Därför leder kännedom om din MBTI-typ till framgång

Därför leder kännedom om din MBTI-typ till framgång


okt 10 2020
Därför leder kännedom om din MBTI-typ till framgång

Är du en person som ser möjligheter eller hinder? Hur du tänker kan kopplas ihop med din Myers-Briggs Type Indicator-personlighet. Genom att få insikt om din MBTI-typ kan du lära dig att ändra ditt tankesätt och vända svagheter till styrkor.

Att tankar kan påverka våra liv i olika riktningar är inte något nytt. Negativa tankar kan sätta krokben för oss, medan positiva tankar kan få oss att klara mer än vi tror. Eftersom hjärnan är en muskel går det att träna den till att ändra tankesätt – och därigenom kunna tackla utmaningar på ett bättre sätt. I boken ”Mindset: The new psychology of success” skriver psykologen Carol Dweck om tankesättet som bidrar till framgång – det så kallade dynamiska tankesättet.

Dynamiskt tankesätt vs statiskt tankesätt

En person som har ett dynamiskt tankesätt drivs av övertygelsen att det går att klara av nästan vad som helst genom att öva på det eller jobba hårt för det, skriver Forbes i en artikel. Den inställningen leder till att de inte ser utmaningar som stoppklossar. I stället hittar de lösningar på problemen och därigenom blir de framgångsrika. Motsatsen till ett dynamiskt tankesätt kallas för ett statiskt tankesätt. En person med det tankesättet är inte lika lösningsorienterad utan tror inte att övning ger färdighet och att misslyckanden ofta beror på brist på talang. Att ha ett dynamiskt tankesätt är alltså positivt ur många aspekter i livet, i synnerhet på arbetsplatser som har uppställda mål som medarbetarna förväntas nå.

LÄS MER: Vad säger ditt MBTI-resultat om din förmåga att hantera hemmajobbet?

En person som har ett statiskt tankesätt har därför allt att vinna på att försöka byta tankesätt till ett dynamiskt. Det går att göra genom att först bli medveten om vilka beteenden som styr dina tankar och sedan jobba med att förändra dem.

MBTI ger insikter om beteenden

Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, är ett verktyg som snabbt kan ge djupa insikter om vilka beteenden som ligger närmast till hands för dig. Det sker genom att utforska personlighetspreferenser inom fyra dimensioner:

  • Extraversion / Introversion: Riktas uppmärksamheten mot människor och händelser i den yttre världen (extraversion) eller fokuseras den på den inre världen av tankar och känslor (introversion)?
  • Sinnesförnimmelse / Intuition: Är den första instinkten att lita på konkret information som samlas in via kroppens fem sinnen (sinnesförnimmelse) eller ligger fokus på att se möjligheter (intuition)?
  • Tanke / Känsla: Är det mest naturliga beteendet att basera beslut på objektivitet och logik (tanke) eller på värderingar och personliga principer (känsla)?
  • Bedömning / Perception: Ligger det närmast till hand att vara strukturerad, planerad och ha kontroll (bedömning) eller att vara spontan och flexibel (perception)?

Resultatet av MBTI presenteras i en kombination av fyra bokstäver som bildar en personlighetstyp. Den typen visar vilka beteenden som ligger närmast till hands för dig i olika situationer.

Dra fördel av din MBTI-typ

Genom att lära dig om din MBTI-typ kan du bli uppmärksam på ditt sätt att agera och därigenom dra nytta av det. Till exempel kan du vända ett beteende som du ser som en svaghet till att bli en styrka.

Föreställ dig att du ska vara med på en brainstorming med ditt team på jobbet. Har du preferens för extraversion (E) kommer du troligen att vara mer benägen att komma med många idéer utan att tänka igenom dem innan och ta stor plats i idéskapandet. Har du däremot introversion (I) i din MBTI-typ ligger det antagligen närmare till hands för dig att tänka igenom dina förslag noggrant innan du lägger fram dem och att hålla dig i bakgrunden. Att se kollegorna komma med många kreativa idéer inför chefen medan du sitter och formulerar ditt förslag i huvudet kan upplevas som ett hinder.

Men om du förstår att det beror på din preferens inom MBTI kan du utveckla tekniker för att vända detta till en framgång. Nästa gång det är dags för en brainstorming kan du till exempel:

  • I förväg be om att få detaljerad information om ämnet som ni ska brainstorma kring. Det gör att du kan förbereda dig och skriva upp idéer innan.
  • Påminn dig om att idéer under en branstorming inte förväntas vara perfekta när de uttalas. Det är tvärtom förväntat att komma med alla typer av förslag.

Genom att följa de två råden och öva på att lägga fram idéer under ett idékläckningsmöte bryter du ditt föredragna beteendemönster. Eftersom du har förberett dig innan kommer du att känna dig mer trygg i att presentera dina förslag och ta mer plats under mötet. På så sätt anammar du ett mer dynamiskt tankesätt.

MBTI ger fördelar för ledare

Även som ledare finns det många fördelar att hämta genom att känna till sin MBTI-typ. I ett idékläckningsmöte kan det vara lockande att tolka medarbetares tystnad som att de inte har några idéer. Det behöver inte alls stämma. Om några i ditt team föredrar introversion gör det att du kan gå miste om värdefulla insikter från dem. Genom att bli medveten om dina tendenser i din MBTI-typ kan du i stället ändra ditt eget beteende. Du kan träna på att ge ordet till medarbetare som sitter tysta, lyssna på dem och ställa frågor. Det bygger inte bara bättre relationer med dina medarbetare utan hjälper organisationen framåt.

LÄS MER: Svar på SvD:s artiklar om MBTI och personlighetstester

Genom att lära dig om din MBTI-typ kan du se vilka beteenden du skulle vilja utveckla och förstå varför föredragna preferenser kan hålla dig tillbaka i till exempel i olika siutationer. När du har identifierat det kan du aktivt börja förändra ditt beteende för att göra framsteg och bli den person du vill vara, helt enligt det dynamiska tankesättet.

LÄS MER ARTIKLAR
Möt Assessios nya MBTI-partners
mar 31 2021
3 anledningar till att alla chefer bör känna till sina ”riskbeteenden”
mar 31 2021
Så får din organisation ut mest av MBTI
aug 17 2020
Så reagerar olika MBTI-typer på stress
mar 10 2021
Därför är magkänslan vår största fiende på vägen mot en jämställd arbetsmarknad
mar 08 2021
Assessio lanserar feedbackverktyg för chefer
dec 15 2020