VERKTYG I PLATTFORMEN ASCEND

ALLA VERKTYG DU BEHÖVER – samlade i en plattform

TRE FÖRDELAR MED ASCEND

1. Gör så att du kan rekrytera rätt medarbetare

I plattformen Ascend kan du skapa en kompetensprofil för en viss tjänst och därefter matcha kandidatens testresultat mot de valda kompetenserna. På så sätt kan du få en matchningspoäng och rekrytera rätt kandidat till rätt tjänst.

2. Ger automatisk återkoppling av resultat

Ascend har kandidaten i fokus och ger en sömlös upplevelse genom testerna. Plattformen ger även en automatisk återkoppling till kandidaten direkt efter genomfört test.

3. Hjälper dig att kvalitetssäkra beslut

Vill du identifiera talang och potential och matcha detta mot en given roll eller utvecklingsinsats? Ascend hjälper dig att öka kvaliteten och träffsäkerheten i dina beslut.