KUNDSERVICE

Säkrar bästa möjliga kundservice

FAQ OM SERVICE FIRST

Service First är särskilt anpassat för branscher som vill lyckas på kundorienterade marknader.

Testet har visat sig kunna förutspå en kandidats serviceförmåga inom en rad olika branscher – detaljhandel, callcenter, finans och försäkring för att nämna några.

Assessio har under många år hjälpt flera av Nordens ledande företag inom servicebranschen.

Resultaten visar att rekrytering med hjälp av Service First upplevs som mer professionell och effektiv både för kandidaterna och för arbetsgivaren.

Vi kan även se att kundens resultat har förbättrats efter konsekvent Service First-rekrytering.

Service First är ett onlinetest som finns tillgängligt för mobiltelefon, dator och surfplatta.

Testet består av två delar. I den första delen ska kandidaten skatta hur väl olika påståenden, både personliga och arbetsrelaterade, stämmer in på dem.

I testets andra del beskrivs olika servicerelaterade situationer där kandidaten ska bedöma sannolikheten för att han eller hon skulle agera på ett visst, beskrivet sätt i varje situation.

Testet tar ungefär tio minuter att genomföra.

Ja, Service First finns tillgängligt på fler än tio olika språk.