Ledaregenskaper är inget du utbildas i – det är personlighetsegenskaper du föds med

Ledaregenskaper är inget du utbildas i – det är personlighetsegenskaper du föds med


jan 25 2022
Ledaregenskaper är inget du utbildas i – det är personlighetsegenskaper du föds med

Denna text får inspireras av mer personliga upplevelser.

Om en vecka förlorar jag två av mina närmsta ledare. Jag använder ordet förlorar för att det dels är en organisatorisk förlust, men framför allt en personlig. Dessa två personer har valt att tillsammans gå vidare med egna äventyr, vilket är både rimligt men också väntat då de är på helt rätt plats i livet att testa sina egna vingar utanför boet.

Vad är det då som inspirerar till att skriva denna text?

Jo, deras ledarskap och brist på tidigare erfarenhet.

De klev in i rollerna som ledare för vårt team för ett år sen, båda två under 30 år och utan tidigare erfarenheter som ledare. Trots denna avsaknad av erfarenhet så har de visat på den bästa typen av ledarskap. Under denna tid som varit utmanande för alla – inte minst som ny i rollen, har de lyckats skapa ett engagemang, en känsla av samhörighet och ett lugn hos medarbetarna. Detta tack vare att de ständigt varit närvarande och inlyssnande. De har haft tillit till alla medarbetare, och tillåtit frihet och flexibilitet i en tid som enkelt kunde ha präglats av kontroll och detaljstyrning. Samtidigt har de utmanat och uppmanat till utveckling. De har varit tydliga med vilka mål som vi behövt jobba mot, både som team och som enskilda individer. De har lagt fram nya förslag på lösningar och banat väg för en vinnande strategi framöver.

Jag minns första gången jag insåg att en chef också kan innebära att vara en bra ledare, första gången jag hade en bra chef. Det var när jag började jobba på Migrationsverket. Något som han hade gemensamt med ovanstående, och ett ord som präglade ledarskapet var tillit. En tillit till att vi som medarbetare var experterna på arbetsuppgifterna, medan hans uppgift bestod av att skapa så bra förutsättningar för oss som möjligt. Jag minns att han t.o.m. sa det uttryckligen under ett möte: ”Det är ni som jobbar i jouren som har det yttersta ansvaret när vi andra går hem, det är ni som är experterna, inte jag. Säger ni att något inte funkar, så är det så.”

”Det finns dock egenskaper som tycks vara mer framgångsrika än andra, egenskaper som gör att man trivs och passar bättre i en ledarroll. ”
– Malin Freiman Moezzi, leg. psykolog & Organisationskonsult på Assessio

Personliga egenskaper är avgörande

Om man lyssnar till vilket typ av ledarskap som varit mest framgångsrikt under pandemin så är det ledarskap som präglats av tillit, empati och tydlighet. De ledare som lyckats ge tydlig information, varit närvarande men inte kontrollerande har upplevts som trovärdiga och förtroendeingivande, och hållit motivationen uppe även när det varit tungt.

Det finns ingen ledare som är perfekt, inte ens de jag skrivit om ovan. Det finns inte heller en rätt ledarprofil eller ledarstil. Olika individer, olika team har olika behov av ledarskap. Det handlar dels om att matcha personlighetsmässigt, dels vart man som team och organisation befinner sig.

Det finns dock egenskaper som tycks vara mer framgångsrika än andra, egenskaper som gör att man trivs och passar bättre i en ledarroll. Självklart kan man förbereda sig för en ledarroll genom träning och få erfarenheter som hjälper en att bli en bättre ledare, betoningen ligger dock här på bättre. För att lyckas i en ledarroll behöver man först och främst ha de personliga egenskaper som krävs i rollen. Därefter kan erfarenheter, insikter och kunskap vara byggstenar som utgör en stark grund som ledare. Ledare skapas inte, de utvecklas. Hitta de individer som besitter rätt kompetens, hjälp sedan till att öka graden av självinsikt för att utvecklas till bättre ledare. Då kan de förstå vilka deras naturliga styrkor är, och hur de bäst kan utnyttja dessa, samt få insikt kring vilka utmaningar de kan behöva vara mer uppmärksamma på.

”Not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere.”
– Anton Ego, Ratatouille

En av ledarna som inspirerat till denna text har ett favoritcitat från en av hans favoritfilmer – Ratatouille. “Not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere.”  Detsamma gäller för ledare. Inte alla kan bli en bra ledare, men en bra ledare kan komma från var som helst.

MALIN FREIMAN MOEZZI
Legitimerad psykolog & Organisationskonsult på Assessio
malin.moezzi@assessio.se

LÄS MER ARTIKLAR
Nu är det dags att ställa högre krav på våra kravprofiler
dec 20 2022
Sluta släng med begreppet ”fördomsfri rekrytering” – det motarbetar den faktiska förändringen
nov 29 2022
Spice Girls generationen och hur dagens innovationstakt påverkar kompetensförsörjningen
sep 28 2022
Återhämtning är inget du kan vänta med till semestern, det är en resurs som kräver regelbundet underhåll
jun 29 2022
Assessio i nytt partnerskap med Techarenan: “En naturlig plattform för vår vision om Zero Talent Waste”
jun 10 2022
LQ – hur och varför du bör mäta dina medarbetares utvecklingspotential.
maj 30 2022