Så får din organisation ut mest av MBTI

Så får din organisation ut mest av MBTI


maj 19 2021
Så får din organisation ut mest av MBTI

Myers-Briggs Type Indicator är ett av världens mest använda verktyg och ramverk för utveckling av individer och grupper. När MBTI används på rätt sätt ger det många positiva effekter. Assessios Sandra Axelsson ger sina bästa råd för hur organisationer kan maximera användningen av verktyget. 

För att en organisation ska fungera optimalt behöver medarbetarna kommunicera och samarbeta med varandra. Ibland behövs det hjälp för att nå dit. Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, är ett verktyg som används för att ge självkännedom och bidra till utveckling både för enskilda personer och för grupper genom att visa hur likheter och olikheter mellan människor kan tas till vara.  

– MBTI är ett lättförståeligt ramverk som kan användas såväl på individnivå som på grupp- och organisationsnivå. MBTI ger ett gemensamt språk som ökar möjligheten att förstå sig själv och sin omgivning och att därmed kunna kommunicera på ett mer effektivt sätt, säger Sandra Axelsson, legitimerad psykolog och Customer Success Manager på Assessio. 

MBTI kan användas som en del i att förstå och lösa konflikter

MBTI är inte riktat mot en specifik bransch utan är lämpligt för alla organisationer som är villiga att investera i utveckling av sin personal. I det syftet är verktyget mångsidigt och användbart. 

– Många gånger kan organisationer märka att teamen saknar ett gemensamt språk för hur de fungerar och för att kommunicera olika behov. Då kan MBTI implementeras och användas. Det passar till exempel bra om man behöver få nya perspektiv på hur vi fungerar tillsammans i arbetsgrupper och teamDet kan också bidra till förståelse kring återkommande missförstånd och friktion i samarbetet och på så vis vara en del i arbetet med att förbättra samarbetet. 

LÄS MER: MBTI – världens mest använda utvecklingsverktyg

Däremot ska MBTI inte användas för urval i en rekryteringsprocess. Det är Myers-Briggs Company själva tydliga med i sin kommunikation kring verktyget.

– Det finns grundläggande skillnader mellan tester som bygger på femfaktorteorin och tester eller verktyg som bygger på motpoler och preferenser. MBTI, som tillhör den senare kategorin, är ett typverktyg som undersöker fyra dimensioner av personligheten och vilka beteenden inom dessa som individer föredrar och identifierar sig med. Ditt resultat säger dock inget om i vilken utsträckning det du föredrar också speglas i dina faktiska beteenden, vilket gör det svårt att jämföra MTBI med tester inom femfaktormodellen, säger Sandra Axelsson, och fortsätter:

– Ett normativt femfaktortest är konstruerat just för att fånga upp hur naturligt ett visst beteende är hos en kandidat i jämförelse med en normgrupp. Därmed kan vi jämföra kandidater och exempelvis säga att en kandidat med högre resultat på en viss skala, sannolikt också kommer att visa mer av de beteenden som kopplas till skalan. Detta gör att femfaktortest är särskilt lämpade för rekrytering och urval

Utbildningar inom MBTI: Steg I och Steg II

MBTI steg I – en grundläggande utbildning

I utbildningen MBTI – Steg I lär sig deltagarna om typteori, MBTI-preferenserna, hur resultaten ska tolkas, etiska frågor, återkoppling och specifik testkunskap.

– Alla som går Steg I har själva svarat på MBTI-formuläret. De får återkoppling på sina resultat, vi pratar om hur man ger återkoppling och vanliga svårigheter som kan uppstå. Det är ett levande och härligt sätt att prata om personlighet. Det finns inga sätt som är rätt eller fel utan det handlar om att olika människor behöver olika saker för att kunna göra ett bra jobb, säger Sandra Axelsson.  

MBTI steg II – är en fördjupande utbildning.  

– Utbildningen Steg I kan jämföras med att du har gått till en butik och hittat en storlek på en kostym som överlag passar dig. Du har fått din typ, men kanske finns det vissa delar som inte riktigt passar. I utbildningen Steg II tar du kostymen till en skräddare för att få en perfekt passform. Den uppföljande utbildningen ger ytterligare information och kunskap om preferensparen och lär ut om nyanserna, de så kallade fasetterna, inom varje preferenspar. 

