Fatta bättre beslut med Visual Analytics – nu ger vi våra kunder fri tillgång till verktyget

Fatta bättre beslut med Visual Analytics – nu ger vi våra kunder fri tillgång till verktyget


jun 17 2020
Fatta bättre beslut med Visual Analytics – nu ger vi våra kunder fri tillgång till verktyget

Visual Analytics är till för att göra din Assessio-data tillgänglig och enkel att förstå. För att hjälpa våra kunder att fatta ännu bättre beslut och få ut största möjliga värde av Ascend så kopplar vi nu på verktyget helt kostnadsfritt för alla abonnemangskunder. Anders Knutsson på Assessio ger sina bästa tips för hur du använder Visual Analytics.

Visual Analytics är ett verktyg som enkelt hjälper dig att visualisera din data från kandidater, medarbetare och team ur olika perspektiv. Anders Knutsson, produktchef på Assessio, beskriver det som att verktyget sätter din data i rätt sammanhang, hjälper dig att tolka den och presenterar resultatet på ett lättillgängligt sätt.

I Heatmapen kan du se egenskaper och dynamiken hos en grupp baserat på MAP-data. Du kan välja ut vissa personer eller titta på helheten som team. Ju rödare färgen blir, desto starkare är gruppen inom just de områdena. Här kan du visualisera kandidaters och teams matchning mot roller och hela Assessios kompetensramverk. Namnen är fiktiva och datan som används i bilden är från fiktiva testresultat.

Visual Analytics ger dig olika insikter beroende på vilken data du använder. Genom att utgå från data från personlighetstestet MAP kan du jämföra individers personlighet och visualisera personlighetsprofilen av en hel grupp. Genom resultat från MAP-X kan du skapa en bild över individers riskbeteenden och identifiera de risktendenser som är starkast inom en grupp.

LÄS MER: Upptäck din data ur helt nya perspektiv

Utöver rollmatchning så kan du även utgå från kulturtestet MATCH-V.
– Kulturmatchningen är mer fokuserad på att matcha personer för att se till att de trivs bra i organisationen och att de förstärker den önskade kulturen. Men verktyget hjälper också företag att förstå vilken kultur de har idag och vad det är troligt att de behöver för att nå dit de vill, säger Anders Knutsson.

TVÅ SÄTT ATT ANALYSERA DATA I VISUAL ANALYTICS

SPINDELDIAGRAM

I spindeldiagrammet kan du enkelt jämföra kandidater och se individuella skillnader. Här kan du framgångsrikt jobba med rollmatchning genom MAP, MAP-X och Matrigma. Med hjälp av MAP-X kan du undersöka individers riskbeteenden och ställa dem mot varandra. För kulturmatchning så kan du jobba med MATCH-V.

HEATMAP

I heatmapen kan du titta på data på både individ- och teamnivå och undersöka matchningen mot en specifik roll och mot hela Assessios kompetensramverk. Heatmapen hjälper dig att slå ihop individer och titta på det sammanlagda resultatet. Här kan du exempelvis titta på en arbetsgrupp eller en avdelning som helhet och bedöma deras samlade potential. Resultatet kan vidare hjälpa dig att matcha nya individer mot gruppen.

Tutorials: Lär dig jobba med Visual Analytics

På Assessios Hjälpcenter hittar du mängder med olika instruktionsvideos för hur du jobbar med Visual Analaytics. 

TILL HJÄLPCENTRET

Anders Knutsson menar att det går att se användandet av Ascend som en loop. Till att börja med hjälper plattformen dig att sätta upp en roll. Därefter får du stöd i urvalsprocessen där du väljer ut och träffar kandidater. Slutligen kan du använda Ascend för att fatta beslut om vem som är bäst lämpad för en roll genom att jämföra data från olika kandidater. Den datan kan du återanvända nästa gång du ska rekrytera.

– Genom Visuals kan du ta ut fem säljare som du är supernöjd med och låta dem göra MAP, Matrigma och MATCH-V för att se vad som utmärker dem. Genom resultatet kan du sätta upp framtida roller och benchmarks. Vi vill hjälpa våra kunder att skapa och optimera sina profiler och bygga kulturprofiler som de faktiskt använder för att fatta beslut.

I spindeldiagrammet kan du, liksom i det här exemplet, jämföra två kandidaters potential baserat på deras resultat på MAP och Matrigma. Du kan jämföra upp till fem kandidater samtidigt. Namnen är fiktiva och datan som används i bilden är från fiktiva testresultat.

Han menar att vi är på väg bort från att enbart se värdet av tester vid själva testtillfället. Istället fokuserar allt fler på att omvandla datan till värdefulla insikter framåt.
– Värdet ska ligga i tillgången till datan. Det fattas hela tiden nya beslut och det sker ständigt nya förändringar som förändrar beteendekraven i organisationen. Då gäller det att kunna återanvända sin data för flera olika syften, säger Anders Knutsson.

Varför görs Visual Analytics nu tillgängligt för alla?
– Det här verktyget gör våra produkter bättre, tydligare och mer användbara. Vi vill ge våra kunder det ökade värdet. Med Visual Analytics skapas ett område där du kan titta på din insamlade data på helt nya sätt.

I diagrammet kan du titta på individers MAP-X-resultat och jämföra deras risktendenser. Den röda linjen visar genomsnittet för de båda personerna tillsammans. Namnen är fiktiva och datan som används i bilden är från fiktiva testresultat.

Missa inte Anders Knutssons Visual Analytics-webinar den 25 juni! Anders kommer att gå igenom grunderna i verktyget, hur du kan jobba med det och hur du kan tolka datan. 

ANMÄL DIG HÄR

Det här är Visual Analytics

  • Visual Analytics finns tillgängligt för verktygen MAP, MAP-X, MATCH-V och Matrigma.
  • Du hittar verktyget när du går in i något av dina projekt i Ascend (notera att projektet måste innehålla något av ovan nämnda tester eller verktyg). Här kan du läsa mer om hur du hittar Visuals i Ascend.
  • Du som abonnemangskund behöver inte göra något för att få tillgång till Visuals, det kopplas på automatiskt.
  • Genom att använda Visuals behöver du inte ladda ner resultatet i form av massa olika rapporter – du får den mest relevanta informationen direkt framför dig i Ascend.
  • Visuals gör det möjligt att ge relevant återkopplingsmaterial till rekryterande chef direkt i Ascend. 
LÄS MER ARTIKLAR
Nu är det dags att ställa högre krav på våra kravprofiler
dec 20 2022
Sluta släng med begreppet ”fördomsfri rekrytering” – det motarbetar den faktiska förändringen
nov 29 2022
Spice Girls generationen och hur dagens innovationstakt påverkar kompetensförsörjningen
sep 28 2022
Återhämtning är inget du kan vänta med till semestern, det är en resurs som kräver regelbundet underhåll
jun 29 2022
Assessio i nytt partnerskap med Techarenan: “En naturlig plattform för vår vision om Zero Talent Waste”
jun 10 2022
LQ – hur och varför du bör mäta dina medarbetares utvecklingspotential.
maj 30 2022