BEGÅVNINGSTEST

Ett världsledande begåvningstest som identifierar potential

Haval Blomsweden, Head of International Partners, Assessio

”Matrigma är ett populärt och välkänt begåvningstest inte bara i Norden utan också globalt. Den korta testtiden gör Matrigma till ett effektivt verktyg som bidrar till en bra kandidatupplevelse. Det tillför ett stort värde i urvalsprocesser, onboarding och coachning.”

Haval Blomsweden, Head of International Partners, Assessio

FAQ OM MATRIGMA

Matrigma är tidsbegränsat till 40 minuter. Det finns även som adaptiv version där testet slutförs på tolv minuter.

Ja, Matrigma är certifierat av DNV GL i Norge.

Matrigma lämpar sig för alla roller på både ledar- och medarbetarnivå, men är viktigare för komplexa arbetsuppgifter. Ju mer komplex en roll är, desto högre krav ställs på individens logiska kapacitet. Du kan därför justera dina krav utifrån nivån av komplexitet i rollen.

Kandidater med en hög poäng på Matrigma har lätt att ta till sig nya kunskaper och omsätta dem i sitt arbete. De lyckas väl i roller som innebär hantering av komplexa uppgifter, kräver mindre handledning av sina chefer och kollegor och har lättare för att anpassa sig till ett högt arbetstempo. Generellt ses de som mer effektiva, kreativa och flexibla när de löser problem.

Individer med låga resultat presterar bäst i situationer där de kan förlita sig på tidigare erfarenheter snarare än i nya föränderliga miljöer. De tenderar att ses som mer praktiska problemlösare.