Nu lanserar Assessio ny grundutbildning – optimerad för att läsa på distans! Martin Hellson, head of training på Assessio.

Nu lanserar Assessio ny grundutbildning – optimerad för att läsa på distans!


aug 16 2020
Nu lanserar Assessio ny grundutbildning – optimerad för att läsa på distans! Martin Hellson, head of training på Assessio.

Nu lanserar Assessio ett helt nytt utbildningsformat med färre studiedagar och där fokus ligger på praktiskt användande. Martin Hellson, head of training på Assessio, menar att det nya formatet är anpassat för att läsa på distans, samtidigt som deltagaren kommer att känna samma stöd från Assessios konsulter som vanligt.

Vad är det som är nytt kring Assessios utbildningar i höst?

– Under våren adderade vi e-learning till vår grundutbildning, vilket har medfört att vi kan börja själva utbildningsdagen på en gemensamt högre nivå. Tiden som tidigare lades på teori kan nu läggas på praktiskt användande, vilket ger ett stort mervärde till de som deltar. Nu går det snabbare att komma igång med Ascend – men kvaliteten är densamma, säger Martin Hellson, head of training på Assessio och fortsätter:  

– Vi har tagit ett steg längre och anpassat vår grundutbildning ytterligare för en utbildningsform på distans. Nu jobbar vi med 1+1 dagars utbildning via Teams, med ungefär en vecka mellan tillfällena. Det för att göra det lättare att öva och fördjupa sina kunskaper.

TILL KURSKALENDERN

Assessios utbildningar kommer i två olika former:

  • Öppna utbildningar. Här du möter andra deltagare och får nya perspektiv och insikter av dina kurskollegor.
  • Företagsinterna utbildningar. Här skräddarsys innehållet efter just ert unika sammanhang.

Varför har vi ändrat om utbildningsformaten?

– Våra kunder vill komma igång direkt och inte behöva invänta en certifiering. Vi vill möta det behovet utan att släppa iväg personer som inte har kunskapen att bemöta frågor från chefer och kandidater. För oss är det viktigt att våra utbildningar involverar praktiskt arbete och en snabb inkörningsperiod. Det kommer att leda till en hög kandidatupplevelse, vilket vi tycker är extremt viktigt.

Vilka utbildningar/verktyg berörs?
– Det är framförallt grundutbildningen, vår kärnutbildning, som vi har utvecklat.’

LÄS MER: Assessios grundutbildning

Skiljer sig innehållet i de nya och de gamla utbildningarna åt?

­– Innehållet är i stort detsamma, däremot är strukturen effektiviserad och mer optimerad till en distansutbildning. Du som går utbildningen kan förvänta dig en luftigare struktur, fler korta pauser och en dag som följs av övning och praktik innan gruppen åter samlas och delar erfarenheter. Då teorimomentet har flyttats till en e-learning som deltagaren gör redan innan första kursdagen så ligger fokus på hur man faktiskt jobbar kompetensbaserat i praktiken.   

Assessios tre utbildningsnivåer – skräddarsydda för olika behov

1. CERTIFIERINGSUTBILDNINGAR

Lär dig jobba kompetensbaserat och med icke-diskriminerande metoder genom att certifiera dig i våra verktyg. Genom utbildningen ”Kompetensbaserad rekrytering i Ascend” så lär du dig jobba datadrivet med personlighetstestet MAP och kapacitetstestet Matrigma. Du kan även gå grundutbildningar i MAP-X, MATCH-V och Myers-Briggs.

2. FÖRDJUPNINGSUTBILDNINGAR

När du kommit igång med Ascend och arbetat med våra metoder i ungefär ett år kan det vara dags för nästa steg – på så sätt kan du avancera och upptäcka alla delar med plattformen. Här hittar du utbildningarna Fördjupad tolkning av profiler, Fördjupad intervjuteknik och Ascend Super User.

3. ”TRAIN THE TRAINER”

Vi har arbetat fram framgångsrika koncept för hur Ascend bäst implementeras och hur plattformen kan göras till grunden för utveckling. Länge gick den kunskapen bara att få genom våra konsulttjänster, men genom våra nya utbildningar så gör vi det möjligt för dig som van Ascend-användare att få tillräckligt med kunskap för att sprida metoderna och kunskapen vidare inom din organisation. Genom många års erfarenhet så har vi lärt oss att vissa faser i en process är mer kritiska och att det kan behövas särskilda metoder för att få med sig en viktiga delar av organisationen på ett kompetensbaserat arbete. Våra utbildningar ”Så jobbar du med grupper i Ascend” och ”Så får du med dig din organisation” ger dig kunskapen du behöver för att klara alla delar av processen. 

Varför kräver Assessio att man utbildar sig i våra verktyg? 

– Vi har två delar som är viktiga för oss och som vi är övertygade är nödvändiga för att arbeta mot vår vision ”zero talent waste”. Den ena är att rätt person får jobbet. Den andra är att urvalsprocesser är transparenta och icke-diskriminerande. Vi tycker att både våra kunder och deras kandidater förtjänar en positiv upplevelse av varje urvalsprocess. Vi vet att det går att ha en mycket god kandidatupplevelse även om kandidaten inte får jobbet, och tvärtom, säger Martin Hellson och fortsätter:

LÄS MER: Så fungerar personlighetstestet MAP – och det säger resultatet om dig

– För att säkerställa att våra verktyg används på rätt sätt (och därmed att rätt beslut fattas i slutändan) så är det viktigt att testadministratören förstår varför man gör som man gör och hur kommunikationen med olika intressenter i en process ska skötas på bästa sätt. Vi ser vårt ansvar i den här processen och för att kunna stötta våra kunder och hjälpa dem att stå på egna ben så har vi krav på att man utbildar sig. När våra verktyg används på rätt sätt förser de också våra kunder med informativ data att fatta beslut på, men då gäller det också att man vet hur man ska tolka den datan.

Om man är helt ny för Assessio och inte tidigare har jobbat med kompetensbaserade verktyg och metoder – vart rekommenderar du att man börjar?

– Om du är ute efter att bygga en inkluderande och icke-diskriminerande rekryteringsprocess, och samtidigt vill spara mer tid i dina processer, så rekommenderar jag att börja med vår grundutbildning ”Kompetensbaserat arbete i Ascend”! Här lyfter vi varför det är en fördel att använda vår plattform Ascend, hur du bygger en träffsäker, effektiv och inkluderande urvalsprocess och hur du kan säkerställa att den data du samlar in skapar ett värde i kommande processer, säger Martin Hellson och fortsätter:

– Den data du samlar in idag kan hjälpa dig att utveckla och successionsplanera för framtiden. I grundutbildningen lyfter vi de grundläggande frågor som är viktiga för att kunna ha etiska och effektiva möten med kandidater, ge återkoppling till chefer och förankra arbetssättet i sin egen organisation.

Läs mer om Assessios utbildningar här!

LÄS MER ARTIKLAR
Möt Assessios nya MBTI-partners
mar 31 2021
3 anledningar till att alla chefer bör känna till sina ”riskbeteenden”
mar 31 2021
Så får din organisation ut mest av MBTI
aug 17 2020
Så reagerar olika MBTI-typer på stress
mar 10 2021
Därför är magkänslan vår största fiende på vägen mot en jämställd arbetsmarknad
mar 08 2021
Assessio lanserar feedbackverktyg för chefer
dec 15 2020