Ha ett syfte med att använda MBTI

För att använda sig av MBTI på ett framgångsrikt sätt är det bra att identifiera ett behov av insats inom organisationen eller gruppen. 

– Det kan till exempel handla om att gruppen inte når sina mål, att gruppen inte är tillräckligt effektiv eller att det finns återkommande friktion inom teamet. Genom att ha ett identifierat syfte kan man ta hjälp av MBTI:s ramverk för att skapa förståelse och hitta en gemensam väg framåt, säger Sandra Axelsson. 

En fördel med att göra MBTI är att formuläret inte ger ett facit på vem du är, utan en indikation på vilka beteenden som känns naturliga att använda för dig. Efter att ha gjort MBTI får respondenten en rapport som alltid ska diskuteras.

”"För att använda sig av MBTI på ett framgångsrikt sätt är det viktigt att identifiera ett behov av insats inom organisationen eller gruppen. Det kan till exempel handla om att gruppen inte når sina mål, inte är tillräckligt effektiv eller att det finns återkommande friktion inom teamet. Genom att ha ett identifierat syfte kan man ta hjälp av MBTI:s ramverk för att skapa förståelse och hitta en gemensam väg framåt."”
– Sandra Axelsson, legitimerad psykolog & Customer Success Manager på Assessio

En fördel med att göra MBTI är att formuläret inte ger ett facit på vem du är, utan en indikation på vilka beteenden som känns naturliga att använda för dig. Efter att ha gjort MBTI får respondenten en rapport som alltid ska diskuteras.

– Analysen efteråt är obligatorisk. Det gemensamma utforskandet av resultatet tar lite tid men är värdefullt för både individen och gruppen. Det låter var och en landa i sin sammansatta typ. MBTI ser alltid på olikheter som något positivt. MBTI säger inte att en personlighetstyp är bättre än någon annan utan att olika personlighetstyper kan komplettera och berika varandra, säger Sandra Axelsson.

För att ge återkoppling på en MBTI-rapport krävs det en certifiering inom Myers-Briggs Type Indicator. Ett sätt att bli certifierad är att gå Assessios utbildning MBTI – Steg I.

– Du måste ha gått en utbildning i MBTI för att få göra återkopplingar. Organisationer kan antingen kalla in en extern MBTI-handledare från oss på Assessio eller använda sig av en intern MBTI-handledare.  

LÄS MER: Så förklarar Myers-Briggs Company själva syftet med MBTI

Det är inte bara grupper som kan ha fördelar av att göra MBTI; även enskilda medarbetare har vinster att hämta genom att svara på formulärets frågor.

Fördelar med MBTI för medarbetare:  

  • Ökad förståelse och insikt om det egna beteendet
  • Ökad förståelse för likheter och olikheter mellan individer
  • Kan leda till bättre samarbete mellan kollegor som har en annan MBTI-typ

– MBTI är bra för reflektion över sitt eget beteende, men även för förståelse för individers olikheter. Efter att ha gjort MBTI kan du plötsligt inse att det inte är konstigt att det blir svårt att fatta beslut med en kollega. Jag kanske vill fatta beslut utifrån det analytiska och ekonomiska resultat, medan min kollega vill fatta beslut utifrån hur det påverkar individen. Genom att förstå det kan vi hitta en mellanväg som leder till ett bra samarbete och beslut, säger Sandra Axelsson.  

LÄS MER ARTIKLAR
Därför ser vi både talent waste och time waste på rekryteringsmarknaden idag
sep 06 2021
Assessio ny ramavtalsleverantör av tester för kommuner och regioner
sep 01 2021
Psykologen: Därför lönar det sig inte att fuska på testerna när du söker jobb
jul 15 2021
Emma Engebretzen: 3 anledningar till att du måste sluta rekrytera genom ditt nätverk
jul 07 2021
Psykologen: 9 anledningar till att era bästa medarbetare säger upp sig (och vad du kan göra åt det!)
jul 05 2021
Så känner du igen en narcissist
jun 30 2021