Utbildningar

MAP-X: Lär dig identifiera toxiska beteenden

UTBILDNINGSINFORMATION

Pris: 5000 kr exkl. moms

Utbildning: Halvdag.

Målgrupp: Du som jobbar inom HR och rekrytering och som redan är certifierad i MAP. Efter utbildningen ges möjlighet till ett valfritt uppföljningswebinar för extra stöd. Utbildningen ges som webinar via Microsoft Teams med anledning av rådande omständigheter.

Anmäl dig till nästa utbildning: 04/11 2021, 09.00-12.00

MAP-X: Lär dig identifiera toxiska beteenden

Prova 3 månader kostnadsfritt

Om du signar upp dig på en utbildning i MAP-X innan 30 april får du och din organisation möjlighet att jobba med MAP-X helt kostnadsfritt i 3 månader. För att utbilda dig i MAP-X krävs det att du är certifierad i Assessios personlighetstest MAP.  Märk din bokning ”MAPXkampanj” i fältet ”Övrig information”. Läs mer om kampanjen här! 

 

VAD ÄR MAP-X?

MAP-X är ett verktyg som ger en bild över en individs risktendenser kopplade till personlighet. Dessa tendenser kan leda till kontraproduktiva beteenden och MAP-X hjälper dig att identifiera utmaningarna som en kandidat kan ha.

MAP-X är baserat på femfaktormodellen, den främsta empiristiskt understödda modellen för att beskriva personligheter, och bygger vidare på Assessios befintliga test MAP. Kandidaten behöver därför endast göra ett MAP-test för att få ett resultat i både MAP och MAP-X.

VAD ÄR NYTTAN MED MAP-X?

Genom att mäta en individs risktendenser så går det också att förstå när styrkor kan bli till svagheter. Ur och utvecklingssynpunkt så kan testet förse dig med insikter kring och individer utmaningar och alternativ också vara och vägvisare för vilka slags stöttning eller hjälpmedel som kan behöva för att nå framgång.

MAP-X kan identifiera toxiska beteenden inom ledarskap och hjälpa till att förhindra dem i tid. Resultatet kan också vara ett underlag för att sammanställa framgångsrika och högpresterande team och identifiera gruppers urspårningstendenser.

LÄS MER OM MAP-X

VARFÖR SKA JAG GÅ EN UTBILDNING I MAP-X?

För att hantera verktyget så måste du gå Assessios certifieringsutbildning i MAP-X, som är en halvdag. För att du ska kunna fatta välgrundade beslut om människors framtid så är det också viktigt att du förstår hur du ska tolka resultatet och vilka slutsatser du kan dra av MAP-X. Du behöver en förståelse för vad testet mäter, vad du kan kommunicera till en kandidat och vilka beslut du kan ta grundat på testresultatet. Om MAP-X inte hanteras på rätt sätt så blir det heller inte en användbar och framgångsrik tjänst.

Med hänsyn till Covid-19 så erbjuder Assessio alla fysiska utbildningar i onlineformat. Har du några frågor? Tveka inte att kontakta vår support på support@assessio.se. 

Personlig certifiering

När du har utbildat dig i något av våra verktyg så tillhör certifieringen dig, inte organisationen du jobbar för. Om du byter arbetsplats så tar du alltså med dig din certifiering och kan fortsätta jobba med våra verktyg.

Aktuell utbildning

Registrera dig för ett datum nedan:
19 aug
MAP-X: Lär dig identifiera toxiska beteenden 5000 kr exkl. moms * 09.00-12.00
09 sep
MAP-X: Lär dig identifiera toxiska beteenden 5000 kr exkl. moms * 09.00-12.00
07 okt
MAP-X: Lär dig identifiera toxiska beteenden 5000 kr exkl. moms * 09.00-12.00
02 dec
MAP-X: Lär dig identifiera toxiska beteenden 5000 kr exkl. moms * 09.00-12.00