Så används learning agility för att öka mångfald och innovation i svenska startups Julia Delin är vd på SSE Business Lab, en inkubator för nystartade företag.

Så används learning agility för att öka mångfald och innovation i svenska startups


sep 29 2020
Så används learning agility för att öka mångfald och innovation i svenska startups Julia Delin är vd på SSE Business Lab, en inkubator för nystartade företag.

För att göra entreprenörer bakom nystartade bolag medvetna om sina utmaningar och styrkor så jobbar Handelshögskolans SSE Business Lab sedan i somras med Assessios tester i sina urvals- och utvecklingsprocesser. Genom att använda verktyget Learning Agility så kan nu mångfalden i team kartläggas på en helt ny nivå och främja innovationskraften.

Innovation och kreativitet är några av de viktigaste delar som startups kan jobba med för att utvecklas och hålla sig konkurrenskraftiga. Entreprenörer måste kunna tänka nytt och ha mod att ifrågasätta – både varandra och sig själva. För att granska mångfalden och förändringsbenägenheten i nystartade bolag på ett helt nytt sätt så har Handelshögskolans SSE Business Lab inlett ett samarbete med Assessio.

Studenter, alumner och fakultet vid Handelshögskolan kan söka sig till SSE Business Lab för att få hjälp med att utveckla sin startup. Entreprenörerna som blir antagna blir en del av ett av organisationens tre inkubatorprogram.

OM SSE BUSINESS LAB

SSE Business Lab är Handelshögskolans inkubator i Stockholm. Tre program bedrivs inom ramen för SSE Business Lab; Initiate, Activate och Incubate. Programmen vänder sig till studenter, alumner och fakultet kopplade till Handelshögskolan. Inom programmen får entreprenörer hjälp med coachning, mentorskap och workshops av ett nätverk av ledare, investerare och partners såsom Manifest Stockholm, Assessio, Scrive och Sigma Software.

Genom att använda Assessios verktyg Learning Agility i både urvals- och utvecklingsprocesserna till programmen så undersöks nu entreprenörernas förmåga att hantera förändringar. Learning Agility, som används som utvecklingsverktyg av organisationer över hela världen, är ett mått på vår kapacitet till att lära om och lära nytt genom nya situationer och utmaningar.

Genom att göra två arbetspsykologiska tester, ett personlighetstest och ett motivationstest, räknar AI ut entreprenörernas nivå av learning agility redan i antagningsprocessen. Även om verktyget främst fokuserar på varje individs utvecklingspotential så kommer resultatet till stor användning redan i urvalet.

”Vi är ute efter att veta hur teamen tänker om sin homogenitet eller sina olikheter. Om de kan reflektera över dem på ett tydligt sätt så betyder det att de har potential. ”
– Julia Delin, vd SSE Business Lab

Data visar vägen

Testen tar inte hänsyn till vare sig kön, ålder, etnicitet eller tidigare erfarenheter. Enligt Julia Delin, vd på SSE Business Lab, så hjälper entreprenörernas testresultat antagningskommittén att vara mindre ”bias” i urvalsprocessen.
– Det här ger oss en möjlighet att ta bättre beslut. Att ha ett verktyg som hjälper oss att bedöma alla på samma sätt gör att vi får mer rättvisa bedömningar. Det här är ett annat sätt för oss att påvisa homogenitet i grupper, vilket skapar både utmaningar och styrkor. 

Genom testresultaten får antagningskommittén en inblick i entreprenörernas personlighetstyper. Resultatet visar bland annat vad varje individ drivs av och var ens svagheter finns. Enligt Julia Delin väljs inget team bort enbart beroende på testresultaten. Däremot gör insikterna det möjligt för antagningskommittén att ställa kritiska frågor till entreprenörerna – frågor som de måste ha svar och lösningar på för att kunna utveckla bolaget. 

LÄS MER: Därför är förändringsbenägna ledare just nu viktigare än någonsin

Julia Delin menar att insikterna i ett första steg hjälper antagningskommittén att välja ut vilka bolag som är redo för en plats i inkubatorn, men i nästa steg främst är till för att hjälpa entreprenörerna att utveckla sin affär.

– Vi är ute efter att veta hur teamen tänker om sin homogenitet eller sina olikheter. Om de kan reflektera över dem på ett tydligt sätt så betyder det att de har potential. Det är inte verktyget i sig som gör skillnad för entreprenörerna, utan insikterna som kommer med att förstå hur deras team är sammansatta.

VAD ÄR LEARNING AGILITY?

Learning agility handlar om din förmåga att utveckla och tillämpa nya beteenden genom nya erfarenheter och situationer. Förmågan, men också viljan, att kontinuerligt lära och lära om är en nyckelingrediens i alla organisationer. Eftersom learning agility inte är statiskt så kan du utveckla din egen nivå genom olika metoder. Learning agility används framgångsrikt i organisationer som vill främja lärande och innovation.

Här kan du läsa mer om Assessios verktyg Learning Agility!

Självinsikt blir vägen framåt

Assessios verktyg förser varje person med en individuell utvecklingsplan för vad man kan göra för att öka sin nivå av learning agility. De bolag och entreprenörer som blir antagna till programmen får kontinuerligt jobba med sin plan, bland annat genom coachningssamtal med Assessios experter inom arbetspsykologi.  

