INTEGRITET

Personlighetstest som mäter integritet

Emma Engebretzen, Country Manager Sweden

”MINT är ett kortare personlighetstest som gör att du redan i ett första skede kan identifiera de kandidater som har lätt för att bete sig i enighet med de regler och riktlinjer som finns på er arbetsplats. På det sättet kan ni säkerställa att ni lägger er tid på rätt kandidater.”

Emma Engebretzen, Country Manager Sweden

FAQ OM MINT

Ja, MINT är certifierat av DNV GL.

Nej, MINT finns tillgängligt på fler än tolv språk.

Testtiden för MINT är ungefär 15 minuter.

Kontraproduktiva beteenden, ofta benämnda som CWB – Counterproductive Work Behavior, syftar till olika sorters medvetna beteenden som skadar en organisation. Några exempel är olovlig frånvaro, maskning, mobbning, svinn och stöld.

Kontraproduktiva beteenden är både svåra och dyra att komma till rätta med. De kan resultera i oerhörda kostnader för organisationer och åsamka bestående skada för varumärket. Även de vanliga, vardagliga och minst iögonfallande förekomsterna av CWB – som lågt arbetstempo, otillåten frånvaro och manipulering – leder till betydande kostnader i form av försämrad arbetsmiljö, ineffektivitet, sänkt motivation och bristande samarbete.

Individer med låg poäng på MINT bedöms generellt som mindre effektiva, och tenderar att uppvisa olämpliga beteenden såsom olovlig frånvaro, ett opassande uppträdande och ett ansvarslöst förhållningssätt till regler och föreskrifter.

Personer med hög poäng på MINT bedöms generellt som högpresterande, både i hanteringen av arbetsuppgifter och arbetsrelationer.

Trots vetskapen om de skador och kostnader som kan orsakas av kontraproduktiva beteenden är det få organisationer som satsar på förebyggande åtgärder. Proaktiv riskhantering innebär att du redan vid urvalsskedet väljer bort kandidater som uppvisar låg grad av integritet.