MBTI

Världens mest använda testverktyg

OM MBTI

FAQ OM MBTI

MBTI är en typindikator som bygger på en positiv psykologi. Det används för att kartlägga normala beteenden och egenskaper.

Resultaten från MBTI ger ett underlag och en vägledning som är praktisk och användbar i det dagliga livet, på arbetet eller privat.

MBTI erbjuder en mängd olika rapport- och insiktsalternativ. Från fokuserade rapporter kring hur en individs resultat kan kopplas till utövat ledarskap eller hur individen svarar upp mot förändring, till mer generella rapporter som ger en samlad bild av hur individen möter andra, agerar inom ramen för relationer eller hanterar sin uppgift.

MBTI-materialet är lättförståeligt och gör det enkelt att nå insikter som genom sitt konkreta anslag är lätta att omsätta i utveckling och handling.

Många gånger bidrar MBTI till att skapa ett gemensamt ”språk” och en samlad förståelse som individen, teamet och organisationen kan använda för bättre samverkan.

MBTI vilar på Carl Jungs klassiska teori om psykologiska typer.

Teorin utvecklades av Katherin Briggs och Isabella Myers i syfte att låta Jungs teorier bli tillgängliga för en bredare allmänhet och vara praktisk tillämpbar i vardagen.

Därmed är det ett utvecklingsinstrument och är inte avsett för urvalsbeslut.

MBTI har utvecklats genom 70 års vetenskaplig forskning. Att över 4 000 studier gjorts på MBTI gör det även till det mest undersökta arbetspsykologiska testverktyget i världen.

MBTI är vetenskapligt granskat och utvärderat med goda omdömen.

Det är granskat av STP i Sverige och DNV i Norge, i England av The British Psychological Society och i USA av det oberoende The Buros Center for Testing.