Utbildningar

Malmö – MATCH-V: Matcha individer mot er organisationskultur

UTBILDNINGSINFORMATION

Pris: 5000 kr exkl. moms

Utbildning: Halvdag.

Målgrupp: Du som är verksam inom HR, rekrytering eller arbetar med utveckling och coaching. Efter utbildningen ges möjlighet till ett valfritt uppföljningswebinar för extra stöd. Utbildning på Skåne-kontoret: Assessio, Dockplatsen 1, 211 19 Malmö,

Anmäl dig till utbildningen: 10/3 2023, 09.00-12.00 (Malmö)

Malmö – MATCH-V: Matcha individer mot er organisationskultur

LÄR DIG TOLKA RESULTATET AV MATCH-V

Forskning visar att när individers psykologiska behov är tillfredsställda är de också mer benägna att investera sin energi i sitt jobb. Därför har Assessio skapat MATCH-V, testet som mäter hur väl en organisationskultur matchar en individs värderingar och preferenser. I vår utbildning lär du dig hur du ska tolka resultatet och vilka slutsatser du kan dra av MATCH-V.

 

Vad är MATCH-V?

MATCH-V mäter termen ”person-culture fit”, det vill säga teorin om hur en individs värderingar och preferenser förhåller sig till andras. MATCH-V är baserat på den internationella motivationsteorin ”self-determination theory” och mäter motivationsfaktorer hos en kandidat. Verktyget ger värdefulla insikter i en individs värderingar och drivkrafter

Vad är nyttan med MATCH-V?

I rekryteringsprocesser utvärderar MATCH-V hur väl en kandidat passar en organisationskultur för att ge insikt i om individen är rätt för rollen – och om individen skulle trivas i organisationen. Individer som i högre grad matchar organisationens kultur kommer också att få sina behov tillgodosedda och känna ett högre engagemang i sitt jobb.

Genom att identifiera den nuvarande kulturprofilen i en organisation är det också möjligt att utvärdera om den går i linje med verksamhetens syfte och mål. Det går även att mäta genomförbarheten och vidare effektiviteten av förändringsarbeten och verktyget ger också en ökad förståelse för hur varje individ bäst kan coachas för att utvecklas.

MATCH-V kan även användas i ett attraktionssyfte. Testet kan framgångsrikt placeras på en organisations hemsida för att göra det lättillgängligt för potentiella kandidater att testa hur väl de matchar organisationsprofilen ­– innan de söker jobb där.

Team och arbetsgrupper på en arbetsplats kan ha olika rådande kulturer. MATCH-V ger indikationer på vad som händer i en arbetsgrupp om en person slutar och en annan individ, exempelvis med andra värderingar och motivationsfaktorer, kommer in som ersättare. MATCH-V gör det möjligt att bygga kompatibla team som drivs av samma frågor.

Varför ska jag gå en utbildning i MATCH-V?

Assessio erbjuder en halvdagsutbildning i MATCH-V. Du har ett stort etiskt ansvar för alla de kandidater som du möter och bedömer. Assessio känner samma ansvar för alla som kommer i kontakt med våra tester.

För att du ska kunna fatta välgrundade beslut om människors framtid så är det också viktigt att du förstår hur du ska tolka resultatet och vilka slutsatser du kan dra av MATCH-V. Du behöver en förståelse för vad testet mäter, vad du kan kommunicera till en kandidat och vilka beslut du kan ta grundat på testresultatet. Om MATCH-V inte hanteras på rätt sätt så blir det heller inte ett användbart och framgångsrikt verktyg.

Personlig certifiering

När du har utbildat dig i något av våra verktyg så tillhör certifieringen dig, inte organisationen du jobbar för. Om du byter arbetsplats så tar du alltså med dig din certifiering och kan fortsätta jobba med våra verktyg.