Därför är magkänslan vår största fiende på vägen mot en jämställd arbetsmarknad Emma Engebretzen, Group Operations Manager i Assessio Group og Julia Delin, Managing Director ved SSE Business Lab.

Därför är magkänslan vår största fiende på vägen mot en jämställd arbetsmarknad


mar 08 2021
Därför är magkänslan vår största fiende på vägen mot en jämställd arbetsmarknad Emma Engebretzen, Group Operations Manager i Assessio Group og Julia Delin, Managing Director ved SSE Business Lab.

Sverige håller på att tappa sin roll som en jämställdhetsförebild och om två år ser vi ut att vara sämst i Norden på jämställdhet. Det uppger Allbright i sin nya rapport. Samtidigt finns det dem som går åt motsatt håll och som med rätt verktyg och tydliga strategier varje dag verkar för en mer rättvis arbetsmarknad.   

Fyra av fem börsbolag når inte upp till en jämn könsfördelning och vart femte börsbolag saknar helt kvinnor i ledningsgruppen. Pandemin befaras bromsa börsbolagens framsteg i jämställdhetsarbetet. Om utvecklingen fortsätter i samma takt så är börsens ledningsgrupper jämställda först 2042. Idag, på internationella kvinnodagen, släpper stiftelsen Allbright sin årliga jämställdhetsrapport.

”Att börsens stora ägare blundar måste vi ifrågasätta mer. Att de låter sina valberedningar ånga på okritiserade och ogranskade vittnar om påfallande likgiltighet. De måste leva väldigt långt ifrån samhällsdebatten, och senaste forskningen, eller vara hopplöst nonchalanta”, skriver Allbrights vd Amanda Lundeteg i rapporten. 

Den brittiska tidningen The Economist släppte i början av mars 2021 en rapport med ett ”glastak-index” som rankar villkoren för arbetande kvinnor i 29 länder. De Nordiska länderna hamnar i topp, med Sverige på förstaplats och Island, Finland och Norge tätt efter. Villkoren för arbetande kvinnor är absolut sämst i Sydkorea, följt av Japan och Turkiet.

”Ur ett globalt perspektiv kanske vi har kommit långt och vi har en självbild av att vi är väldigt jämställda och ligger långt fram i utvecklingen. Men när vi tittar på data så ser vi att Sverige är nära på att bli sämst i Norden när det kommer till de här frågorna. Historien visar oss att det här inte är något som kommer att självreglera sig. Norge har exempelvis valt den lagstiftande vägen genom att införa kvotering till styrelser, vilket ser ut att ha gett resultat.”
– Emma Engebretzen, Sverigechef Assessio

Går emot rekryteringsverktygen

Allbrights rapport lyfter även en doktorsavhandling av Sima Wolgast från 2017 som visar att rekryterare har en tendens att välja bort kandidater som har ett arabiskt klingande namn – trots att de använt sig av data från ett rekryteringsverktyg som pekat ut kandidaten med störst potential.

– Att vi går emot datorprogram, alltså det verktyg som hjälper oss att rekrytera inkluderande och objektivt, är en katastrof. Vi litar mer på vår magkänsla än på fakta. Idag vet vi genom forskning att kompetensbaserade och evidensbaserade metoder är de mest träffsäkra, effektiva och rättvisa metoderna. De enda som förlorar på det här är våra egon, eftersom vi måste erkänna för oss själva att vi inte kan lita på vår magkänsla och att vi inte är så bra på att läsa av människor som vi vill tro, säger Emma Engebretzen.

Jobbar för att främja mångfald inom tech

En bransch som är särskilt omdebatterad i media för sin bristande jämställdhet är techbranschen. I maj 2020 släppte Allbright en rapport om den bristande mångfalden i branschen och som avslöjade att var tredje kvinna blivit utsatt för diskriminering.

Handelshögskolans SSE Business Lab är en inkubator för startups, där entreprenörer kan antas till olika program och få hjälp med att utveckla sin affärsidé. Bolag som Klarna, Voi Technology och Budbee har alla i början av sin resa varit en del av inkubatorn och en röd tråd bland bolagen är att de är verksamma inom tech. Enligt Julia Delin, vd för SSE Business Lab, så bär alla i techbranschen ett ansvar för att främja mångfaldsarbetet. 

