Möt Assessios nya MBTI-partners

Möt Assessios nya MBTI-partners


mar 31 2021
Möt Assessios nya MBTI-partners

För att optimera vårt arbete med Myers-Briggs Type Indicator så inleder Assessio nu ett samarbete med två partners – Heléne Savio och Pia Bergentoft! Tillsammans kommer vi att jobba med utbildning, distribuering och implementering av MBTI som utvecklingsverktyg i organisationer runt om i hela Sverige.

Heléne och Pia har båda lång erfarenhet av att jobba med MBTI som utvecklingsverktyg och deras kompetens kommer att hjälpa organisationen att ta sitt utvecklingsarbete till nästa nivå. Nedan berättar de mer om hur de jobbar med verktyget och  delar med sig av ett speciellt MBTI-minne!

 

Heléne Savio – senior konsult inom grupp- och individutveckling på Savio Konsulting AB


Varför jobbar du med MBTI?

– Jag har en mängd olika certifieringar i olika verktyg men använder nästan uteslutande MBTI. Det jag uppskattar är att det är ett självskattningsverktyg som ger insikt och förståelse och inte något test där resultatet blir ”sanningen”. Det möjliggör en bra dialog runt styrkor och fallgropar och ger förståelse för både sig själv och andra utan att det blir fråga om bra eller dåligt, rätt eller fel. Det är lustfyllt, roligt och lärorikt att förstå sin egen och andras MBTI profiler, både i yrkeslivet och det privata.

Hur länge och på vilket sätt har du jobbat med MBTI?

– Jag certifierade mig i MBTI för snart 14 år sedan och har alltid tyckt att verktyget är ett väldigt bra underlag för diskussion och förståelse i samtliga av de olika uppdrag som jag jobbar med i min verksamhet, allt från enskilda coachingsamtal till grupputveckling och konflikthantering. Att få möjlighet att prata om individers olikheter utifrån ett mer objektivt perspektiv skapar en mer lättfattlig grund för varför det ibland fungerar i ett samarbete och ibland inte. Det skapar förståelse för hur det kan komma sig att kommunikationen blir svår eller att det blir missförstånd mellan människor. Verktyget möjliggör för oss att hitta styrkorna istället för de hinder som kan komma då vi ska samverka med varandra – både professionellt och privat.

Vad ser du fram emot i MBTI-samarbetet med Assessio?

– Jag ser fram emot att få fart på användningen av MBTI i Sverige, det är ett oerhört brett verktyg som jag upplever inte har fått den plats det förtjänar. 

Har du något särskilt MBTI-minne som du kan berätta om?

– Jag har många fina, och till och med rörande, minnen från situationer där insikten utifrån MBTI-profilen har gjort stor skillnad för enskilda individer och grupper. För ett antal år sedan hade jag MBTI-återkoppling med en chef. Vi pratade om hans profil och vad som är ”typ-typiskt”. Plötsligt utbrast han: ”Aha, nu förstår jag vad det är som gör att jag upplevs som torr och svårtillgänglig av mina medarbetare! Det tycker inte att jag är så rolig tror jag. Får ofta höra att jag är svår att tolka och verkar sur och inåtvänd. Nu ser jag det tydligt vad det är de ser. Jag inser att jag måste berätta för min grupp att det handlar om att jag behöver egentid för att samla energi, de tror att jag inte vill umgås med dem och har uttryckt att jag visar alldeles för lite intresse för dem. Det här ska jag ta upp på nästa möte”.

– Han ringde mig ett par veckor senare och berättade om hur dialogen med gruppen hade gått och att han upplevde att det fanns en helt annan förståelse. De hade haft ett bra samtal om hur olikheter kan skapa missförstånd. Och såklart bokade han in en MBTI-övning med hela gruppen. Det blev starten på en helt ny gruppdynamik. 

KONTAKTA HELENE

 

Pia Bergentoft – organisationskonsult på ChangeLead Consulting Sweden AB


Varför jobbar du med MBTI? 

– Av det skälet att MBTI är ett väldigt bra utvecklingsverktyg som går att tillämpa i så väldigt många sammanhang. Att MBTI dessutom är ett verktyg som både är erkänt och används ”worldwide” stärker ytterligare dess användningsområde. Jag tror inte att jag samarbetat med något företag som inte känner till MBTI och/eller kan relatera till eller har en erfarenhet av MBTI på något sätt. 

Hur länge och på vilket sätt har du jobbat med MBTI?

– Jag har arbetat med MBTI sedan 2010. Jag har främst arbetat med att genomföra certifieringsutbildningar i steg I samt II men även varit med om att implementera verktyget i verksamheter som ett sätt att bygga ett gemensamt språk mellan individer samt vid ledar- och talangutvecklingsprogram. 

Vad ser du fram emot i MBTI-samarbetet med Assessio? 

– Att få möjligheten att göra något riktigt bra av det här initiativet och vara med om att stärka kännedomen om MBTI på marknaden. Att nå ut med fördelarna samt få fler att använda MBTI då jag verkligen tror på nyttan och det värde verktyget bidrar med. Vidare att själv få lära mig och utvecklas samt ha roligt längs vägen tillsammans med trevliga kollegor. 

Har du något särskilt MBTI-minne som du vill berätta om?

– MBTI är ett sådant roligt verktyg att arbeta med och i de allra flesta fall är upplevelsen väldigt positiv. Detta då MBTI är ett verktyg som berör människor på ett personligt plan. Ett minne som kommer upp var när en person kom fram och särskilt tackade mig efter en workshop jag haft med en arbetsgrupp. Hon var rörd och hade fått hjälp med att bli vän med sin introverta sida, något hon inte förstått genom hela livet. Det var en fin upplevelse.  

KONTAKTA PIA

LÄS MER ARTIKLAR
Därför ser vi både talent waste och time waste på rekryteringsmarknaden idag
sep 06 2021
Assessio ny ramavtalsleverantör av tester för kommuner och regioner
sep 01 2021
Psykologen: Därför lönar det sig inte att fuska på testerna när du söker jobb
jul 15 2021
Emma Engebretzen: 3 anledningar till att du måste sluta rekrytera genom ditt nätverk
jul 07 2021
Psykologen: 9 anledningar till att era bästa medarbetare säger upp sig (och vad du kan göra åt det!)
jul 05 2021
Så känner du igen en narcissist
jun 30 2021