Ledarskapsutveckling

Låt teamet coacha chefen till framgång

Leadership Feedback gör medarbetarna till chefens coach. Verktyget fångar upp teamets behov och ger chefen möjlighet att anpassa sitt ledarskap. Det ger motiverade och effektiva medarbetare som snabbare når organisationens mål.

3 FÖRDELAR MED LEADERSHIP FEEDBACK

För chefen

Leadership Feedback är ett stöd för den individuella ledaren och hjälper ledaren att utvecklas på ett enkelt och effektivt sätt. Verktyget är anpassat efter nutidens snabbt föränderliga organisationer, där ledare behöver konkreta tips och tydlig vägledning för hur de kan driva engagemang i sitt team. Genom resultatet från Leadership Feedback kan ledare se om de över- eller underanvänder vissa aspekter av sitt ledarskap och genom det anpassa det efter vad teamet behöver just nu. För att ett ledarskap ska bli effektivt behöver det anpassas till teamets behov och önskemål. 

För medarbetarna

Genom Leadership Feedback kan medarbetarna snabbt, enkelt och anonymt ge feedback på hur chefens ledarskap fungerar just nu. Det gör att medarbetarna får en ledare som anpassar sitt ledarskap utifrån teamets aktuella behov. Med hjälp av ett effektivt ledarskap kan chefer bygga högpresterande team som känner stort engagemang för sitt uppdrag och för varandra. Dessa team levererar över förväntan och deras framgång kan förklaras med att gruppen blir större än individen genom att hela teamets kompetenser tas tillvara. 

INTRESSEANMÄLAN

För organisationen

Ett mer effektivt ledarskap bidrar till att implementeringen av organisationens strategi snabbas upp och att engagemanget bland medarbetarna ökar. Organisationens beslutsfattare kan lättare se inom vilka områden som organisationen är stark respektive svag, om eventuella utbildningsinsatser behöver sättas in och vad som behöver göras för att organisationen ska utvecklas i en gemensam riktning. Till skillnad från andra verktyg, exempelvis 360-bedömningar och ledarutbildningar, är Leadership Feedback ett verktyg som kan bli en del av er organisation långsiktigt.

LADDA NER PRODUKTBLAD

”Vi har använt Leadership Feedback i en pilotomgång för delar av organisationen för att få igång en strukturerad feedbackprocess. Det är ett verktyg som både är enkelt att förstå och att använda. Det ger en puls på hur ledaren uppfattas av teamet och på hur teamet ser sin ledare. Genom resultatet kan man se vilka punktinsatser man bör jobba med. Våra medarbetare uppskattar att de har möjlighet att både ge en gradering samt feedback i skrift på vissa frågor.”

Anna Mindelöf, CHRO på Fenix Outdoor Group.
Anders Knutsson, legitimerad psykolog och produktchef på Assessio.

”Ledarskapet är utan tvekan den viktigaste arbetsmiljöfaktorn i en organisation. Om organisationen ska kunna maximera sin potential, nå sina mål och få teamen att fungera bra krävs ett effektivt ledarskap. Vi tyckte att det saknades ett enkelt verktyg på marknaden som hjälper chefer att bli mer effektiva i sitt ledarskap och har därför utvecklat ett eget feedbackverktyg.”

 

Anders Knutsson, legitimerad psykolog och produktchef på Assessio.

FAQ: LEADERSHIP FEEDBACK