LÄS MER: Så används learning agility för att främja mångfald i svenska startups

– Framförallt de personer som sitter på makten i organisationen. Det finns studier som visar att förändringsarbete har störst effekt när det är en strategi på lednings- eller styrelsenivå, där personer med formell eller informell makt driver frågan, säger Julia Delin och fortsätter:

– Tyvärr är det idag oftast de som inte tillhör normen som får driva arbetet kring jämställdhet, mångfald och inkludering vilket är ett mycket mer tungrott skepp än om normen hade förändrats. Det behöver de som tillhör normen vara med och driva.

Om SSE Business Lab

SSE Business Lab är Handelshögskolans inkubator i Stockholm. Tre program bedrivs inom ramen för SSE Business Lab; Initiate, Activate och Incubate. Programmen vänder sig till studenter, alumner och fakultet kopplade till Handelshögskolan. Inom programmen får entreprenörer hjälp med coachning, mentorskap och workshops av ett nätverk av ledare, investerare och partners. 

SSE Business Lab har sedan länge en tydlig strategi för hur de själva jobbar för att främja mångfald och jämställdhet i sina program. Sedan 2020 har de dessutom gått från att främst titta på representation utifrån könsidentitet och etnisk identitet, till att nu även se på mångfald utifrån ännu fler aspekter. I ett samarbete med Assessio använder de nu Assessios kompetensbaserade verktyg Learning Agility i sina urvals- och utvecklingsprocesser.

Genom algoritmer i ett personlighetstest hjälper Learning Agility bland annat SSE Business Lab att identifiera potential och oliktänkande bland teamen som söker till inkubatorprogrammen.

LÄS MER: Coronakrisen stoppar framstegen för jämställdhet i svenskt näringsliv

– Vi letar främst efter team som vi ser passar in i våra värderingar; Diversity & Inclusion, Passion for Community och Courage to be Bold. För att kunna nyttja alla resurser vi tillhandahåller så behöver man just ha mångfald i teamet, vi vill att man ska ha ett intresse att föra vidare kunskap och erfarenhet till andra i vårt community, samt våga utmana sig själva och andra runt omkring en, säger Julia Delin och fortsätter:

– Eftersom vi fokuserar på mångfald vill vi inte se team som har liknande kompetenser och erfarenheter, eftersom de då tänker väldigt lika och riskerar att hamna i många fallgropar där olika perspektiv i ett team hade varit gynnsamt.

 Vad vill du att ert mångfaldsarbete ska leda till långsiktigt?

– Team med olika perspektiv har större förståelse för deras kunder, deras anställda och har lättare för att jobba med olika typer av partners, investerare och coacher. Jag hoppas att vårt arbete bidrar till att framtidens ledare i nästa generationens framgångsrika startupbolag är medvetna, inkluderande ledare som bygger organisationer som består av mångfald och skapar ett starkare samhälle, ett rikare Sverige och en hållbar tillväxt, både ekonomisk, kulturell och samhällelig, säger Julia Delin.

Allbrights 5 steg för ökat jämställdhetsarbete

  1. Samla in och analysera data. Hur ser mångfalden ut i er organisation idag? Identifiera och analysera hinder och sätt upp mätbara mål.
  2. Inför nolltolerans mot diskriminerande beteende. Inför visselblåsarfunktioner och medarbetarenkäter som gör det möjligt för medarbetare att flagga för oegentligheter utan att riskera repressalier.
  3. Analysera era rutiner för hur ni rekryterar och befordrar. Undvik att släppa in omedvetna fördomar i ert rekryteringsarbete och utbilda ansvariga i omedvetna bias.
  4. Undvik symboliska åtgärder. Underrepresenterade grupper och minoriteter har större risk för att drabbas av stereotypiska antaganden som kan få stora konsekvenser.
  5. Involvera chefer och håll dem ansvariga för mångfaldsarbetet. När vd:n är ytterst ansvarig för mångfaldsarbetet signalerar detta att frågan är prioriterad och viktig för hela företaget – inte något sidoprojekt som minoriteterna själva måste driva.

Källa: Allbrights jämställdhetsrapport 2021

LÄS MER ARTIKLAR
Nu är det dags att ställa högre krav på våra kravprofiler
dec 20 2022
Sluta släng med begreppet ”fördomsfri rekrytering” – det motarbetar den faktiska förändringen
nov 29 2022
Spice Girls generationen och hur dagens innovationstakt påverkar kompetensförsörjningen
sep 28 2022
Återhämtning är inget du kan vänta med till semestern, det är en resurs som kräver regelbundet underhåll
jun 29 2022
Assessio i nytt partnerskap med Techarenan: “En naturlig plattform för vår vision om Zero Talent Waste”
jun 10 2022
LQ – hur och varför du bör mäta dina medarbetares utvecklingspotential.
maj 30 2022