Har du rätt MBTI-personlighet för att jobba hemifrån? 

Har du rätt MBTI-personlighet för att jobba hemifrån? 


mar 02 2021
Har du rätt MBTI-personlighet för att jobba hemifrån? 

En studie från Myers-Briggs visar att olika personlighetstyper upplever och hanterar hemmajobbandets gränslösa tillvaro på olika sätt. Vissa har behov av en tydlig gräns mellan jobb och fritid medan andra inte störs av att vara nåbara efter arbetstid. 

Att jobba hemifrån har sina fördelar, till exempel minimal resväg till kontoret och stor möjlighet att fokusera på sina arbetsuppgifter. Men att ha köket som arbetsplats kan göra det svårt att stänga ner när arbetsdagen är slut – gränsen mellan jobb och fritid blir mer flytande. Att vi numera kan vara tillgängliga dygnet runt påverkar vissa mer än andra. Det visar en studie från Myers-Briggs Company, som har skapat världens mest använda utvecklingsverktyg Myers-Briggs TypeIndicator, MBTI.  

 

MBTI mäter personliga preferenser utifrån fyra olika dimensioner:   

  • Extraversion/Introversion – vart du riktar din uppmärksamhet
  • Sinnesförnimmelse/Intuition – hur du tar in information
  • Tanke/Känsla – hur du fattar beslut
  • Bedömning/Perception – hur du förhåller dig till omvärlden

Utifrån de fyra dimensionerna har 16 olika personlighetstyper identifierats. Varje preferens representeras av en bokstav och en kod bestående av fyra bokstäver används som förkortning för en viss personlighetstyp. Till exempel utmärks personlighetstypen INFP av att vara introvert, kreativ, empatisk och nyfiken medan ENTJ är utåtriktad, logisk, analytisk och målmedveten.  

LÄS MER: Svar till SvD:s artiklar om MBTI och personlighetstester

Stressnivå beror på personlighetstyp 

De 16 personlighetstyperna föredrar att agera på olika sätt. Myers-Briggs studie visade bland annat att personer som är lagda åt det praktiska och strukturerade hållet, SJ-personer på MBTI-språk, har en större önskan om att hålla isär jobb och fritid. De upplever sig mer stressade jämfört med personer som tar dagen som den kommer och som har ett mer flexibelt synsätt. Den senare kategorin har inte samma behov av att dela upp jobb och fritid, vilket sannolikt hänger ihop med att de störs mindre av att vara nåbara utanför arbetstid.  

”Det finns olika sätt att hantera vår uppkopplade värld. Att blocka tid i kalendern för olika arbetsuppgifter, så kallad timeboxing, kan vara ett sätt, att bara svara på viktiga mejl ett annat och att stänga av dator efter arbetstid kan vara ett tredje. ”

Myers-Briggs studie visar att personer som föredrar att använda sig av ”sinnesförnimmelse” snarare än ”intuition”, som stänger ner och loggar ut vid arbetsdagens slut var betydligt mindre stressade jämfört med personer av samma personlighetstyp som inte hade samma rutin. För personer med en preferens för ”intuition” märktes ingen förändring i stressnivå oavsett om de kopplade ner eller inte.  

LÄS MER: Svenska vd:ar fokuserar på förändring i kristider

En annan skillnad som framkom i studien var att personer med preferens för att ”känna” snarare än ”tänka” upplevde sig mer nöjda med jobbet om de använde sig av timeboxing och enbart svarade på viktiga mejl. Den strategin hade däremot ingen påverkan på jobbnöjdheten hos de som hade en preferens för att ”tänka”. 

Fakta om MBTI

Myers-Briggs Type Indicator är världens mest använda verktyg för utveckling av individer och grupper. Resultatet används för att coacha både medarbetare och chefer över hela världen. Används MBTI på rätt sätt så är det ett träffsäkert verktyg för att hjälpa dig att förstå vem du är i olika sammanhang, hur du reagerar i olika situationer och hur du kan jobba ihop med andra bättre. 

LÄS MER OM MBTI

LÄS MER ARTIKLAR
Nu är det dags att ställa högre krav på våra kravprofiler
dec 20 2022
Sluta släng med begreppet ”fördomsfri rekrytering” – det motarbetar den faktiska förändringen
nov 29 2022
Spice Girls generationen och hur dagens innovationstakt påverkar kompetensförsörjningen
sep 28 2022
Återhämtning är inget du kan vänta med till semestern, det är en resurs som kräver regelbundet underhåll
jun 29 2022
Assessio i nytt partnerskap med Techarenan: “En naturlig plattform för vår vision om Zero Talent Waste”
jun 10 2022
LQ – hur och varför du bör mäta dina medarbetares utvecklingspotential.
maj 30 2022