Studie visar: Svenska vd:ar fokuserar på förändring i kristider Pär Cederholm, CEO och partner på Assessio, och Haval Blomsweden, psykometriker och head of international partners på Assessio.

Studie visar: Svenska vd:ar fokuserar på förändring i kristider


feb 16 2021
Studie visar: Svenska vd:ar fokuserar på förändring i kristider Pär Cederholm, CEO och partner på Assessio, och Haval Blomsweden, psykometriker och head of international partners på Assessio.

Styrkan hos svenska vd:ar ligger i förmågan att lära om och lära nytt för att uppnå bättre resultat. Vidare visar en djupare analys att de är mer öppna för det okända och har större förmåga och intresse att lära av tidigare upplevelser än genomsnittet. Det visar en ny undersökning gjord av Assessio och VD-tidningen, som kartlagt vd:ars learning agility.

Det senaste årets kris har tvingat oss att släppa traditionella och beprövade metoder för att istället experimentera med okända arbetsformer och nya affärsmodeller. Idag måste ledare fokusera på helt andra delar av ledarskapet än för bara ett år sedan. För att ta reda på hur svenska vd:ar rent praktiskt hanterar förändring så har Assessio i samarbete med VD-tidningen kartlagt yrkesgruppens learning agility. Undersökningen är en nulägesbild av vd:ars förändringsförmåga och är den första i sitt slag i Sverige.

Learning agility är vår förmåga att utveckla nya beteenden, baserade på nya situationer och erfarenheter, och sedan tillämpa dessa i praktiken. Den här förmågan har vi alla i större eller mindre utsträckning – och den går att mäta. Learning agility mäts utifrån fem faktorer: change agility, results agility, mental agility, people agility och självinsikt.

Om studien

Projektet är ett samarbete mellan Assessio och Vd-tidningen och syftade till att mäta svenska vd:ars förändringsförmåga. Data samlades in under november-december 2020. Totalt har 89 vd:ar deltagit. Det behövs samlas in mer data på området för att kunna dra några konkreta slutsatser om de skillnader som syns. Studien ger däremot indikationer för vissa trender. 

TILL VD-TIDNINGEN

 

Lär av av erfarenheter

Studiens resultat visar att svenska vd:ar är som starkast inom change agility, med 6,2 poäng på en niogradig skala.
– En person med ett högt resultat på change agility driver förändring genom att testa nya saker, utvärdera resultatet och göra annorlunda utifrån erfarenheter. De motiveras av att söka svar på nya frågor. De höga poäng som vi ser tendenser till i undersökningens resultat kan vara en följd av det senaste årets utmaningar relaterade till coronakrisen, säger Pär Cederholm, CEO och partner för Assessio-gruppen.

LÄS MER: Vd-tidningens stora test: Svenska vd:ar förändringsbenägna

Learning agility är dynamiskt som kan utvecklas och förändras över tid. Den stora kris som samhället, arbetsmarknaden och många bolag har gått igenom de senaste månaderna har gjort att många av Sveriges ledare har tvingats lägga om strategier och fokusera på att ta bolaget igenom en osäker tid. Faktorn change agility kan spegla de frågor som vd:ar just nu jobbar främst med och utvecklas inom.

– Studier utomlands, som gjorts innan coronakrisen, visar nämligen på skillnader om vi jämför med Sverige. I Holland och Sydafrika har man undersökt ledares learning agility och de hamnar högt inom främst mental agility och results agility, säger Pär Cederholm.

Kan locka unga talanger

Assessios psykometriker Haval Blomsweden har analyserat studiens resultat. Han menar att det behöver göras fler studier i Sverige, då marknaden fortfarande är ett outforskat område när det kommer till learning agility.
– Det behövs mer data för att kunna dra några stora slutsatser, men när det kommer till Assessio och VD-tidningens studie så går det fortfarande att se tendenser och vissa samband, säger han och fortsätter:

– VD-arnas höga nivå av change agility kan exempelvis kopplas till en god förmåga att hantera nutidens utmaningar. Det handlar inte bara om att överleva coronakrisen, utan även att hantera nya marknader, nya yrkesroller och digitaliseringen. På en arbetsmarknad där många unga byter jobb ofta kan en organisation som vågar testa nya saker vara det som attraherar unga talanger, säger han.

LÄS MER: HR-Sveriges förmåga att lyckas i förändring

Om studiens resultat

  • Den generella nivån av learning agility hos vd:ar i Sverige ligger på 5,2. Detta ska betraktas som precis över genomsnittet på en niogradig skala.
  • Learning Agility bryts upp i fem olika dimensioner. Svenska vd:ar är som starkast inom change agility (6,2) och självinsikt (5,6)
  • Kvinnor och män har lika hög learning agility (5,3). Kvinnor är som starkast inom självinsikt (6,3) och män får högst resultat inom change agility (6,3).
  • I undersökningen så har en korrelation mellan egenföretagare och utbildningsnivå identifierats. Egenföretagare som har en kandidatexamen (eller högre) har en avsevärt högre nivå av learning agility jämfört med dem som inte har en examen.

Varför är det intressant att mäta vd:ars nivå av learning agility?

– Här och nu ställs höga krav på förståelse för och förmåga till förändring. I vår bransch märker vi nu, mer än någonsin, ett växande behov av att som ledare förstå sig själv och sin organisation bättre. Studier visar att det finns ett starkt samband mellan arbetsprestation och graden av learning agility, säger Pär Cederholm.

Learning agility mäts genom att individen gör ett personlighetstest och ett motivationstest. Enligt Pär Cederholm så skapar resultatet i sig ingen skillnad. En vd som gör testet kommer att ha precis samma förutsättningar innan som efter. 

LÄS MER: 5 kritiska förmågor som behövs på dagens arbetsmarknad

– Skillnaden är att du som ledare får en bättre förståelse för dina egna förutsättningar, alternativt dina medarbetares förutsättningar beroende på vem som använder verktyget. Det ger dig ökad självinsikt för ditt eget ledarskap och samtidigt bättre möjligheter för att kunna coacha dina medarbetare efter deras behov. Det är helt enkelt som att sätta på dig ett par nya glasögon och genom dem se hur du kan fatta bättre beslut. Det leder till nya beteenden, som i sin tur leder till högre prestation.   

God utvecklingspotential

Den mest centrala faktorn av learning agility är nivån av självinsikt, då den även påverkar din styrka inom de fyra andra faktorerna. Ju högre självinsikt, desto högre förmåga att kunna förändras. Svenska vd:ar hamnar på 5,6 poäng i självinsikt vilket både Haval Blomsweden och Pär Cederholm talar för mycket god utvecklingspotential inom samtliga områden av learning agility.

– Förstår jag mig själv kan jag också förstå andra bättre. Med självinsikt kommer också måttet av villighet. Det är en sak att förstå mig själv, men en annan att agera på det som jag förstår. En hög nivå av självinsikt påverkar de fyra andra dimensionerna och gör att de sammantaget får en ökad effekt.  

ÄMNEN & TAGGAR
LÄS MER ARTIKLAR
Möt Assessios nya MBTI-partners
mar 31 2021
3 anledningar till att alla chefer bör känna till sina ”riskbeteenden”
mar 31 2021
Så får din organisation ut mest av MBTI
aug 17 2020
Så reagerar olika MBTI-typer på stress
mar 10 2021
Därför är magkänslan vår största fiende på vägen mot en jämställd arbetsmarknad
mar 08 2021
Assessio lanserar feedbackverktyg för chefer
dec 15 2020