MAP Essence

SCREENA KANDIDATER PÅ 12 MINUTER MED PERSONLIGHETSTEST

Kari Hanne Holland-Hverven, Head of People Development på McDonalds Norge

”Genom att använda tester tidigt i våra rekryteringsprocesser ser vi till att vi väljer kandidater med de färdigheter vi letar efter och samtidigt minskar risken för kontraproduktiva beteenden. På det här sättet säkerställer vi effektivitet utan att kompromissa med kvaliteten på anställningarna, vilket är absolut avgörande när vi får 200-400 ansökningar per tjänst. Testerna hjälper oss också att behandla alla kandidater lika och bidra till en objektiv och rättvis screeningprocess.”

Kari Hanne Holland-Hverven, Head of People Development på McDonalds Norge

Mät integritet & serviceförmåga

När en kandidat genomfört testet så kan screeningalgoritmer kopplas på för att tolka resultatet. En algoritm mäter hur servicebenägen kandidaten är och en algoritm mäter integritetsfaktorn och beskriver hur samarbetsvillig, stresstålig och noggrann kandidaten är. Vidare får du som användare ett beslutsunderlag där kandidatens resultat är rankat mellan 0-10 inom serviceförmåga, integritet eller båda två.

 

Få en bättre kandidatupplevelse

MAP Essence är ett kandidatvänligt test med neutrala och noga utvalda frågor från personlighetstestet MAP. Ur kandidatens perspektiv ger testprocessen insikt i om man passar för rollen och feedbackrapporten ger värdefulla insikter om personlighet och beteenden. Med en testtid på 12 minuter så går hela processen snabbt och smidigt. 

 

FAQ om MAP Essence

Att använda dig av screening i en rekryteringsprocess innebär att du redan innan sätter upp ett ramverk av kompetenser och beteenden som krävs för att lyckas i rollen för att snabbt avgöra vilka kandidater som direkt kan uteslutas ur processen och vilka som är kvalificerade nog att gå vidare.

Syftet med screening är att kraftigt korta ner och effektivisera rekryteringsprocesser genom att du i ett tidigt stadie säkerställer att de kandidater som går vidare har de grundförutsättningar som krävs. Screeningtester kan med fördel ersätta urval genom cv och personligt brev då de erbjuder ett inkluderande och icke-diskriminerande urval där alla kandidater behandlas på samma objektiva sätt. 

MAP Essence är en kortare version av Assessios personlighetstest MAP, som grundar sig i femfaktormodellen. MAP Essence kartlägger en individs personlighet utifrån frågor som mäter utåtriktning, samvetsgrannhet, öppenhet, stabilitet och social stil.

När kandidaten har gjort testet kan två screeningalgoritmer kopplas på för att utläsa resultatet. En algoritm mäter hur servicebenägen kandidaten är och en algoritm mäter integritetsfaktorn och kan beskriva hur samarbetsvillig, stresstålig och noggrann kandidaten är.

Ja, liksom ursprungsversionen MAP så är MAP Essence DNV-certifierat. Certifieringen är en garanti på att testet har hög validitet och reliabilitet och en väldokumenterad normgrupp. Det här ger dig som kund till Assessio en stor trygghet då du kan vara säker på att verktyget du köper lever upp till de hårt uppsatta kraven vad det gäller kvalitet.

DNV-GL är ett certifieringsorgan som oberoende exempelvis granskar arbetspsykologiska tester. De har ansvaret för testgranskning i Sverige sedan 2015. Deras certifieringar omfattar bland annat personlighetstester, kompetenstester och teamtester. DNV GL har EFPA-standarden för testutvärdering som grund för certifiering och granskningen görs av två oberoende experter.

Här kan du läsa mer om hur DNV GL certifierar arbetspsykologiska tester samt vilka testverktyg som är certifierade i Sverige!

För att få ut datan i MAP Essence så behövde kandidater tidigare göra två separata test från Assessio – Mint (som mäter integritet) och Service First (som mäter service). I takt med att Assessio uppdaterar och förbättrar våra verktyg så har vi tagit fram MAP Essence, ett mer modernt och tidseffektivt test som ersätter de båda andra. MAP Essence har en högre kandidatupplevelse genom en kortare testtid och ett mer kandidatvänligt språk. MAP Essence har dessutom en mer utförlig kandidatrapport som hjälper kandidaten att förstå sitt resultat även om du inte ger en muntlig återkoppling. Samtidigt får du precis samma insikter kring integritet och service baserat på femfaktormodellen som tidigare.

Vid en rekrytering är det lätt att stirra sig blind på erfarenhet. Bara för att en kandidat har jobbat i en butik tidigare behöver inte det betyda att han eller hon är mer serviceorienterad jämfört med andra. Personlighetstest kan därför öppna upp yrkesvägar för en person som kanske har det som krävs men som saknar tidigare erfarenhet av att ha jobbat exempelvis i butik.  

Screeningalgoritmerna för integritet och service hjälper dig att få insikter i kandidaternas personliga lämplighet för serviceroller och andra jobb där integritet eller service är viktiga parametrar för att kunna göra ett bra jobb. Det passar bra att använda till tjänster med många sökande och där vissa specifika personliga egenskaper väger tungt, till exempel butikspersonal, lagerarbetare, säljare, montörer och tjänster inom produktion och tillverkning.

Genom att låta kandidaterna göra testet får jag information om vilka av dem som uppfyller grundkriterierna. Det gör att du kan vara säker på att de kandidater som du träffar har rätt grundegenskaper och därigenom är kvalitetssäkrade.

 

MAP Essence används med fördel tidigt i processen för att på ett objektivt och icke-diskriminerande sätt säkerställa att rätt kandidater går vidare. Genom att låta alla sökande göra testet så behandlas alla lika, oavsett tidigare erfarenheter, kön, ålder eller bakgrund.

Testresultatet visar vilka kandidater som har de avgörande egenskaper som krävs för att prestera bra i rollen. Det gör att du inte behöver träffa lika många kandidater utan istället fokusera på andra saker under intervjun, till exempel om kandidaten kommer att passa in i teamet eller företagets kultur i övrigt,

• Det effektiviserar och automatiserar processen
• Det är ett objektivt och icke-diskriminerande sätt att rekrytera på
• Det ger en förbättrad kandidatupplevelse

Pernille Husebye, Norgechef för Assessio

”Kandidaterna som ser rätt ut på cv:t behöver inte vara de som är de framtida stjärnorna inom er organisation.”

Pernille Husebye, Norgechef för Assessio