MBTI

Världens mest använda utvecklingsverktyg

GÅ ASSESSIOS MBTI-UTBILDNING

Assessio erbjuder både en grundutbildning och en vidareutbildning i verktyget Myers-Briggs Type Indicator. Steg I fokuserar på att ge dig en bättre förståelse för hur du och din omgivning fungerar och agerar utifrån olika faktorer och situationer. Utbildningen ger dig en grundlig genomgång av typteori och hur du jobbar med MBTI i din organisation utifrån exempelvis tolkning av resultat och återkoppling. 

Steg II fördjupar din förståelse inom MBTI och typteori. Här lär du dig att jobba vidare med MBTI som ett verktyg inom personal- och ledarutveckling, karriärledning, konflikthantering och coachning.  

Vill du gå en av våra MBTI-utbildningar? Eller har du någon fråga? Kontakta oss genom att fylla i en intresseanmälan nedan!

ERFARNA OCH CERTIFIERADE MBTI-PARTNERS

För att optimera vårt arbete med Myers-Briggs Type Indicator så har Assessio ett nära samarbete med olika partners. Tillsammans jobbar vi med utbildning, distribuering och implementering av MBTI som utvecklingsverktyg i organisationer runt om i hela Sverige. Våra partners är certifierade i MBTI och har lång erfarenhet av att jobba med verktyget. Om du har några frågor om hur du kan jobba med MBTI i din organisation, eller vill veta mer om våra utbildningar, tveka inte att höra av dig till oss!

 

Heléne Savio
Senior Konsult, Grupp- och individutveckling
Savio Konsulting AB

Kontakta Helène på helene@saviokonsulting.se! 

Pia Bergentoft
Organisationskonsult
ChangeLead Consulting Sweden AB

Kontakta Pia på pia.bergentoft@changelead.se! 

FAQ OM MBTI

MBTI vilar på Carl Jungs klassiska teori om psykologiska typer.

Teorin utvecklades av Katherin Briggs och Isabella Myers i syfte att låta Jungs teorier bli tillgängliga för en bredare allmänhet och vara praktisk tillämpbar i vardagen.

Därmed är det ett utvecklingsinstrument och är inte avsett för urvalsbeslut.

MBTI har utvecklats genom 70 års vetenskaplig forskning. Att över 4 000 studier gjorts på MBTI gör det även till det mest undersökta arbetspsykologiska testverktyget i världen.

MBTI-verktyget utvecklades av akademikerna Katharine Cook Briggs och Isabel Briggs Myers, som använde sig av vetenskapliga metoder för att skapa verktyget. Myers jobbade med testförlaget Education Testing Service i Princeton, New Jersey, som hjälpte till att utveckla MBTI och publicera verktyget 1962. På Myers Briggs egen hemsida kan du läsa mer om verktyget!

Tanken med MBTI är inte att placera människor i olika fack eller ge dem någon slags stämpel att leva upp till. Syftet är att hjälpa människor att förstå sig själva och andra bättre. Vi människor är komplexa och det tar ofta tid att lära känna någon på djupet för att verkligen förstå hur och varför just den individen handlar som den gör i olika situationer. Men det finns mönster i hur människor beter sig och med tiden bygger vi själva upp en bild över hur vi liknar och skiljer oss åt. MBTI är helt enkelt ett annat sätt att lättare bygga upp den bilden och förstå vår omgivning bättre.

Alla människor är unika, men det betyder inte att vi inte delar vissa egenskaper och beteenden. Även om du och dina kollegor är helt olika varandra kommer ni också att ha vissa egenskaper gemensamma. MBTI beskriver inte hela din personlighet och definierar dig inte. Den fokuserar på fyra centrala delar av din personlighet. Det är inte heller bara vår personlighet som påverkar hur vi beter oss, vi påverkas även av exempelvis erfarenheter, motivationsfaktorer och värderingar.  

Används MBTI på rätt sätt så är det ett träffsäkert verktyg för att identifiera vem du är, hur du agerar i olika situationer och hur olika team kan jobba ihop. MBTI-verktyget ger insikter i vår personlighet som hjälper varje individ att bli mer medveten om sina beteenden, stressutlösare och utvecklingsområden. Det hjälper människor att bli bättre på konflikthantering och samarbete och kan identifiera ledarskapspotential. 

Nej, MBTI är inte avsett för att välja mellan kandidater i en rekryteringsprocess. Det är inte heller till för att bestämma vilken arbetsroll en person ska ha eller för att bygga upp arbetsgrupper. Myers Briggs är tydliga med verktygets syfte: Det är till för utveckling, inte för urval. Här kan du läsa mer om hur Myers Briggs själva förklarar syftet med verktyget. 

MBTI är en typindikator som bygger på en positiv psykologi. Det används för att kartlägga normala beteenden och egenskaper.

Resultaten från MBTI ger ett underlag och en vägledning som är praktisk och användbar i det dagliga livet, på arbetet eller privat.

Ja, MBTI har släppt fyra utgåvor under åren 1962, 1985, 1998 och 2018 av sin manual. Den ger en god inblick i den evidensbaserade forskning som bekräftar MBTI-verktygets validitet och reliabilitet. Manualen förklarar även teorin bakom verktyget, hur det är uppbyggt och hur de olika skalorna analyseras. Det är väl bevisat att MBTI uppfyller alla krav för utbildnings- och aerbetspsykologiska tester. Vill du veta mer om teorin bakom MBTI? Läs mer här! 

Här kan du läsa mer om validiteten och reliabiliteten kopplat till MBTI. 

När psykologer och forskare ett psykometriskt verktyg så är det viktigt att undersöka verktyget validitet och reliabilitet. MBTI har fått bra resultat på båda kriterierna, här kan du läsa mer om hur verktyget har kvalitetssäkrats på olika sätt. 

Vi på Assessio har lång erfarenhet av arbetet med MBTI och vi hjälper dig gärna att svara på dina frågor. Hör av dig till oss på support@assessio.se eller +46 8 77 509 00. Du kan också läsa mer på Myers Briggs hemsida eller läsa deras svar på de vanligaste frågorna här.

MBTI erbjuder en mängd olika rapport- och insiktsalternativ. Från fokuserade rapporter kring hur en individs resultat kan kopplas till utövat ledarskap eller hur individen svarar upp mot förändring, till mer generella rapporter som ger en samlad bild av hur individen möter andra, agerar inom ramen för relationer eller hanterar sin uppgift.

MBTI-materialet är lättförståeligt och gör det enkelt att nå insikter som genom sitt konkreta anslag är lätta att omsätta i utveckling och handling.

Många gånger bidrar MBTI till att skapa ett gemensamt ”språk” och en samlad förståelse som individen, teamet och organisationen kan använda för bättre samverkan.