Pusselbiten som hjälper chefer att leda i tuffa tider

Pusselbiten som hjälper chefer att leda i tuffa tider


mar 03 2021
Pusselbiten som hjälper chefer att leda i tuffa tider

Bristfälligt ledarskap blir extra tydligt i tuffa tider och konsekvenserna kan bli kostsamma. Genom att medarbetarna får ge regelbunden feedback till sin chef kan tidiga signaler på att ledarskapet inte fungerar fångas upp.

Coronapandemin har förändrat arbetsvardagen för många. Borta är de livliga avdelningsmötena, det spontana snacket framför kaffeautomaten och möjligheten att fånga chefen i förbifarten. Nu jobbar många hemifrån utan att träffa kollegor annat än på videomöten. Vad innebär det för den som är ledare?

– Förutom att många medarbetare känner sig isolerade så har en del också drabbats personligen av sjukdom och dödsfall, något som påverkar både förmågan och prestationen. I ett sådant läge är det extra viktigt att chefen är närvarande och inlyssnande, säger Anders Knutsson, legitimerad psykolog och produktchef på Assessio.

LÄS MER: Svenska vd:ar har fokus på förändring i kristider

Han menar att behovet av ledarskap ökar i utmanande tider. Är ledarskapet bristfälligt syns effekterna extra tydligt.

– Om det blåser med- eller motvind förändrar egentligen inte kravbilden eller spelplanen för dig som ledare. Du bör ägna dig åt ledarskapets grundfundament oavsett. Sätt av tid och var närvarande i dina medarbetares vardag, uppmanar Anders Knutsson.

Nytt verktyg för ledarskapsfeedback 

Just nu är det svårt för många chefer att vara närvarande rent fysiskt, därmed blir det också svårare att se hur medarbetarna mår och om de är nöjda eller missnöjda med ledarskapet. Men det finns sätt att ta reda på det. Assessio har utvecklat det nya verktyget Leadership Feedback som låter medarbetarna ge feedback till sin chef utifrån de mest kritiska aspekterna av ledarskapet. De svarar på tolv frågor och underlaget ger chefen både insikt och incitament att förändra sitt ledarskap.

”I idrottens värld är det betydligt enklare eftersom varje match fungerar som en mätpunkt av ditt ledarskap. I arbetslivet är det kanske först när engagemanget går ner och medarbetare slutar som du inser att din ledarstil inte fungerar.”
– Anders Knutsson, produktchef Assessio

För att ett ledarskap ska bli effektivt behöver det anpassas till teamets behov och önskemål. Ett team som precis har formats behöver trygghet och en tydlig riktning medan medarbetare i ett moget team har stor förmåga att leda sig själva. Den chef som med varm hand guidar teamet genom alla utvecklingsfaser får ett högpresterande team. Men det är långt ifrån alla chefer som lyckas med det, vilket brukar synas i den årliga medarbetarundersökningen. Men då kan det redan vara för sent – engagemanget har sjunkit och medarbetare har slutat.

Behöver feedback för att utvecklas

Att ge feedback kan vara känsligt. En del som säger att de vill ha feedback vill i själva verket bara ha beröm och andra kan ha svårt att skilja på roll och person.

– Det är ofta lättare att vara ärlig och konstruktiv om du fokuserar på personens uppdrag, säger Anders Knutsson.

I Assessios feedbackverktyg värderar medarbetarna inte hur bra eller dålig chefen är utan hur väl ledarstilen matchar teamets behov och önskemål. Det gör att ledaren kan se om han eller hon över- eller underanvänder några aspekter av sitt ledarskap. Feedbackverktyget ger samtidigt HR och ledning en överblick över chefernas snittpoäng och möjlighet att se vad som har hänt sedan den senaste mätningen.

Vad är Assessios nya verktyg Leadership Feedback?

I motsats till 360-analyser får chefen i verktyget bara feedback från ett håll – från medarbetarna i sitt team. Feedbacken utgår från de mest kritiska aspekterna av ledarskapet:

  • Förmågan att driva förändring och utveckling
  • Förmågan att coacha och vara inlyssnande
  • Förmågan att arbeta strategiskt
  • Förmågan att arbeta operativt

– Alla behöver feedback för att utvecklas och det gäller även chefer. I idrottens värld är det betydligt enklare eftersom varje match fungerar som en mätpunkt av ditt ledarskap. I arbetslivet är det kanske först när engagemanget går ner och medarbetare slutar som du inser att din ledarstil inte fungerar, säger Anders Knutsson.

Organisationer som befinner sig i en förändringsprocess eller vill öka engagemanget bland sina medarbetare kommer att ha stor nytta av att implementera feedbackverktyget.

LÄS MER: Coronakrisen stoppar framstegen för jämställdhet i svenskt näringsliv

– Om alla chefer i organisationen förändrar sitt ledarskap i rätt riktning kommer det att göra stor skillnad, både för implementeringen av er strategi men också för medarbetarnas prestation och arbetsglädje. I dessa tider är det viktigare än någonsin, säger Anders Knutsson.

Assessios nya verktyg Leadership Feedback riktar sig till:

  • Organisationer som befinner sig i en förändringsprocess
  • Organisationer som vill öka engagemanget bland sina medarbetare
  • Organisationer som vill arbeta med ledarskapsutveckling
  • Den individuella ledaren
LÄS MER ARTIKLAR
Nu är det dags att ställa högre krav på våra kravprofiler
dec 20 2022
Sluta släng med begreppet ”fördomsfri rekrytering” – det motarbetar den faktiska förändringen
nov 29 2022
Spice Girls generationen och hur dagens innovationstakt påverkar kompetensförsörjningen
sep 28 2022
Återhämtning är inget du kan vänta med till semestern, det är en resurs som kräver regelbundet underhåll
jun 29 2022
Assessio i nytt partnerskap med Techarenan: “En naturlig plattform för vår vision om Zero Talent Waste”
jun 10 2022
LQ – hur och varför du bör mäta dina medarbetares utvecklingspotential.
maj 30 2022