Frukostevent: Hur medvetandegör vi diskriminering i en rekryteringsprocess för att inte förlora talang?

Välkommen på frukostmingel & föreläsning tillsammans med Assessio & Talentech där Kim Einhorn, Leg. Psykolog och organisationskonsult på Assessio diskuterar diskriminering i rekryteringsprocesser och hur vi kan arbeta för #zerotalentwaste.

Det finns en stor risk för diskriminering i rekryteringsprocesser. De som löper störst risk är personer med psykisk funktionsnedsättning, men även ålder och etnicitet kan minska chansen att få jobb. Andra faktorer som spelar roll är klädsel, religion och fysisk funktionsnedsättning. Vad är psykologin bakom diskriminering? På vilket sätt kan vi medvetandegöra diskriminering i en rekryteringsprocess för att inte förlora talang?

Kim är legitimerad psykolog och har sin bakgrund i utredning av neuropsykiatrisk funktionsvariation. Kim arbetar med personbedömningar och håller i ett flertal utbildningar och workshops på Assessio. I sin yrkesroll hjälper hon chefer och HR att arbeta evidensbaserat och inkluderande vid rekrytering.

Vi ser fram emot att träffa er och ha intressanta diskussioner tillsammans.