Så tog de fram ett hållbart ledarskap

Så tog de fram ett hållbart ledarskap

Vilket slags ledarskap behövs i framtiden? Den frågan ställde sig BillerudKorsnäs toppchefer under en global strategikonferens. Resultatet blev ledarskapsramverket ”Sustainable leadership”, hållbart ledarskap. Därefter har företaget, tillsammans med Assessio, utvecklat en kompetensprofil som används vid rekrytering och utveckling av chefer. 

BillerudKorsnäs, som är världsledande inom förnybara förpackningsmaterial, så går hållbarhet som en röd tråd genom verksamheten – även i ledarskapet. Ledarna förväntas inte bara bidra till en bättre framtid för planeten utan också frigöra potentialen hos sina medarbetare. Ambitionerna är höga och det finns en poäng med det: ju skickligare och mer hängivna ledare desto mer engagerade medarbetare, något som brukar synas på sista raden i resultaträkningen. På BillerudKorsnäs var det ledarna själva som jobbade fram ledarskapsramverket ”Sustainable Leadership”, alltså hållbart ledarskap.

Såväl cheferna ute i verksamheten som HR och kommunikation involverades i arbetet med att ta fram ledarskapsramverket, som lanserades i december förra året.

LÄS MER: Så blev Bonnierförlagens nya lönemodell en framgångshistoria

– Alla chefer fick delta i en halvdagsworkshop där de jobbade med det hållbara ledarskapet – vad det innebär och hur det kan appliceras på var och en. De fick också skissa på en egen utvecklingsplan mot att bli en mer hållbar ledare, säger Cecilia Nyblom, people development manager på BillerudKorsnäs.

”Det fanns en otydlighet kring vilka krav som ställs på cheferna. Genom att vi tillsammans med cheferna djupdök i hur vi uppnår vår strategi, blev ledarskapsramverket både affärsnära och djupt förankrat hos ledarna själva.”

Cecilia Nyblom, people development manager på BillerudKorsnäs. Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

Fem grundpelare för alla ledare på BillerudKorsnäs:

Ledarskapsramverket hållbart ledarskap, som knyter an till BillerudKorsnäs värderingar, vision och strategi, har fem grundpelare.

Som ledare ska du: 

• Bry dig om och leda en säker arbetsmiljö.

• Leda förändring och prestation.

• Engagera och frigöra potential.

• Kommunicera effektivt.

• Vara en hållbar ledare.

– Vi ser det som ledarnas löften både till sig själva och sina medarbetare. Kärnan i ramverket är ledaren själv och att du som ledare inte bara ska klara av att springa 60 meter, utan vara hållbar ett helt maraton, säger Paulina Ekvall, EVP HR på BillerudKorsnäs.

För att förtydliga innebörden har varje löfte brutits ner i ett antal beteenden och utifrån dessa beteenden har de kärnkompetenser som varje ledare behöver definierats. Att vara en hållbar ledare innebär till exempel att vara en förebild för företagets värderingar, ta hand om sin hälsa och tillåta sig att göra misstag så länge man lär sig av dem och att vara stolt över privilegiet att vara en ledare.

LÄS FLER CASE

– Alla våra ledarutbildningar globalt har byggts om utifrån det hållbara ledarskapet. Fokus ligger på att utveckla de kompetenser som behövs för att kunna leverera som hållbar ledare och utbildningarna innehåller även övningar för hur du som ledare kan bli mer hållbar, skapa mer energi och utvecklas på lång sikt, säger Cecilia Nyblom.

Mäter beteenden med hjälp av MAP

Tillsammans med Assessio har BillerudKorsnäs utvecklat en kompetensprofil som kan användas för både rekrytering, utveckling och successionsplanering. De beteenden som krävs för att vara hållbar som ledare har överförts till de dimensioner av personligheten som testet MAP – som bygger på femfaktormodellen – mäter. 

