”HR-SVERIGES FÖRMÅGA ATT LYCKAS I FÖRÄNDRING”

 

EN STUDIE I LEARNING AGILITY

Coronapandemin har tvingat oss att släppa traditionella och beprövade metoder och experimentera med okända arbetsformer och nya affärsmodeller. Vår förmåga att hantera förändringar och omvandla problem till lösningar kallas ”learning agility” – och den går att mäta.

För att ta reda på hur HR-team rent praktiskt hanterar utmaningar och okända situationer så har Assessio i samarbete med Personal & Ledarskap kartlagt branschens learning agility i en ny studie. Den syftar till att ge en  nulägesrapport och är den första av sitt slag i Sverige. Resultatet visar, ihop med de nya möjligheter som tech skapar, att branschen går en spännande framtid till mötes.

”När arbetsmarknaden, roller och arbetsuppgifter förändras så behöver vi förändra hur vi bedriver det strategiska HR-arbetet. HR går sakta från att vara en avdelning som åberopas vid behov, till att bli en funktion som tar plats i ledningsgrupper och tar ett kliv in på fler avdelningar.”
– Pär Cederholm, CEO Assessio

Learning agility är vår förmåga att utveckla nya beteenden, baserade på nya situationer och erfarenheter, och sedan tillämpa dessa beteenden i praktiken. Det kan handla om att lära dig nya färdigheter, men också att förändra mindre effektiva beteenden som du tidigare litat på.

Personer med hög learning agility lär sig mer från nya upplevelser, söker feedback för att utvecklas, gillar utmaningar och känner igen mönster i okända situationer. Så vem är learning agile? Faktum är att vem som helst kan bli det. Din nivå av learning agility är inte statisk, utan beror på hur du ser på situationer och vad du gör med dina insikter.

SÅ MÄTS LEARNING AGILITY

Learning agility mäts utifrån fyra dimensioner – change agility, mental agility, people agility och results agility. De står i sin tur under en övergripande dimension, självinsikt, som påverkar nivån av de fyra övriga områdena. Ju högre självinsikt, desto lättare kommer du ha för att identifiera vad du kan göra bättre och hur du kan lära av dina misstag. 

Assessio mäter learning agility genom att kombinera resultatet från två arbetspsykologiska tester – ett personlighetstest, som kartlägger egenskaper och beteenden, och ett motivationstest, som identifierar drivkrafter. Båda testen är förankrade inom arbetspsykologisk forskning.

Ett samarbete med Personal & Ledarskap

Studien gjordes i samarbete med Personal & Ledarskap, Sveriges ledande tidning inom HR. De har djupdykt i ämnet learning agility och i samband med att studien nu publiceras så delar också Personal & Ledarskap med sig av mängder med artiklar på sin webb.

LÄS MER HÄR