Nya funktionen hjälper dig att förstå en grupps drivkrafter

Nya funktionen hjälper dig att förstå en grupps drivkrafter


maj 15 2020
Nya funktionen hjälper dig att förstå en grupps drivkrafter

Verktyget Visuals i Assessios plattform Ascend gör det möjligt att ta din insamlade data till nästa nivå och använda den till mer än olika rekryteringsbeslut. Nu lanseras även Visuals tillsammans med kulturtestet MATCH-V. Det innebär att du kan titta på din MATCH-V-data på en team- och organisationsnivå för att bättre förstå drivkrafterna i en grupp. Anders Knutsson, produktchef på Assessio, svarar på frågor om den nya funktionen. 

Vad är Visuals?

– Vi utvecklar visualiseringsmodulen i två syften. Det första är att vi vill kunna erbjuda verktyg genom hela processen för att effektivisera arbetet och förbättra beslut. ”Kompetenswizarden” finns tillgänglig för kravprofilsarbetet. Våra test och processtöd finns tillgängliga för informationsinhämtning och kandidatåterkoppling. Visuals finns slutligen till för att stötta och förenkla beslutsfasen. Här erbjuder vi möjligheten att vrida och vända på sin data och titta på sina kandidater ur olika perspektiv. Från igår ingår kulturmatchning och värderingsprofil som ett av dem, säger Anders Knutsson, produktchef på Assessio. 

VILL DU VETA MER OM MATCH-V? KLICKA HÄR!

– Det andra syftet är att vi vill underlätta för våra kunder att använda sin data för flera syften, inte enbart för rekryteringsbeslut och inte enbart för att jämföra kandidater. Då handlar det om att kunna aggregera sin data till team och avdelnings- eller organisationsnivå. Hittills har vi haft ”heatmap” för detta syfte, som visualiserar data kring kompetensmatchning. Nu erbjuder vi också data från MATCH-V visualiserad mot vår kulturmodell, säger han. 

Visuals på gruppnivå för MATCH-V gör det möjligt att titta på drivkrafter för ett helt team. Den yttre cirkeln är som rödast där teamet är som starkast. Datan visualiseras utifrån alla 7 skalor och 14 områden som MATCH-V mäter.

För dem som använder MATCH-V, vad möjliggör den nya funktionen i Visuals?

– Framförallt möjliggör det att visualisera sin MATCH-V data på grupp-, avdelnings- och organisationsnivå. Skälen till att göra det är att bättre förstå en grupps drivkrafter. Sådan insikt kan användas både som ett avstamp för att utveckla en kultur eller att bestämma vilka insatser som har bäst potential att påverka ett team eller en organisation positivt. Sist men inte minst hjälper det också organisationer optimera de ”benchmarks” som utgör grunden för matchningen av externa kandidater mot företagets kultur. 

LÄS MER: Så rekryterar du värderingsstyrda millennials till din organisation

Just nu befinner vi oss mitt i en kris där arbetsmarknaden genomgår en stor förändring. Hur kan den här funktionen hjälpa organisationer?

– I tider som dessa tror jag många stannar upp och får en chans att reflektera. Vi har sannolikt lite mer tid än vanligt – ett sätt att nyttja den tiden är att förbereda sig för den återgång till ett normalläge som kommer, oavsett om det blir det ”gamla normala” eller ett ”nytt normalt”. Den här krisen har orsakat en ovanligt stor rörlighet och många organisationer kommer att ställas inför ett flertal rekryterings- och omorganisationsbeslut framöver. Hur framgångsrikt vi hanterar dessa kommer att påverka såväl individer som organisationer, säger Anders Knutsson och fortsätter: 

– Varför då inte säkerställa att vi har rätt beslutsgrunder? MATCH-V tillsammans med kulturmodellen i Visuals skapar möjlighet att få en unik förståelse för sin egen kultur och omsätta den förståelsen i en effektiv och kandidatvänlig process. Den innebär också att rekryteringsbeslut, och därmed engagemanget och gemensamma prestationer, blir bättre än vad de är idag.

LÄS MER ARTIKLAR
Learning agility: 5 kritiska förmågor som behövs på dagens arbetsmarknad
maj 29 2020
Emma Engebretzen: Techbranschen – det är nu ni har chans att visa att ni är Sveriges framtid
maj 18 2020
Därför är förändringsbenägna ledare just nu viktigare än någonsin
maj 14 2020
10 kognitiva bias och hur de påverkar vårt sätt att se på coronakrisen
apr 18 2020
Därför är vissa ledare bättre på att hantera kriser
apr 05 2020
3 tips: Så klarar ni omställningen i rekyteringsbranschen
mar 27 2020