ISO 27001

Ledningssystemet för Assessio Sverige är ISO certifierat. ISO 27001 är en standard som är helt inriktad på säkerhet för affärsinformation och konfidentiella uppgifter som görs tillgängliga av klienter. Ett ISO 27001-certifikat bevisar att säkerheten för affärsinformation är korrekt beskriven, implementerad och kontrollerad. ISO 27001 är ett internationellt erkänt certifikat för informationssäkerhet.

Genom att Assessio Sverige är certifierad så är du försäkrad om att alla affärsprocesser, system och tjänster uppfyller denna omfattande standard för informationssäkerhet och att din information och dina personuppgifter är korrekt skyddade och hanteras konfidentiellt. Om du vill ha mer information om vårt arbete med att bli ISO 27001 certifierade eller om du har andra frågor så kontakta support@assessio.se.

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en ny lagstiftning om dataskydd ikraft. Denna lagstiftning benämns populärt GDPR, vilket är en förkortning av General Data Protection Regulation. GDPR är en EU- förordning som gäller direkt i samtliga EU:s medlemsländer. Lagstiftningen har två grundläggande syften, dels att garantera en hög skyddsnivå för personuppgifter, dels att ta bort hinder för data att cirkulera inom EU.

Dataskydd avseende Ascend
Integritetspolicy

Våra underbiträden