Screeningtestet som mäter integritet och servicekänsla hos kandidater Pernille Husebye är Norgechef på Assessio.

Screeningtestet som mäter integritet och servicekänsla hos kandidater


feb 01 2021
Screeningtestet som mäter integritet och servicekänsla hos kandidater Pernille Husebye är Norgechef på Assessio.

När en jobbannons får många sökande är det en fördel att snabbt kunna hitta de kandidater som har rätt egenskaper för rollen och kalla dem till intervju. Personlighetstestet MAP Essence är ett kort test som kvalitetssäkrar kandidater tidigt i rekryteringsprocessen.

Många branscher får stora volymer av sökande när de utlyser en tjänst. För att göra rekryteringsprocessen effektiv är ett personlighetstest som MAP Essence en lämplig lösning. Det passar bra att använda till tjänster med många sökande och där vissa specifika personliga egenskaper väger tungt, till exempel butikspersonal, lagerarbetare, säljare, montörer och tjänster inom produktion och tillverkning.

– Kandidaterna som ser rätt ut på cv:t behöver inte vara de som är de framtida stjärnorna inom er organisation, säger Pernille Husebye, ansvarig för Assessio i Norge.

Genom att låta alla sökande göra ett personlighetstest tidigt i rekryteringsprocessen kan man upptäcka kandidater som har de grundläggande egenskaper som krävs för att trivas och prestera väl i rollen – och kalla dem på intervju. 

MAP Essence har tre stora fördelar i en rekryteringsprocess:

 • Det effektiviserar och automatiserar processen.
 • Det är ett objektivt och icke-diskriminerande sätt att rekrytera på.
 • Det ger en förbättrad kandidatupplevelse.

Läs mer om MAP Essence här!

– Genom testerna fångar du tidigt upp kandidater med bäst förutsättningar att klara av rollen. Testet tar ingen hänsyn till tidigare arbetslivserfarenhet och därigenom blir rekryteringsprocessen mer objektiv och icke-diskriminerande, säger Pernille Husebye.

Screeningstest baserat på MAP

MAP Essence är en kortare variant av Assessios personlighetstest MAP. Precis som MAP bygger MAP Essence på femfaktormodellen och används för att kartlägga en kandidats personlighet. MAP Essence tar cirka tolv minuter att göra och består av frågor som mäter utåtriktning, samvetsgrannhet, öppenhet, stabilitet och social stil. 

När kandidaten har gjort testet kan två screeningalgoritmer kopplas på för att utläsa resultatet. En algoritm mäter hur servicebenägen kandidaten är och en algoritm mäter integritetsfaktorn och kan beskriva hur samarbetsvillig, stresstålig och noggrann kandidaten är. Som kund hos Assessio kan du välja om du vill mäta både kandidatens integritet och servicekänsla utifrån samma test, eller endast av en faktorerna. 

LÄS MER: Strategisk självinsikt och hemligheten bakom välfungerande ledare och team

Den rekryterande organisationen får i sin tur ett beslutsunderlag där kandidatens testresultat är rankat mellan noll och tio inom serviceförmåga, integritet eller båda två. 

”"Screeningalgoritmerna kan hjälpa kunder att få insikter i kandidaternas personliga lämplighet för serviceroller och andra jobb där integritet eller service är viktiga parametrar för att kunna göra ett bra jobb."”
– Anders Knutsson, legitimerad psykolog och produktchef på Assessio
Exempelfråga från MAP Essence.

Test som kvalitetssäkrar kandidater

Vid en rekrytering är det lätt att stirra sig blind på erfarenhet. Bara för att en kandidat har jobbat i en butik tidigare behöver inte det betyda att han eller hon är mer serviceorienterad jämfört med andra. Personlighetstest kan därför öppna upp yrkesvägar för personer som är väldigt serviceorienterade men saknar tidigare erfarenhet från att till exempel ha jobbat i en butik.

Om jag driver en butikskedja är ett sannolikt grundkriterium att alla i min personal ska vara serviceorienterade. Alla vi tar in på intervju ska ha goda förutsättningar att kunna leverera bra service, säger Anders Knutsson, och fortsätter:

LÄS MER: Så används Assessios Learning Agility för att öka mångfald och innovation i svenska startups

– Genom att låta kandidaterna göra testet får jag information om vilka av dem som uppfyller grundkriterierna. Det gör att de kandidater jag träffar kommer att ha rätt grundegenskaper och därigenom vara kvalitetssäkrade. 

Genom att använda ett personlighetstest får chefer därmed endast träffa kandidater som har goda möjligheter att klara av jobbet på ett bra sätt.

– Det gör att chefen inte behöver träffa lika många kandidater och att han eller hon kan fokusera på andra saker under intervjun, till exempel om kandidaten kommer att passa in i teamet eller företagets kultur i övrigt, säger Anders Knutsson. 

Kort om MAP Essence

 • Ett personlighetstest med screeningalgoritmer som kan mäta kandidaters integritet och serviceförmåga.
 • Passar bra för tjänster som har många sökande.
 • Hjälper till att hitta de kandidater med rätt förutsättningar för att klara av rollen på ett bra sätt.
 • Bygger på personlighetstestet MAP.
 • Effektiviserar rekryteringsprocessen.
 • Ger en mer objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess som främjar mångfald.
 • Tar bara tolv minuter att göra.
 • Består av neutrala frågor.

Kandidatvänligt test med neutrala frågor

MAP Essence är inte bara till fördel för arbetsgivare som genom testerna snabbt kan hitta de mest lämpliga kandidaterna på ett tidseffektivt sätt. Testet är också anpassat efter kandidaterna.

– Alla frågor i testet är kandidatvänliga och neutrala. Frågorna handlar om personlighet och kandidaten får värdera hur mycket olika påståenden stämmer in med hans eller hennes egen uppfattning. Genom att göra personlighetstestet kan kandidaten tidigt i processen få reda på om det är en roll som passar hans eller hennes personlighet och feedbackrapporten ger värdefulla insikter, säger Pernille Husebye.

Ytterligare en fördel för både kandidater och arbetsgivare är att testresultatet, om kandidaten så önskar, kan sparas inom samma företag. Om ett företag som använt MAP Essence för en tjänst utlyser en liknande roll en månad senare kan den som rekryterar få förslag på passande kandidater som redan finns i systemet.

– Det innebär att du snabbare kan hitta en lämplig kandidat för den nya tjänsten och att kandidaten inte behöver göra testet igen, säger Anders Knutsson. 

ÄMNEN & TAGGAR
LÄS MER ARTIKLAR
Assessio lanserar feedbackverktyg för chefer
dec 15 2020
Pusselbiten som hjälper chefer att leda i tuffa tider
mar 03 2021
Därför leder kännedom om din MBTI-typ till framgång
okt 10 2020
Har du rätt MBTI-personlighet för att jobba hemifrån? 
mar 02 2021
Studie visar: Svenska vd:ar fokuserar på förändring i kristider
feb 16 2021
Strategisk självinsikt och hemligheten bakom välfungerande team
jan 15 2021