Utbildningar

Kompetensbaserad rekrytering i Ascend – MAP och Matrigma

UTBILDNINGSINFORMATION

Pris: 22900 kr exkl. moms

Utbildning: 1+1 dagar, inklusive förberedande e-learning samt valfritt påföljande webinar för ytterligare implementationsstöd. Finns även som företagsintern utbildning.

Målgrupp: Du som arbetar med rekrytering och/eller urval, medarbetare inom HR samt linjechefer. Utbildningen ges som webinar via Microsoft Teams med anledning av covid-19.

Anmäl dig till nästa utbildning: 11/2 2020, +12/2 och 27/2 2020 (Stockholm)

Kompetensbaserad rekrytering i Ascend – MAP och Matrigma

Mot en mer inkluderande arbetsmarknad

Vi tror på att alla förtjänar samma chans på arbetsmarknaden och att det ska vara lätt för rekryterande organisationer att göra rätt. Vår grundutbildning i kompetensbaserad rekrytering är därför designad för att hjälpa organisationer att snabbt och enkelt komma igång. 

Lär dig att jobba kompetensbaserat, effektivt och träffsäkert 

Assessios grundutbildning ”Kompetensbaserat arbete i Ascend” ger dig allt du behöver för att skräddarsy en inkluderande och träffsäker rekryteringsprocess som passar just din organisation. I rekryterings- och analysplattformen Ascend arbetar du datadrivet med personlighetstestet MAP, kapacitetstestet Matrigma och Assessios kompetensramverk som grund.

Skapa en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen: 

  • Testa alla kandidater med ett enkelt knapptryck
  • Analysera och matcha testresultatet mot uppsatt kravprofil 
  • Jämför kandidater och grupper
  • Genomför strukturerade intervjuer med hjälp av intervjuguiden

Utbildningen fokuserar på två tester

 

1. Personlighetstestet MAP

MAP är resultatet av sex års utvecklingsarbete utifrån de förutsättningar som gäller i Norden. Testet har kapaciteten att både ge en utförlig beskrivning av personligheten och att, med dokumenterad precision, bedöma lämpligheten för vissa specifika uppgifter i arbetslivet generellt eller i en specifik organisation. Testet utgår från, men har även vidareutvecklat, femfaktormodellen vilket är den mest vedertagna modellen för att mäta och beskriva personligheten.

 

2. Begåvningstestet Matrigma

Matrigma är ett klassiskt begåvningstest baserat på en modern och säker webplattform. Den prediktiva kraften, som testpoängen på Matrigma har för att förutsäga arbetsprestation, är ett unikt tillskott för att säkerställa rätt person till en speciell arbetsuppgift. Matristestet är ett icke-verbalt begåvningstest som har konstaterats ge ett bra mått på generell begåvning. Tack vare sin icke-verbala form är det mindre känsligt för både kulturella- och könsskillnader mellan individer.

Personlig certifiering

När du har utbildat dig i något av våra verktyg så tillhör certifieringen dig, inte organisationen du jobbar för. Om du byter arbetsplats så tar du alltså med dig din certifiering och kan fortsätta jobba med våra verktyg.

Med hänsyn till Covid-19 så erbjuder Assessio alla fysiska utbildningar i onlineformat. Har du några frågor? Tveka inte att kontakta vår support på support@assessio.se. 

LÄS MER OM ASCEND