Nya testet MATCH-V identifierar vad som motiverar medarbetare Foto: Istock

Nya testet MATCH-V identifierar vad som motiverar medarbetare


feb 12 2020
Nya testet MATCH-V identifierar vad som motiverar medarbetare Foto: Istock

Det nya testet MATCH-V har utvecklats för att organisationer ska kunna skapa högpresterande team, ge företag viktiga insikter om sin kultur och vad som motiverar kandidater och medarbetare. Reece Akhtar har varit med och utvecklat testet och berättar om hur MATCH-V kan användas för att göra ännu mer träffsäkra rekryteringar och minska personalomsättningen.

De flesta organisationer har olika typer av utmaningar kopplade till sina medarbetare. Det kan vara allt från att medarbetarna inte upplever att det är tydligt vad som förväntas av dem, att de inte tycker att arbetsuppgifterna är tillfredsställande eller att arbetsgivaren inte förstår deras behov.

Detta kan leda till minskat engagemang, en stagnerande produktivitet och, i värsta fall, att medarbetare drabbas av utmattningssyndrom. Det säger Reece Akhtar, forskningschef på det amerikanska företaget Deeper Signals som bland annat jobbar med att ta fram tester baserade på verifierad vetenskap och den senaste tekniken för att hjälpa organisationer och kandidater att nå sin fulla potential. Han har, tillsammans med Assessios forskningsteam från bland annat USA, Storbritannien och Sverige, utvecklat Assessios nya kulturtest MATCH-V.

LÄS MER: Expertens guide: Så bedömer du dina slutkandidater

– För att komma till rätta med de här utmaningarna har MATCH-V utformats för att ge individer djupgående insikter i vad som motiverar och inspirerar dem. Testet kan även öka organisationers förståelse för sin kultur och hur de kan engagera sina medarbetare på sätt som kan åstadkomma betydande förändringar inom företaget, säger Reece Akhtar.

LÄS MER: Det här är Assessios nya kulturtest MATCH-V

MATCH-V tar bara några minuter att göra

Till skillnad från många andra verktyg och tester tar MATCH-V bara några minuter att genomföra. Testet går ut på att kandidater och medarbetare svarar på korta påståenden som mäter deras preferenser och inställningar till olika saker.

De här sju behoven mäter MATCH-V:

1. Behovet av förändring.

2. Behovet av status.

3. Behovet av att känna tillfredsställelse. 

4. Behovet av prestation.

5. Behovet av nyfikenhet. 

6. Behovet av sammanhang. 

7. Behovet av integritet.

Algoritmerna analyserar sedan mönstret i svaren för att få insikter i vad kandidaten eller medarbetaren värderar i livet och vad han eller hon motiveras av på jobbet. MATCH-V är baserat på den internationella motivationsteorin Self-determination theory, som går ut på att när en persons psykologiska behov är tillfredsställda är han eller hon mer benägen att investera all sin energi i jobbet.

– Men givetvis motiveras alla av olika saker. MATCH-V hjälper till att visa hur individers motivationsfaktorer både är lika och olika. Genom att se likheter och skillnader i motivation kan ledare och HR-chefer ta fram individuellt anpassade utvecklingsplaner och insatser som maximerar de anställdas engagemang i sina jobb, säger Reece Akhtar.

MATCH-V ger insikter om företagskultur

MATCH-V är ett verktyg som kan användas för allt från enskilda kandidater och medarbetare till arbetsgrupper och hela organisationer. På individnivå kan kulturtestet appliceras för att förstå värderingar, motivationsfaktorer och psykologiska behov. Resultatet kan främja karriärutveckling eftersom det visar vilka typer av arbetsroller och miljöer som individen kommer att trivas i, ihop med de mål som personen har. Både på individ- och gruppnivå kan testet användas för att förstå kulturen – de delade antaganden, attityder och övertygelser som kännetecknar en organisation.

LÄS MER: Skyll inte på männen – skyll på våra usla rekryteringsmetoder

– Med andra ord beskriver organisationskulturen ”hur saker och ting görs här”. En organisations kultur är alltid kritisk när det kommer till att förutsäga prestationer hos medarbetare och team. Det beror på att kulturen utformar hur individer samarbetar och strävar efter strategiska mål, säger Reece Akhtar, och fortsätter:

– Organisationer där kulturen ligger i linje med strategiska mål kommer att vara framgångsrika, samtidigt som missanpassade eller destruktiva och toxiska kulturer kommer att misslyckas. 

Reece Akhtar som utvecklat testet MATCH-V för Assessio.
”MATCH-V kan användas för att förstå kulturen hos både en grupp människor och se hur väl den överensstämmer med företagets värderingar i stort.”
– Reece Akhtar, forskningschef på Deeper Signals

De här fyra utmaningarna kan MATCH-V lösa hos organisationer:

1. Mäter organisationskulturen

MATCH-V kan användas för att hjälpa organisationer att förstå värdet av sin företagskultur hos medarbetarna och få en detaljerad förståelse av den. Informationen kan sedan användas för att se till att kulturen ligger i linje med strategiska mål, att den interna kommunikationen fungerar och göra det möjligt att investera i rätt resurser som ger en positiv inverkan på företagets produktion.

2. Skapar förändring genom ökad självmedvetenhet

MATCH-V gör det möjligt för en kandidat eller medarbetare att få insikt om sina intressen och motivationsfaktorer. Det gör det lättare för organisationen att sätta upp planer för karriärutveckling, coachning och framtida mål.

