RISKBETEENDEN

Tar reda på när styrkor blir till svagheter

Tomas Chamorro-Premuzic har skapat MAP-X.
Tomas Chamorro-Premuzic, professor i organisationspsykologi som har utvecklat MAP-X tillsammans med Assessio

”Världen behöver det här testet eftersom alla människor har styrkor som överanvänds, eller överdrivna delar av din personlighet som sätter krokben för dig i din karriär, i synnerhet om du vill bli en chef eller ledare.”

Tomas Chamorro-Premuzic, professor i organisationspsykologi som har utvecklat MAP-X tillsammans med Assessio

FAQ OM MAP-X

MAP-X är ett verktyg och utvinns genom data från Assessios personlighetstest MAP.

MAP mäter personlighet så som personen vanligtvis är och MAP-X mäter personlighetens extrema sidor, exempelvis riskbeteenden som framträder under stress, press och trötthet.

Nej, med ett enkelt knapptryck kan du konvertera ett tidigare MAP-resultat till ett resultat i MAP-X.

Ja, det är fullt möjligt, se föregående fråga.

Eftersom att MAP och MAP-X ger två olika rapporter så görs två återkopplingar efter varandra. 

Det finns fem skalor:

• impulsiv–rigid

• intensiv–okänslig

• konformist–excentrisk

• tillbakadragen–ohämmad

• okänslig–överkänslig.

Eftersom HDS och MAP-X är olika verktyg baserade på olika teorier och normgrupper så går det inte att jämföra resultaten från dem. Det viktiga är att låta kandidaterna göra samma test så att de kan jämföras med varandra.

För att hantera MAP-X så måste du gå Assessios certifieringsutbildning, som är en halvdag. MAP-X kräver en certifiering för att du som hanterar verktyget har ett stort ansvar för alla de kandidater du möter och bedömer.

Assessio känner samma ansvar för alla som kommer i kontakt med våra verktyg. För att du ska kunna fatta välgrundade beslut om människors framtid är det också viktigt att du förstår hur du ska tolka resultatet och vilka slutsatser du kan dra av MAP-X. Du behöver en förståelse för vad testet mäter, vad du kan kommunicera till en kandidat och vilka beslut du kan ta grundat på testresultatet.