– När vi tittade på de beteenden som vi hade arbetat fram inom ramen för hållbart ledarskap insåg vi att det var för stor tyngdpunkt på extraversion. Forskning visar att för att vara en bra ledare räcker det inte med att vara utåtriktad, du behöver även ha ett stort mått av exempelvis emotionell stabilitet, samvetsgrannhet och målmedvetenhet. Tillsammans med Assessio utvecklade vi en ledarprofil där även dessa sidor av personligheten finns med, säger Fabian Åhlin, talent acquisition partner på BillerudKorsnäs, och fortsätter:

LÄS MER: Så sparar Länsförsäkringar Älvsborg tid på sin rekrytering

– För ledare är det också viktigt att kunna ta till sig ny information och lösa komplexa problem. Vi har därför valt att även mäta chefernas potential med hjälp av problemlösningstestet Matrigma.

”Objektiviteten blir större när du använder tester i stället för att gå på din magkänsla. Dessutom sparar det tid och ökar träffsäkerheten. Testerna hjälper oss att plocka ut de kandidater som har högst potential och bäst passar vår organisation. Alla som jobbar med rekrytering hos oss har utbildats av Assessio för att förstå hur testerna är uppbyggda och kunna tolka testresultaten.”

Fabian Åhlin, talent acquisition partner på BillerudKorsnäs. Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

BillerudKorsnäs har använt testplattformen Ascend, där MAP och Matrigma ingår, i flera år och använder tester som urvalsmetod i alla rekryteringar.

Sedan några månader tillbaka rekryteras alla chefer utifrån den nya ledarprofilen och framöver kommer även befintliga chefer att testas mot ledarprofilen. Testresultatet kommer ligga till grund för deras utveckling. 

– Det som är så smidigt med Ascend är att när du bygger en kravprofil i systemet får du en utvecklingsplan för personen som testas, säger Fabian Åhlin.

LÄS MER: De rekryterade genom tester – och fick sina bästa matchningar någonsin

För att få en mer heltäckande bild av chefernas personlighet planerar HR-avdelningen att utöka testportföljen med verktyget MAP-X. Det är en vidareutveckling av MAP och mäter extrema sidor och identifierar riskbeteenden hos kandidater.

– MAP-X har en stor fördel och det är att kandidaten eller medarbetaren inte behöver göra något extra test. Det går att få en riskrapport på alla som testats i MAP. Jag ser också stor nytta av Visuals, ett annat av Assessios verktyg, som ger dig möjlighet att lägga ihop testresultaten för ett helt team och se var teamet har sina styrkor och utmaningar, säger Fabian Åhlin.

Fabian Åhlin blev under hösten 2019 utsedd till Årets HR-medarbetare på HR-galan. Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni

Kompetensprofil för hållbara medarbetare

Vilka effekter det nya ledarskapsramverket har haft på organisationen är för tidigt att säga. Det kommer bli tydligare under vintern 2019/2020 när resultatet av medarbetarundersökningen kommer. Där har ett ”Sustainable leadership”-index byggts och inkluderats. Cheferna mäts även inom ramen för företagets performance management-process och individuella utvecklingsplaner för det hållbara ledarskapet tas fram. 

LÄS MER: När Oscar gjorde Matrigma tog livet en ny vändning

– Målet är hundra procent hållbara ledare. När ledarskapsramverket lanserades var det ett fåtal som valde att byta roll, de flesta har blivit ännu mer engagerade som ledare och tycker det är bättre när det finns en tydlighet, och ett starkt stöd i att utveckla och stärka sitt ledarskap. Vi kommer självklart att hjälpa chefer som får låga värden i mätningarna att utvecklas och vi kommer lyfta de som är riktigt bra ledare. Vi pratar till exempel om att instifta ett pris för årets hållbara ledare, säger Cecilia Nyblom.

Under nästa år planerar BillerudKorsnäs att ta nästa steg och utveckla ett ramverk för ”Sustainable people”, hållbara medarbetare.

– Det nya ramverket kommer gälla alla medarbetare och vi kommer gå till väga på samma sätt, det vill säga genom att involvera medarbetarna tidigt i processen, säger Cecilia Nyblom.

– Fördelen med vårt sätt att jobba är inte bara att vi kommer kunna förverkliga vår strategi utan vi skapar också stark kultur där våra medarbetare ges möjlighet att nå sin fulla potential, säger Paulina Ekvall.