Learning Agility

Gjør organisasjonen klar for å løse fremtidens utfordringer

Pär Cederholm, CEO & Partner Assessio

«Når endring er en del av hverdagen vår stiller det nye krav til både ledere og medarbeidere. Selskapets konkurransedyktighet er avhengig av kontinuerlig læring og evnen til å omstille seg raskt. Learning Agility måler evnen til å raskt utvikle og sette riktig adferd ut i livet basert på tidligere erfaringer.»

Pär Cederholm, CEO & Partner Assessio