Därför mäts extrema sidor och värderingar hos kandidater I verktyget Visual Analytics i Ascend kan du enkelt jämföra kandidaters resultat på MAP-X.

Därför mäts extrema sidor och värderingar hos kandidater


jan 10 2020
Därför mäts extrema sidor och värderingar hos kandidater I verktyget Visual Analytics i Ascend kan du enkelt jämföra kandidaters resultat på MAP-X.

En ny typ av personlighetstest kan mäta kandidatens värderingar för att se om de matchar organisationens kultur. Ett annat test mäter personens extrema sidor – sidor som kan bli riskbeteenden på jobbet.

Utvecklingen av personlighetstester har varit tydlig under de senaste tio åren: testerna görs allt tidigare i rekryteringsprocessen och resultaten används i allt större utsträckning som beslutsunderlag när en tjänst ska tillsättas.

– Det är en positiv utveckling eftersom matchningen blir bättre, och processen mer effektiv och rättvis. Alla kandidater som söker ett jobb vill naturligtvis ha det, men eftersom hälften av alla rekryteringsbeslut är felaktiga innebär det att väldigt många positioneras för att misslyckas. Och ingen vill misslyckas, säger Anders Knutsson, utvecklingschef på Assessio.

”Väldigt många positioneras för att misslyckas. Och ingen vill misslyckas.”
– Anders Knutsson

Det är främst två saker som har bidragit till att resultaten från personlighetstester blivit ett viktigare beslutsunderlag vid rekryteringar, menar Anders Knutsson.

Med hjälp av digitaliseringen har testutvecklarna blivit bättre på att hitta sätt att använda resultaten. Samtidigt har arbetsgivarna blivit bättre på att göra kravprofiler, genom att förstå vilka egenskaper eller beteenden som matchar vissa roller i deras organisation.

LÄS MER: Här är Assessios nya kulturtest MATCH-V

– Men utvecklingen på båda dessa områden måste fortsätta framåt för att matchningen ska bli ännu bättre. För att bygga starka organisationer, som står sig i både dagens och framtidens konkurrens, behöver arbetsgivarna hitta medarbetare som matchar deras krav och behov perfekt. Och medarbetare behöver hitta organisationer där de kan använda sin potential på rätt sätt.

Personlighetstest kan upptäcka riskbeteenden

Ett nyare sätt att tillämpa resultat från personlighetstester handlar om att mäta kandidaters extrema sidor, eller ”dark personality traits” som de kallas på engelska. Genom sådana mätningar identifieras riskbeteenden som kan få negativa effekter på såväl den sökandes individuell prestation som hela organisationens framgång.

LÄS MER: Skaparen bakom MAP-X: Därför är verktyget unikt

– Egenskaper och beteenden som ofta är framgångsstrategier kan förvandlas till riskbeteenden om de överanvänds. Vid ökade krav, stress och press kan exempelvis en strukturerad och kvalitetsmedveten person tendera att inte delegera arbetsuppgifter, och en självsäker och trygg person kanske inte tar hjälp av sina kollegor, och så vidare, säger Anders Knutsson.

”En person i en viss roll, exempelvis säljare, kan prestera helt olika beroende på organisationskultur.”
– Anders Knutsson

– Genom att mäta kandidatens extrema sidor fångas de här tendenserna upp. Både arbetsgivaren och kandidaten blir medvetna om dem, och kan därmed jobba för att de inte ska få negativa konsekvenser, fortsätter han.

Värderingar hos kandidater testas

Nu har Assessio lanserat de första versionerna av två nya personlighetstester: MAP-X som mäter just extrema sidor och MATCH-V som mäter kandidatens värderingar. Anders Knutsson förklarar varför kandidatens och organisationens värderingar är viktiga aspekter i matchningen:

LÄS MER: Därför är personliga egenskaper viktigare än erfarenhet

– En person i en viss roll, exempelvis säljare, kan prestera helt olika beroende på organisationskultur. För att arbetsgivarna ska bli ännu bättre på att göra kravprofiler måste de lära känna sina organisationer på djupet. Vilken kultur och vilka värderingar har vi? Vilka personer kommer sannolikt att trivas i vår organisation och prestera bra här? När de vet svaren på dessa frågor, kommer det att bli betydligt lättare att hitta medarbetare som kan nå sin fulla potential i just deras organisation.

Assessios nya tester

MAP-X

  • X:et står för ”extreme” eftersom testet mäter extrema sidor hos kandidaten.
  • Utgår från Assessios befintliga test MAP, Measuring and Assessing individual Potential.
  • Genom resultaten från några av MAP-frågorna synliggör MAP X kandidatens extrema sidor och riskbeteenden.
  • Lanserades i oktober 2019.

MATCH-V

  • V:et står för ”values” eftersom testet mäter kandidatens värderingar.
  • Testet består av 70 frågor av olika format som gör upplevelsen intressant för kandidaten.
  • MATCH-V mäter sju individuella behov kopplade till värderingar och resultatet visar vad kandidaten behöver för att prestera som allra bäst.
  • Testet kan dessutom användas av arbetsgivare för att få en objektiv bedömning av vilka värderingar och vilken kultur som faktiskt finns – eller behöver finnas – i organisationen.
  • Lanserades i januari 2020.
ÄMNEN & TAGGAR
LÄS MER ARTIKLAR
Nu är det dags att ställa högre krav på våra kravprofiler
dec 20 2022
Sluta släng med begreppet ”fördomsfri rekrytering” – det motarbetar den faktiska förändringen
nov 29 2022
Spice Girls generationen och hur dagens innovationstakt påverkar kompetensförsörjningen
sep 28 2022
Återhämtning är inget du kan vänta med till semestern, det är en resurs som kräver regelbundet underhåll
jun 29 2022
Assessio i nytt partnerskap med Techarenan: “En naturlig plattform för vår vision om Zero Talent Waste”
jun 10 2022
LQ – hur och varför du bör mäta dina medarbetares utvecklingspotential.
maj 30 2022