gemensamma mål, arbetssätt och strukturer.

7. Undvik stagnation

Bara för att en ledningsgrupp har varit effektiv och välfungerande betyder det inte att det alltid kommer vara så. Alla grupper stagnerar om det inte kommer in ny energi utifrån, till exempel i form av omvärldsbevakning eller att ni förnyar och förbättrar sättet ni samarbetar på.

ÄMNEN & TAGGAR
LÄS MER ARTIKLAR
Nu är det dags att ställa högre krav på våra kravprofiler
dec 20 2022
Sluta släng med begreppet ”fördomsfri rekrytering” – det motarbetar den faktiska förändringen
nov 29 2022
Spice Girls generationen och hur dagens innovationstakt påverkar kompetensförsörjningen
sep 28 2022
Återhämtning är inget du kan vänta med till semestern, det är en resurs som kräver regelbundet underhåll
jun 29 2022
Assessio i nytt partnerskap med Techarenan: “En naturlig plattform för vår vision om Zero Talent Waste”
jun 10 2022
LQ – hur och varför du bör mäta dina medarbetares utvecklingspotential.
maj 30 2022