Utbildningar

MBTI-webinar: Så reagerar olika personlighetstyper på stress

UTBILDNINGSINFORMATION

Gratis

Utbildning: 90 minuter

Målgrupp: För dig som jobbar inom HR och rekrytering

Anmäl dig: 27/4 2020, 13.00-14.30 (Webinar)

Lär dig vad som stressar dig – och människorna omkring dig

I tider som de vi befinner oss i just nu, då arbetsmarknaden och många branscher tvingas genomgå stora förändringar, är självinsikt och kunskap om varje medarbetare otroligt viktig. Det här webinaret riktar sig till dig som är insatt i Myers Briggs Type Indicator, MBTI.

Eftersom att alla är olika kommer därför att hantera förändringar och stress på olika sätt. För att varje chef ska kunna coacha både sig själv och sina medarbetare så krävs det information om vad varje individ behöver. 

”In the grip” är den del av MBTI som tittar på de 16 personlighetstyperna ur ett stressperspektiv. Innehållet i ”In the grip” är skapat för att hjälpa varje chef och medarbetare att förstå vad som kan vara stressutlösande faktorer för just dem. Det hjälper även individer att förstå vad som kan påverka deras känslor och beteenden under stressade situationer – och varför. 

Anders Hectorlinde, senior consultant på Assessio, har jobbat med stressrelaterade frågor och förändringsarbete i över 20 år. Under webinaret ”Så reagerar olika personlighetstyper på stress” så tittar han på olika stressfaktorer kopplat till de 16 olika personlighetstyperna och ger en bild av teorin och forskningen bakom verktyget. Anders redogör även för hur de olika personlighetstyperna bäst coachas och stöttas i förändringstider och stressade situationer. 

OM MBTI

Myers Briggs Type Indicator är världens mest använda verktyg för utveckling av individer och team. MBTI grundar sig i hur vår personlighet och våra beteenden kan fångas i 16 olika personlighetstyper, presenterade som olika kombinationer av bokstäver. De olika typerna beskriver bland annat hur vi hanterar information, fattar beslut och förhåller oss till världen och andra människor. Att låta alla medarbetare, inklusive chefer, genomföra personlighetstestet 16 PF och använda MBTI som verktyg i organisationen öppnar upp för en ökad förståelse för sig själv och andra. Läs mer om MBTI här! 

Vill du veta mer om hur MBTI kan användas i er organisation? Vi har onlinekurser i vår grundutbildning MBTI steg 1.