HUR LEARNING AGILE ÄR DEN SVENSKA HR-BRANSCHEN?

FÖRMÅGAN ATT HANTERA FÖRÄNDRING

Studien är stängd och vi är just nu i full färd med att analysera datan. Resultatet presenteras i Personal & Ledarskap i ett specialnummer den 21 oktober.

Just nu tittar Assessio och Personal & Ledarskap närmare på HR-branschens förmåga att hantera förändring och utvecklas med den nya arbetsmarknaden. Det gör vi genom att ta tempen på branschens learning agility. 

Som en del av det kommer vi att erbjuda dig som jobbar inom HR en unik möjlighet att mäta din egen learning agility och samtidigt delta i studien ”Hur väl hanterar den svenska HR-branschen förändring?”. 

 

OM STUDIEN

Studien är stängd och vi är just nu i full färd med att analysera datan. Resultatet presenteras i Personal & Ledarskap i ett specialnummer den 21 oktober.

Organisationer och branscher förändras snabbare än någonsin. För de flesta verksamheter är förändring det enda som är konstant och de behöver stöd från ledare och medarbetare i den här processen. Det ställer också krav på att vi vågar experimentera och utveckla nya, effektiva arbetssätt, förbättrar det vi kan och släpper taget om det som inte längre fungerar. 

Idag måste medarbetare anpassa sig till nya roller och arbetsuppgifter medan ledare måste ha förmågan att ta organisationen in i framtiden. Eftersom HR tar en allt mer central roll i personalledningen vill Assessio och Personal & Ledarskap undersöka branschens egen förmåga att snabbt ställa om och utvecklas. Därför undersöker vi nu HR-branschens learning agility i en unik studie som vi bjuder in dig att medverka i. 

I studien får du möjlighet att helt kostnadsfritt ta del av verktyget Learning Agility GO, som mäter din förmåga att hantera förändring. Genom att göra ett personlighetstest och ett motivationstest tar du reda på hur learning agilie du är och får samtidigt en omfattande rapport med en utvecklingsplan och tips för hur du utvecklar din learning agility. 

Du är helt anonym när du gör testen och datan som samlas in kommer Assessio och Personal & Ledarskap enbart att använda som underlag till studien. 

Ett samarbete med Personal & Ledarskap

Studien görs i samarbete med Personal & Ledarskap, Sveriges ledande tidning inom HR. Tillsammans undersöker vi HR-branschens förmåga att hantera förändring och studiens resultat kommer att presenteras i Personal & Ledarskaps tidning och på webben. Tills vi släpper studien i höst kan du besöka deras sajt och ta del av läsning inom ledarskap, organisation, människor och aktuell forskning. 

Elsa Frizell, redaktör och ansvarig utgivare på Personal & Ledarskap, har skrivit en ledare om vikten av att snabbt kunna anpassa sig till en ständigt förändrande arbetsmarknad och vad det ställer för krav på kulturen på våra arbetsplatser: 

LÄS TEXTEN HÄR 

Vad är learning agility? 

Learning agility handlar om varje individs förmåga att utveckla och tillämpa nya beteenden genom nya erfarenheter och situationer. Förmågan, men också viljan, att kontinuerligt lära och lära om är en nyckelingrediens i alla organisationer. Din learning agility är inte statisk – med rätt insikter och självkännedom går den att utveckla. Läs mer om learning agility här!

Har du några frågor om studien? Tveka inte att höra av dig till oss på support@assessio.se.