LÄS MER OM MATCH-V

3. Hjälper medarbetare att trivas på jobbet

MATCH-V kan bedöma hur väl medarbetarnas psykologiska egenskaper och olika karriärer samt arbetsmiljöer matchar. Där det finns en hög grad av matchning kan medarbetarna förväntas trivas, vilket ökar sannolikheten att de gör ett bra jobb och stannar kvar på företaget.

4. Identifierar kritiska luckor för utbildning och utveckling

De flesta organisationer har endast en strategi för medarbetarutveckling, även om den kanske inte passar någon. Alla är inte öppna för förändringar eller närmar sig fortbildning på samma sätt. Genom MATCH-V kan företag identifiera vilka olika behov medarbetare har vad gäller utbildning och utveckling och på så sätt ge medarbetarna det de behöver, något som i slutändan leder till ökad effektivitet och bättre jobbprestationer.

Minskar risken för utbrändhet Reece Akhtar berättar att vanliga tecken på att en organisation behöver arbeta med sin kultur är att något ”inte känns rätt”. Det kan vara att du inte får utlopp för alla dina förmågor i dina arbetsuppgifter, att du inte delar företagets värderingar eller att det är svårt att samarbeta och bygga relationer med kollegor. Det är tecken på att organisationens kultur inte främjar prestationer på individ- eller teamnivå.

– Det handlar inte bara om att kandidater ska passa ihop med sina blivande arbetsgivare utan också om att organisationer ska försäkra sig om att det finns en bra kulturell matchning när de anställer. Genom att göra det ökar sannolikheten för att kandidaten stannar kvar inom företaget och presterar bättre, medan riskerna för utbrändhet, giftiga beteenden och dåliga relationer minskar, säger han.

LÄS MER: 7 steg till att bygga en välfungerande ledningsgrupp

MATCH-V är också framtaget för att organisationer ska kunna bygga team som är högpresterande och jobbar bra tillsammans.

– När testet används för det syftet kan MATCH-V visa om team har motstridiga värderingar och hjälpa gruppen och ledare att bättre förstå varandra, reda ut utmaningar och i slutändan kunna få ut sin fulla potential.

Reece Akhtar: 3 anledningar till varför testet MATCH-V har skapats.

1. För att kunna anställa rätt person till rätt roll

När det handlar om att anställa eller utveckla talang förlitar vi oss ofta på intuition och inte på data. Det leder till ett subjektivt och ineffektivt beslutsfattande. MATCH-V kan drastiskt förbättra anställningsbeslut eftersom det ger exakta insikter som går att lita på, är objektiva och vetenskapligt framtagna för att kunna förutspå framtida prestationer.

2. För att öka medarbetare engagemang på jobbet

Människors engagemang på jobbet minskar. Även om det finns flera orsaker till det är en av de största anledningarna att det finns ett gap mellan den värderingar och mål hos medarbetaren l och arbetsuppgifterna som han eller hon ska utföra. MATCH-V kan hjälpa till att förstå vilka psykologiska behov och värderingar en medarbetare har och därigenom kunna forma arbetsuppgifterna på ett sätt som skapar engagemang.

3. För att organisationer ska kunna förstå sina medarbetare

Organisationer förstår inte hur de ska motivera och engagera sina medarbetare. De lägger stora resurser på att ta fram utvecklingsprogram och skapa förändringar, men ändå fortsätter medarbetarna att känna sig otillfredställda med sina arbetsuppgifter. Ju bättre organisationer kan förstå sina medarbetare, desto bättre kan resurser investeras för att skapa verklig förändring och påverkan. MATCH-V kan hjälpa företag att förstå sina medarbetares behov.

Det här skiljer MATCH-V från andra tester:

1. MATCH-V bygger på en robust modell för mänsklig motivation 

I stället för en godtycklig eller svag modell, mäter den motivationsfaktorer som är verkligt betydelsefulla för personen som gör testet.

2. MATCH-V sätter användaren i centrum

Till skillnad från andra verktyg som använder föråldrade eller klumpiga tekniker, eller tar lång tid att genomföra, är MATCH-V ett superkort test som utnyttjar modern teknik för att ge en engagerande upplevelse som hjälper människor att verkligen förstå sig själva.

3. Ger tillförlitliga insikter

Med hjälp av de bästa psykometriska metoderna ger testet insikter som du kan lita på. Deeper Signals och Assessios forskning har visat att det är ett vetenskapligt verktyg som ger exakta och tillförlitliga datapunkter, som är objektiva och rättvisa för alla och som kan förändra hur en organisation jobbar för att utveckla sina medarbetare.

4. MATCH-V är skalbart

Verktygets skalbarhet ger djupa och exakta psykologiska insikter om organisationens talanger, team och kultur på ett snabbt och enkelt sätt.

LÄS MER OM MATCH-V

LÄS MER ARTIKLAR
7 sätt för ledare att skapa effektiva team 
jun 18 2021
Experten: Här är chefens 4 vanligaste misstag – och så kan de undvikas 
jun 18 2021
Vad händer när vi mäter potential och inte bara går på magkänsla?
jun 15 2021
3 saker de mest framgångsrika ledarna gör under 2021
jun 07 2021
Så får din organisation ut mest av MBTI
maj 19 2021
Möt Assessios nya MBTI-partners
mar 31 2021