2 HR-verktyg som hjälper dig med vinterns utvecklingsinsatser

Det sägs att data är den nya oljan och inom HR ligger möjligheterna i att veta hur vi ska samla in och förvalta datan. Assessio har satt ihop två verktyg som hjälper dig att både samla in data och återanvända den genom hela HR-cykeln. I vår kampanj #jobbameddata kan du kombinera två verktyg eller jobba med ett av dem till ett väldigt förmånligt pris.

Boka din utbildning i Strategisk Självinsikt eller en Fördjupande Second Opinion senast 31 december. Ange koden ”jobbameddata” i fältet ”Övrig information” när du anmäler dig för att ta del av erbjudandet.

Jobba evidensbaserat med utveckling

Få 20 procent rabatt om du bokar en utbildning i Strategisk Självinsikt senast 31/12.

Assessios utbildning ”Strategisk Självinsikt” gör det möjligt att jobba evidensbaserat med utveckling av medarbetare, ledare och team. Genom att utgå från personlighetsdata baserat på Femfaktormodellen så möjliggör utbildningen för HR-personal att bedriva egna utvecklingsinsatser. Strategisk självinsikt handlar om att identifiera vilka beteenden som faller sig mer eller mindre naturliga för oss och hur våra beteenden kan uppfattas av och påverka andra. Det är det ultimata verktyget att jobba med för att öka förståelsen och förbättra kommunikationen i en organisation.

FÅ MER INFO

Bedöm dina kandidater på djupet

Få 20 procent rabatt om du bokar en Fördjupande Second Opinion senast 31/12.

I en Second Opinion gör vi en oberoende bedömning av dina slutkandidater. I den fördjupande bedömningen utgår vi från era uppsatta kriterier för rollen, men använder våra tester för att identifiera kandidaternas potential. Utöver att utvärdera matchningen mot rollens önskade beteenden så tittar vi i den fördjupande bedömningen närmare på kandidaterans riskbeteenden och drivkrafter. Du får en omfattande bild av vem du anställer och kan optimera onboardingen baserat på medarbetarens behov. Dessutom kan datan återanvändas i framtida coachingsamtal. 

FÅ MER INFO