Strategisk självinsikt och hemligheten bakom välfungerande team Mattias Lowebrant og Sandra Axelsson på Assessio.

Strategisk självinsikt och hemligheten bakom välfungerande team


jan 15 2021
Strategisk självinsikt och hemligheten bakom välfungerande team Mattias Lowebrant og Sandra Axelsson på Assessio.

Om ditt beteende inte uppfattas på det sätt du vill så kan du inte förvänta dig att det får den effekt du vill. Förmågan att förstå varför medarbetare och team agerar som de gör blev om möjligt ännu viktigare under 2020, då förändrade arbetsförhållanden och bolag i kris ställde mycket på sin spets. Nu belyser Assessio frågan ur ett nytt perspektiv genom utbildningen ”Strategisk självinsikt”.    

Du vet den där arbetsuppgiften som din kollega skulle ta tag i, men struntade i att fullfölja? Eller minns du det där mötet då din chef betedde sig som en riktig idiot? Kanske hade du faktiskt varit villig att betala en peng för att få reda på vad som rörde sig i deras huvuden där och då 

Troligtvis har både din kollega och chef någon gång tänkt detsamma om dig.  

Strategisk självinsikt handlar om att kartlägga våra personliga egenskaper för att identifiera vilka beteenden som kommer lätt för oss och vilka som kräver mer energi. På så sätt kan du också bli mer medveten om dina styrkor och utmaningar. Samtidigt har dina kollegor helt andra förutsättningar, vilket gör att samma situation kan få er att känna och agera på helt olika sätt.  

 För att kunna förändra dina mindre framgångsrika beteenden och vanor så måste du först bli medveten om hur du gör idag. Det första steget i strategisk självinsikt är en nulägesbild i ”Hur funkar jag?”, säger Mattias Lowebrant, legitimerad psykolog och Account Manager Manager på Assessio.

Men vägen till strategisk självinsikt stannar inte därNästa steg handlar om att analysera hur ditt beteende kan uppfattas av andra.  

– Du som är väldigt rak i din kommunikation kan såra andra utan att egentligen vara medveten om det själv. Du som är otroligt målmedveten och alltid har en tydlig plan kan av andra betraktas som ett kontrollfreak. På samma sätt kan den som är mer lustfylld i sitt arbete betraktas som en slarver av kontrollfreaket, säger Sandra Axelsson, legitimerad psykolog och Customer Success Manager på Assessio 

LÄS MER: Studie visar: Därför är personliga brev inte så personliga som du tror

Sandra Axelsson och Mattias Lowebrant har båda lång erfarenhet av att jobba med arbetspsykologi och utveckling av chefer och team. Ett problem som många organisationer upplever är att de pengar som investeras i omfattande ledarskaps- och utvecklingsprogram varken leder till högre prestation eller förändrade beteenden. Behovet av att förstå varför individer och team agerar som de gör kombinerat med avsaknaden av framgångsrika utvecklingsinsatser har gjort att Assessio tagit fram den helt nya utbildningen ”Strategisk självinsikt”.   

– De senaste månaderna har varit väldigt påfrestande för organisationer vars ledare bygger sitt ledarskap kring närvaro. Hemmakontoret har gjort att ett av deras viktigaste verktyg är borta. Något väldigt kraftfullt i ledarskapet finns inte längre, och då behöver man hitta andra nycklar. Insikten i hur jag själv och andra kan vara är något man kan ha som ramverk, säger Mattias Lowebrant. 

”Du som är väldigt rak i din kommunikation kan såra andra utan att egentligen vara medveten om det själv. ”
– Sandra Axelsson, legitimerad psykolog på Assessio

För en ledare blir strategisk självinsikt ett viktigt verktyg för hur man ska forma sitt beteende för att bli mer effektiv i ledarskapet. Om ditt beteende inte uppfattas på det sätt du önskar så kan du heller inte förvänta dig att det får de effekter du önskar.   

– Förut var begreppet ”att leda i förändring” en specifik avknoppning när man pratade om ledarskap. Nu omger det allt. Det kräver att du som ledare behöver förändra sättet du gjorde saker på för ett år sedan. Så fort verksamheten eller ens medarbetare behöver göra annorlunda så krävs det också att chefen gör annorlunda, säger Sandra Axelsson.  

LÄS MER: Vad menas egentligen med ”potential”?

– Själva insikten kan handla om att jag som ledare inser att jag är fyrkantig ibland. Vad jag gör med den insikten är själva strategin. Vi brukar prata om att vara effektiv med sina beteenden, men det handlar om att välja rätt beteenden beroende på situation, säger Mattias Lowebrant. 

Innebär det att jag måste bli en helt ny person? 

– Nej, det innebär inte att din personlighet förändras, det handlar snarare om en förskjutning i dina beteenden. När du förändrar ditt beteende kommer det att kännas obehagligt. Du puttar dig själv närmare utkanten av ramarna du vanligtvis håller dig inom, men genom att jobba med riktade beteendeinsatser så kan du träna på att bli mer bekväm, säger Sandra Axelsson.  

Betyder det här att den gamla ursäkten ”jag är som jag är” inte håller längre?  

– Både och! Att gömma sig, sina beteenden och sina brister bakom en sådan ursäkt kommer inte bidra till att organisationen får ut maximalt värde av ens beteenden. Det handlar om att bli mera medveten om hur man som person tenderar att göra automatiskt och att träna sig i att göra annorlunda i de situationer som kräver det av oss. På det viset kommer vi att kunna agera på ett strategiskt vis utifrån de insikter vi har om oss själva och vår omgivning för att vi ska nå ökade resultat inom såväl hårda som mjuka KPI:er, men du kommer inte att bli en annan person för det.  

Strategisk självinsikt i 3 steg

  1. Identifiera hur dina personliga egenskaper påverkar dig i ditt jobb. Vad gör du utan att tänka? Vad kräver mer energi av dig? 
  2. Fundera över hur dina beteenden, det du säger och gör, kan uppfattas av din omgivning. Tänk gärna på ditt beteende utifrån olika situationer, som när du är stressad, trött, glad eller arg. 
  3. Be en kollega att genomföra steg1-2också. Prata sedan igenom det ni kommit fram till. Stämmer din personliga bild av dig själv överens med kollegans bild av dig? Varför eller varför inte?  
ÄMNEN & TAGGAR
HR
LÄS MER ARTIKLAR
Steg för steg-guide: Så går en objektiv second opinion med Assessio till
okt 06 2021
Därför ser vi både talent waste och time waste på rekryteringsmarknaden idag
sep 06 2021
Assessio ny ramavtalsleverantör av tester för kommuner och regioner
sep 01 2021
Psykologen: Därför lönar det sig inte att fuska på testerna när du söker jobb
jul 15 2021
Emma Engebretzen: 3 anledningar till att du måste sluta rekrytera genom ditt nätverk
jul 07 2021
Psykologen: 9 anledningar till att era bästa medarbetare säger upp sig (och vad du kan göra åt det!)
jul 05 2021