16 PF

Hjälper dig att rekrytera rätt medarbetare

FAQ OM 16 PF

Testet har 16 primära bipolära skalor, det vill säga skalor där både höga och låga poäng har betydelse. De 16 skalorna är:

• Värme (reserverad–varm)

• Emotionell stabilitet (reaktionsbenägen–emotionellt stabil)

• Dominans (undfallande–dominant)

• Livlighet (allvarlig–livlig)

• Regelmedvetenhet (opportunistisk–regelmedveten)

• Social dristighet (blyg–socialt dristig)

• Känslighet (krass–känslig)

• Vaksamhet (tillitsfull–vaksam)

• Förströddhet (förankrad–förströdd)

• Tillbakadragenhet (rättfram–tillbakadragen)

• Oro (självsäker–orolig)

• Öppenhet för förändringar (traditionell–öppen för förändringar)

• Självtillit (grupporientering–självtillit)

• Perfektionism (tolererar oordning–perfektionistisk)

• Anspändhet (anspänd–avspänd)

• Slutledningsförmåga (låg–hög)

Dessa skalor kan kombineras till fem globala skalor som ger en mer allmän och bredare bild av personligheten i termer av:

• Extraversion (extravert–introvert)

• Ångest (oberörd–lättoroad)

• Hårdförhet (mottaglig–hårdför)

• Oberoende (tillmötesgående–självständig)

• Självkontroll (ohämmad–självbehärskad)

Testet är konstruerat utifrån faktoranalys av ett stort antal personlighetsbeskrivningar (faktoranalys är en statistisk metod som gör det möjligt att hitta grundstrukturer i stora datamängder).

Med utgångspunkt i närmare 18 000 personlighetsbeskrivande adjektiv, kom konstruktören och Raymond Cattel fram till 16 grundläggande personlighetsdrag, vilka utgjort basen för konstruktion av skalorna.

16 PF hjälper er att förstå kandidatens beteendemönster, få insikt om hans eller hennes förväntade jobbprestation, samt identifiera de egenskaper hos personen som kan maximera framgången i jobbet.

Det kan också visa kandidatens ledarpotential och föredragna ledarskapsstil.

Testresultatet utgör dessutom ett underlag för att genomföra intervjuer och skapa personliga utvecklingsplaner.

Ja, 16 PF finns tillgängligt på fler än 20 olika språk. Kontakta oss på Assessio för mer information.