Hur innovativ är Sveriges industrisektor?

Hur innovativ är Sveriges industrisektor?


okt 26 2020
Hur innovativ är Sveriges industrisektor?

Förra veckan släpptes Assessio och Personal & Ledarskaps studie ”HR-Sveriges förmåga att lyckas i förändring”. Studien har tagit tempen på HR-branschens learning agility utifrån faktorer som utbildningsnivå, personalansvar, storlek på organisation och sektor. Resultatet visar att industrisektorn är särskilt stark när det kommer till att jobba resultatdrivet.

HR inom Sveriges industrisektor har 5,6 i learning agility, vilket kan jämföras med det totala genomsnittet av HR-branschens learning agility som är 5,1. Servicesektorn ligger på 4,9 i learning agility, medan offentliga och icke-vinstdrivande verksamheter hamnar på 5,0. 

Läs mer om studien och ladda ner hela rapporten här!

Vad är learning agility?

Learning agility är vår förmåga att utveckla nya beteenden, baserade på nya situationer och erfarenheter, och sedan tillämpa dessa beteenden i praktiken. Det kan handla om att lära dig nya färdigheter, men också att förändra mindre effektiva beteenden som du tidigare litat på. Learning Agility mäts utifrån dimensionerna change agility, mental agility, people agility, results agility och självinsikt. 

MER OM DIMENSIONERNA

Assessio och Personal & Ledarskaps studie visar att HR-branschen i Sverige är som starkast inom people agility. Det här gäller däremot inte för industrisektorn, dit exempelvis verksamheter inom trä, metall och livsmedelsproduktion räknas. Styrkorna inom svensk industri ligger snarare inom change agility och results agility.

Grafen visar learning agility-poäng i respektive bransch.

De med höga resultat inom change agility känns igen på sin nyfikenhet för det nya och okända. De lär sig helt enkelt som bäst när de får prova sig fram och lära av det. Ett högt resultat inom results agility innebär en vilja att hitta de lösningar som ger bäst resultat. De som är starka inom results agility är ambitiösa och vill gärna vara framgångsrika.

Pär Cederholm, CEO på Assessio, är inte förvånad över industrisektorns resultat. Förändrade miljökrav, nya lagar, opinion och hård konkurrens menar han kan vara starka faktorer bakom resultatet.  

– Svensk industri har sedan lång tid tillbaka haft en väldigt stark tradition av att vara innovationskraftig. Det spelar ingen roll om du tittar på stål, skog eller livsmedel – de måste hela tiden förnya och anpassa sig till nya förhållanden, säger han. 

LÄS MER: HR-Sveriges förmåga att lyckas i förändring

En innovativ företagskultur kan främja de här egenskaperna hos de som jobbar inom industrin. Samtidigt kan attribut som innovation och förändring vara just det som lockar individer som är starka inom change agility och results agility. 

Inom servicesektorn, dit exempelvis detaljhandeln räknas, och offentlig sektor så ligger HR:s styrka inom people agility. De med hög people agility känns igen på att de har lätt för att skapa kontakt med andra människor. De har lätt för att anpassa sig till olika kulturer och är dessutom mer öppna för nya kulturer och människor med olika bakgrund. De lägger ner tid och energi på att förstå som omgivning, vilket också med största sannolikhet är till deras fördel i jobbet på en HR-avdelning.  

Hur har studien genomförts?

Learning Agility handlar om vår förmåga att utveckla nya effektiva beteenden och sedan tillämpa dem framgångsrikt, exempelvis i arbetslivet. För att räkna ut deltagarnas resultat så har Assessios verktyg Learning Agility GO använts. Genom att låta 180 personer inom HR göra två arbetspsykologiska tester, ett personlighetstest och ett motivationstest, så har deltagarnas learning agility räknats ut genom algoritmer.

LÄS MER ARTIKLAR
Nu är det dags att ställa högre krav på våra kravprofiler
dec 20 2022
Sluta släng med begreppet ”fördomsfri rekrytering” – det motarbetar den faktiska förändringen
nov 29 2022
Spice Girls generationen och hur dagens innovationstakt påverkar kompetensförsörjningen
sep 28 2022
Återhämtning är inget du kan vänta med till semestern, det är en resurs som kräver regelbundet underhåll
jun 29 2022
Assessio i nytt partnerskap med Techarenan: “En naturlig plattform för vår vision om Zero Talent Waste”
jun 10 2022
LQ – hur och varför du bör mäta dina medarbetares utvecklingspotential.
maj 30 2022