DIGITALISERA ERA PROCESSER

REKRYTERA TRÄFFSÄKERT OCH INKLUDERANDE MED VÅRA METODER OCH VERKTYG

KONTAKTA OSS

Så kan vi hjälpa er att bli bättre

Rekryteringsprocessens två delar

En rekryteringsprocess kan delas in i två delar – den interna processen och kandidatprocessen. Den interna handlar om hur ni jobbar med och ser på rekrytering. Vad har ni för rutiner? Följer ni upp resultatet för att förbättra processen? Hur tidskrävande är den? Kandidatprocessen handlar om hur ni kommunicerar med era kandidater. Vad får de för information om processen? Vad får de för feedback och återkoppling?

Nulägesanalys blir vägen framåt

Assessios konsulter har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att utveckla, modernisera och förfina sina processer. Genom intervjuer, insamling av data och kartläggningar så gör vi en genomlysning av organisationen. Våra konsulter går in på djupet och tittar på hur era processer är uppbyggda, vad ni lägger mest tid på och hur träffsäkra de är. Resultatet blir en nulägesanalys som visar var ni står idag i förhållande till målet.

Skippa magkänslan – börja lita på data

Utifrån nulägesanalysen ger vi rekommendationer för vad ni kan utveckla och hur ni kan gå tillväga. Genom att jobba med våra verktyg, tester och metoder kan ni förändra ert arbetssätt i grunden. Genom att lita på våra daradrivna verktyg kan du vara säker på att ni matchar rätt person med rätt jobb och får en process som är inkluderande och tidseffektiv. Våra konsulter är med som bollplank i den utsträckning ni vill.

Vad ser våra kunder för resultat?

  • En mer rättvis, objektiv och icke-diskriminerande process
  • En bättre kandidatupplevelse där processen upplevs som öppen, inkluderande och enkel
  • Mer tidseffektiva processer
  • Högre träffsäkerhet i alla rekryteringar genom kompetensbaserade metoder
  • Lägre personalomsättning
  • Ökad service- eller försäljningsgrad
  • Färre antal arbetsplatsolyckor och minskat svinn
  • Markant ökning i antal sökande till tjänster

Bra kandidatupplevelser skapar attraktiva arbetsplatser

Redan innan en medarbetare tar klivet in i er organisation läggs de första viktiga pusselbitarna till en förhoppningsvis långvarig relation. För att vara en arbetsplats där talanger vill jobba krävs det också att de redan när de söker jobb hos er får möta en inkluderande, träffsäker och inbjudande rekryteringsprocess.

De vanligaste utmaningarna

Många ansökningar och ostrukturerade processer gör att rekryteringar ofta drar ut på tiden. Det är tidskrävande för både rekryteraren och kandidaten. Många gånger får kandidaten vänta länge på återkoppling – ibland uteblir den helt. 

Assessio tror starkt på en rekryteringsprocess där varje enskild kandidat kan minnas tillbaka på upplevelsen som något positivt för att man kände sig sedd och informerad. Vem som faktiskt får jobbet ska inte spela någon roll – kandidatupplevelsen ska vara lika för alla.

TESTER GAV DEM DERAS BÄSTA MATCHNINGAR NÅGONSIN

Vad händer när ett företag slutar lyssna på magkänslan och börjar med rekrytering med hjälp av tester? STS Education sparade 89 procent av arbetstimmarna de lagt på cv-läsning och intervjuer – och hittade sina bästa matchningar någonsin.