Assessio tror på en mer rättvis arbetsmarknad. Våra unika testverktyg hjälper till att frigöra potentialen hos organisationer och medarbetare.

VÅR VISION: ZERO TALENT WASTE

Assessio finns för att vi människor är dåliga på att fatta objektiva beslut ­– vi kan vara vår egen värsta fiende i rekryteringsprocesser. Idag vet vi genom forskning att du har störst chans att få ett jobb om du inte har några barn, ser hälsosam ut och är lång. Det vill vi ändra på.

Assessio är Nordens ledande assessmentbolag specialiserade inom strategisk HR med digitala lösningar för rekrytering och utveckling. Genom tester och verktyg så förser vi våra kunder med datadrivna insikter om både nuvarande och potentiella medarbetare. Våra verktyg förutser arbetsprestation, identifierar potential och matchar organisationer med rätt kandidater utifrån värderingar och arbetsroller.

Assessios erbjudande grundar sig i vår digitala plattform Ascend, våra konsulttjänster och våra utbildningar. Ascend hjälper bland annat våra kunder att rekrytera mer fördomsfritt, bygga och utveckla effektiva team, coacha ledare och definiera organisationskulturen. Allt för att alla ska ha samma chans och ingen talang ska gå till spillo.

Framgång genom datadriven psykologi

Vår historia börjar redan 1954 då Sveriges Psykologförbund etablerade ett kombinerat förlag och forsknings- och utvecklingsinstitut. Syftet var att erbjuda praktiserande psykologer inom arbetsliv, klinik och skola, ett verktyg och metoder för att bättre kunna bedöma individers förutsättningar.

Arbetet fokuserades kring anpassning av verktyg till den svenska marknaden och egen innovation och utveckling. Vägledande – då som nu – var det vetenskapliga förhållningssättet och passionen för hur objektiva insikter kring olikheter i personlighet, kapacitet och funktion kunde användas för att bättre hjälpa och förstå människor och verksamheter.

Transformationen till ett konsultbolag inleddes då Hunter Mabon Sr, professor på Stockholms universitet, med fokus på kopplingen mellan humankapital och ekonomi – förvärvade verksamheten. Hunter Mabon, ansedd som nestorn inom svensk urvalsforskning, rev ner murarna runt användandet av arbetspsykologiska verktyg, som tidigare varit förbehållna psykologkåren och tillgängliggjorde dem för HR, konsulter och verksamheter och förändrade på så vis landskapet för hur testverktyg användes inom arbetslivet.För att möta kraven på att stödja verksamheter kring testlösningar, strukturer, processer och lyfta den arbetspsykologiska kompetensen, etablerades en konsultverksamhet. Den kom snart att breddas mot att möta närliggande behov inom strategisk organisationsutveckling inom HR-området.