Katarina Karringer, legitimerad psykolog och seniorkonsult på Assessio, är en av dem som håller i samtalen. Hon berättar att mötena fokuserar både på individ- och gruppnivå och blir ett forum för entreprenörerna att lära känna sina team i grunden.

– Vi vill hjälpa teamen att identifiera sina automatiska beteenden, vad de gör utan att tänka. För många kanske det kommer naturligt att hitta på nya idéer och testa dem direkt. Men då är det viktigt att fråga sig vad man saknar. I det här fallet kanske man då är svagare på att analysera och utvärdera resultat eller söka feedback från sin omgivning, säger Katarina Karringer och fortsätter:

– Det kan göra att man antingen springer väldigt snabbt i fel riktning eller direkt hoppar över till att testa en ny idé. Genom att få insikt i sina styrkor och utmaningar kan teamen arbeta mer aktivt för att tillsammans komplettera varandra och nå sin potential. 

”Förr eller senare så kommer man till en punkt när det behövs något mer, där man behöver sätta processer, förvalta och ta hand om data. Man måste våga välja väg.”
– Katarina Karringer, legitimerad psykolog och konsult på Assessio

Enligt Katarina Karringer så är det vanligt att startups består av team som är väldigt starka inom de entreprenöriella områdena och där många individer är idésprutor, innovationssjälar och orädda do’ers.

– I den här fasen som de är i nu, där de fortfarande är små och relativt outvecklade, så behövs de här egenskaperna. Men förr eller senare så kommer man till en punkt när det behövs något mer, där man behöver sätta processer, förvalta och ta hand om data. Man måste våga välja väg och välja bort det som kanske initialt såg ut att vara den bästa idén, och då kan man behöva komplettera teamet med andra personligheter. Testen och samtalen ger teamen en bild av vilka de kommer behöva rekrytera för att kunna växa.

Så jobbar SSE Business Lab med Assessios verktyg

 1. Entreprenörerna som söker med sina bolag får göra ett personlighetstest och ett motivationstest som sammantaget mäter varje individs learning agility.
 2. De bolag som går vidare i processen får träffa SSE Business Lab på en intervju. Vilka som går vidare till pitch bestäms utifrån ett set av kriterier.
 3. Bolagen som går vidare till pitch-momentet får träffa SSE Business Labs antagningskommitté, som leds av ordförande Sebastian Knutsson, grundare av KING. Där beslutar antagningskommittén vilka bolag som antas till programmen.
 4. Bolagen som antas till ett av programmen får som en del av processen jobba med sin utvecklingsplan för att på sikt höja sin learning agility. Genom coachningssamtal får teamen hjälp med hur de kan jobba med sina styrkor och utvecklingsområden.

Mångfaldsperspektivet är något som alltid varit väldigt viktigt för SSE Business Lab när de valt ut bolag till inkubatorn. Där de tidigare främst tittat på mångfald utifrån parametrar som kön, etnisk identitet och utbildning så hjälper nu verktyget dem att titta på mångfald ur ett personlighetsperspektiv.  

LÄS MER: Så utvecklar du din learning agility

– I resultatet så har vi kunnat se att teamen som är homogena i sina bakgrunder också tänker väldigt lika. Men för att bedriva innovation så måste man ha olika perspektiv och tänka på olika sätt, säger Julia Delin.

Nya trender på marknaden

Enligt Julia Delin så kan SSE Business Lab för varje ansökningsomgång se trender på arbetsmarknaden utifrån de bolag som ansöker. Utifrån höstens ansökningar står det klart att de som har kunnat fortsätta att driva sin verksamhet trots de omställningar som skett även är de som har gynnats av dem.

– Vi kan se att det finns många typer av bolag som frodas i en ny typ av värld. Det finns dem som har kunnat växa de här senaste sex månaderna, jobba på och till och med gynnas av att allt blir mer digitalt, säger Julia Delin och fortsätter:

– Det ska bli jättespännande att se vad den här typen av bolag kan åstadkomma. Jag tror att bolagens tillväxtresa kommer att gå mycket snabbare än de bolag vi haft tidigare. De har ett helt annat momentum nu.

Bolagen som tar plats i inkubatorn i höst

SSE Business Lab har tre olika inkubatorprogram som passar för olika stadier av startup-resan. Learning Agility har använts som utvecklingsverktyg i programmen sedan i somras, men nytt för hösten är att verktyget även har stöttat antagningskommittén i urvalsprocessen. 

Bolagen i höstens Incubate-program: 

 • LEANalyser
 • Bemlo
 • Team Together
 • Scrintal
 • OMIT
 • Madden Analytics
 • AWAN

Bolagen i höstens Active-program: 

 • QLVR
 • JOYNR
 • EBIE
 • Digmark
 • Leconery

Här kan du läsa mer om SSE Business Lab!

LÄS MER ARTIKLAR
Nu är det dags att ställa högre krav på våra kravprofiler
dec 20 2022
Sluta släng med begreppet ”fördomsfri rekrytering” – det motarbetar den faktiska förändringen
nov 29 2022
Spice Girls generationen och hur dagens innovationstakt påverkar kompetensförsörjningen
sep 28 2022
Återhämtning är inget du kan vänta med till semestern, det är en resurs som kräver regelbundet underhåll
jun 29 2022
Assessio i nytt partnerskap med Techarenan: “En naturlig plattform för vår vision om Zero Talent Waste”
jun 10 2022
LQ – hur och varför du bör mäta dina medarbetares utvecklingspotential.
maj 30 2022