Learning agility: 5 kritiska förmågor som behövs på dagens arbetsmarknad

Learning agility: 5 kritiska förmågor som behövs på dagens arbetsmarknad


maj 29 2020
Learning agility: 5 kritiska förmågor som behövs på dagens arbetsmarknad

Hur kommer din organisation att se ut om fem år? För de flesta verksamheter är förändring det enda konstanta. I ett arbetsliv där roller, organisationer och hela branscher ständigt förnyas och förändras (eller till och med försvinner!) krävs det att du är snabbfotad. Det är nu, i tider av förändring, som allt fler börjar prata om begreppet learning agility.

En av de viktigaste frågorna för HR idag är om medarbetarna är ”framtidssäkra”. Har de vad som krävs för att utvecklas med organisationen och omfamna framtida förändringar? Problemet med förändringar på arbetsmarknaden är att de kan ske snabbt och ibland vara svåra att förutse. En medarbetare som har en passande roll idag kan gå isär med den rollen i framtiden. Om rollen förändras, men individen står kvar, uppstår en klyfta.

LÄS MER: Därför är förändringsbenägna ledare just nu viktigare än någonsin

Att veta hur medarbetare anpassar sig till nya situationer är en viktig insikt för varje ledare. Organisationer, och människorna i dem, måste vara beredda på att lösa problemen som ännu inte uppstått. Förmågan att göra det kallas learning agility – och den är mätbar.

Learning agility består av fem dimensioner som handlar om förmågan att snabbt utveckla nya, effektiva beteenden baserat på nya erfarenheter. De med hög learning agility kommer att ha lättare för att hantera och säga ja till förändring. De är även bättre rustade för att vara fortsatt effektiva när världen förändras. 

”Det är som att sätta på dig ett par nya glasögon och genom dem se hur du kan fatta bättre beslut.”
– Pär Cederholm, CEO Assessio

Enligt Pär Cederholm, CEO på Assessio, är det viktigt att förstå och identifiera de här egenskaperna eftersom de blir avgörande för varje organisations utveckling och innovationskraft.  

– Här och nu ställs höga krav på förståelse för och förmåga till förändring, både för medarbetare och ledare. Studier visar att det finns ett starkt samband mellan arbetsprestation och graden av learning agility, säger han.

Learning agility går att mäta genom att låta medarbetarna göra ett personlighetstest och ett motivationstest. Resultatet i sig skapar ingen skillnad, alla har precis samma förutsättningar innan som efter.

LÄS MER: Hur används learning agility?

– Den enda skillnaden är att både ledaren och individen som använt verktyget får en bättre förståelse för individens nuvarande förutsättningar. Det öppnar upp för att bättre kunna vägleda, coacha och förstå vad man ska fokusera på, säger Pär Cederholm och fortsätter:

– Det är som att sätta på dig ett par nya glasögon och genom dem se hur du kan fatta bättre beslut. Det leder till nya beteenden, som i sin tur leder till bättre prestation.   

En av de fem dimensioner som man mäter learning agility utifrån är självinsikt, vilket också är den mest centrala delen. Ju större självinsikt, desto större förmåga att kunna förändras. 

– Förstår jag mig själv kan jag också förstå andra bättre. Med självinsikt kommer också måttet av villighet. Det är en sak att förstå mig själv, men en annan att agera på det som jag förstår. En hög nivå av självinsikt påverkar de fyra andra dimensionerna och gör att de sammantaget får en ökad effekt, säger Pär Cederholm. 

Learning agility mäts utifrån 5 dimensioner

1. Change agility

De med hög poäng här känns igen på sin nyfikenhet för det nya och okända. De gillar att experimentera och testa sig fram och älskar att skaffa sig nya erfarenheter och upplevelser. Det leder även till att de faktiskt upplever mer. De är bra på att lära av sina erfarenheter eftersom de har motivationen till att hitta lösningar på främmande problem och svar på nya frågor.  

2. Mental agility

Personer med hög mental agility gillar komplexa eller oklara problem eftersom det ger dem en möjlighet att använda nya lösningar för att försöka se det hela i ett nytt ljus. De är analytiska och mästare på att tänka utanför boxen. Samtidigt är de öppensinnade och gillar att bli utmanade av nya idéer som de kan lära av. Därför kan de också känna igen mönster i nya upplevelser lättare än andra.

3. People agility

People agility handlar om förmågan att vara konstruktiv mot andra och öppen för människor med olika bakgrunder och åsikter. De lägger energi på att förstå människor i sin omgivning och är bra på att lyssna in och ta andras åsikter på allvar. De har därför lättare för att skapa kontakt med andra och lära sig av dem. De har lättare för att anpassa sig till nya kulturer än andra och människor har ofta lätt för att öppna upp sig för dem.

4. Results agility

Ett starkt behov av att lyckas, vara framgångsrik och hitta lösningen som ger bäst resultat – det kännetecknar individer med höga poäng av results agility. De är ofta självsäkra och ambitiösa och kan behålla lugnet i pressade situationer. Eftersom de är bra på att sätta upp mål även i nya och okända situationer kan de behålla fokus och sortera bort det irrelevanta längst vägen.

5. Self-awareness

De med stor självinsikt är väl medvetna om sina styrkor och svagheter. De är samtidigt kritiska till sina egna prestationer och beteenden. Därför fokuserar de mer på vad de kan förbättra och deras vilja att lära är större jämfört med de med lägre poäng. Självinsikt utgör en särskild del av learning agility eftersom höga poäng här även indikerar större potential att utvecklas inom de andra områdena. En person som är medveten om vad man kan göra bättre lär sig också snabbare än någon som är nöjd med sin prestation.

Vill du veta mer om Assessios verktyg learning agility och hur det kan användas? Kontakta Pär Cederholm direkt på par.cederholm@assessio.se. 

LÄS MER ARTIKLAR
Nu är det dags att ställa högre krav på våra kravprofiler
dec 20 2022
Sluta släng med begreppet ”fördomsfri rekrytering” – det motarbetar den faktiska förändringen
nov 29 2022
Spice Girls generationen och hur dagens innovationstakt påverkar kompetensförsörjningen
sep 28 2022
Återhämtning är inget du kan vänta med till semestern, det är en resurs som kräver regelbundet underhåll
jun 29 2022
Assessio i nytt partnerskap med Techarenan: “En naturlig plattform för vår vision om Zero Talent Waste”
jun 10 2022
LQ – hur och varför du bör mäta dina medarbetares utvecklingspotential.
maj 30 2022