Self-Awareness Insights

Utvecklas genom bättre självkännedom

Anmäl dig till utbildningen och få 3 månaders gratis tillgång till Self-Awareness Insights verktyget i Assessio plattformen! När du utbildar dig i verktyget får du tillgång till Assessios experter och coaching.

VARFÖR ÖKA DIN SJÄLVKÄNNEDOM?

Vad är Self-Awareness Insights?

Self-Awareness Insights handlar om att kartlägga personliga egenskaper hos ledare för att identifiera vilka beteenden som är naturliga och vilka som kräver mer energi. På så sätt kan ledare bli mer medveten om sina styrkor och utmaningar.

Vad blir effekterna av ökad självkännedom?

Insikterna om ens beteenden kommer att kunna anpassas efter olika situationer och / eller vem man möter. Self - Awareness Insights ger personliga och praktiska tips om hur det går att mildra potentiella riskbeteenden och hur man kan använda sina styrkor.

Hur kan Self-Awareness Insights användas?

Självkännedom är nyckeln för effektiva ledare. Med en ökad självkännedom går det att känna igen styrkor, svagheter och fördomar, vilket i sin tur hjälper individen att kommunicera mer effektivt och fatta bättre beslut.

Self-Awareness Insights

Stötta era ledare i att använda och medvetandegöra styrkor och utmaningar. För att bli en effektiv ledare behövs självkännedom. Self-Awareness Insights hjälper till att förstå sig själv i relation till organisationens mål samt använda sig utav beteenden och strategier som stöttar dessa. Ledare som har en hög självinsikt tar bättre beslut, är mer effektiva, har mer engagerade medarbetare, nöjdare kunder och presterar bättre generellt.

 

 

Varför ska du utbilda dig i Self-Awareness Insights?

– Ökad självinsikt

– Ökad förståelse för ledares beteenden och dess påverkan på omgivningen

– Ökad effektivitet i ledarskapet 

– Ökad tydlighet i rollen som ledare 

– Insikt i en ledares riskbeteenden

– Handlingsplan för beteendeförändring utifrån konkreta utvecklingstips och aktiviteter

 

Utbilda dig i verktyget

Vårt mål är att du som går utbildningen ska ta med dig kunskapen tillbaka till din organisation och på ett effektivt sätt arbeta med ledarutveckling. För dig som ledare blir detta ett värdefullt hjälpmedel för att utveckla ditt ledarskap. Utbildningen erbjuds för grupper upp till 12 personer om ni är fler som vill gå från samma företag. Om det bara är en person från företaget som vill gå finns det möjlighet att delta med andra deltagare.

Anmäl dig här!

För dig och ditt team

Är ni fler som vill gå utbildning? Boka en företagsunik utbildning. Ni får coaching av Assessios experter och får konkreta tips på hur ni kan utveckla era ledare. Efter utbildningen får ni tillgång till verktyget gratis i 3 månader. 

Pris för hela gruppen 29 950 kr 

(Max 12 personer)

 

Anmäl dig här!

För ledare och HR

Jobbar du som ledare eller inom HR med ledarskapsutveckling? Efter utbildningen får du tillgång till verktyget gratis i 3 månader. Anmäl dig nedan. 

 

 

Anmäl dig här!