JOBBPRESTATION

Ett verktyg som förutspår framtida prestation

 

FAQ om Targeted Prediction

Targeted Prediction hjälper er att fatta bättre och snabbare rekryteringsbeslut. Det minimerar den manuella administrationen och gör att ni kan lägga resurser på andra nyckelområden, såsom onboarding och teamutveckling.

Genom att använda en standardiserad, objektiv urvalsmetod förebygger ni även diskriminering och säkerställer en enhetlig kandidatupplevelse och -bedömning. En transparent, rättvis urvalsprocess kan dessutom attrahera talanger.

Targeted Prediction kan tillämpas inom fyra olika områden: ledarroller, säljroller, serviceyrken samt generella roller utan ledaransvar.

Targeted Prediction tar 27 minuter att genomföra.

Resultaten från Targeted Prediction presenteras i en rapport som innehåller en ranking av kandidaterna, deras individuella resultat samt demografisk data.

Rapporten innehåller även en kort beskrivning av rankingmetod, rollspecifika kriterier och riktlinjer för tolkning av resultaten.

Rapporten är designad för att kunna användas av alla intressenter i rekryteringsprocessen – från projektadministratören till HR-chefen.