TESTER & VERKTYG SOM GER RESULTAT

Assessio tillhandahåller några av världens främsta urvals- och utvecklingsverktyg. Alla våra verktyg möter olika aspekter av samma utmaning – att skapa resultat i verksamheter – på olika vis.

Vissa verktyg ger dig möjligheten att utveckla individer och team mot bättre samverkan och kommunikation, medan andra låter dig transformera hela ditt strategiska HR-arbete kring din centrala resurs: människorna som skapar ditt resultat.

Här är de verktyg som är fristående från vår digitala plattform Ascend.